is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN DE S TUKKEN

Het Examen van richard simon. • Bladz, 423 De Pantoffel van den'Sultan. . • 4-5

Ambtsverkrijging. . . . • 429

De Avoiiddond op het Land, .. . • 469 Wat wint men, als men vroeg op Haat ? . 331 Middel, om meer Aardappelen te telen. , 326 De Kunst om Keukengroenten te droogen. .. 413 Middelen tegen de Zoinerlproeten. . . S69 Discretie, . . . , . 187 Hoe veranderen de Tijden! . • 275?

De Steenen Vriend. (liet Hoogduitsch vrij gevolgd.) 276 pyrrho , de Onverfchüiige. . . . 368

Voorbeeld van listig bedrog. . . 333

Iets over de Vaste. (Qpadragefima.~) (Uit het Fransch.) .... 206*

Roomschgezinde Broederliefde. , . 524 Iets over den Vriefchen Edelman, dien men aan den kant van le sage ten broek in de Twistfchriften heeft doen optreden. , , 618

Toefpelingen. . . . • 224

Waarom zoo hoog? .... 284

Staaltjes van Nationalen Hoogmoed. . . 379 Trotschheid op den Adel in Spanje. . 669

Dat is jammer! . . . . * 430

Geen nood. . . . • • 476

Om het Water op eene langdurige Zeereize goed

te houden. . • • , 617

Waarom, Schurk? .... 476

Iets over de Uitvinding der Brillen. . . 569 Hij heeft toch aan de Kaak geftaan! . 575 Sxhoone Les voor fommige kleine, van Niets

groot geworden groote Heeren. . 621

De' verftandigfte man weet fomtijds niet wat hij, in drift, zegt. . . . . 621

Drie aardige Gezegden van Hofnarren. . 670 Dat was een fterk Bewijs. . . . 718

Daarmede was misfehien bij ons ook geld te verdienen. ..... 718

Wat Raad? ">. . . .718

Sic tranjft gloria Munüi. (Uit het Fransch.) 748 Snedige Gezegden. . . . ,45

Anekdote, . . • • ■ • 52?

Auek-