is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

IV.

REGISTER VAN DE VOORNAAMSTE ZAKEN, DIE IN HET MENGELWERK VAN DEZEN JAARGANG VERHANDELD WORDEN.

A.

jdanfpraak. (Krachtige) . • Bladz. 43

Adel, -Trotschneid op den) in Spanje. . 6«9

Ambtsverkriiging. . • " > AZ9 Amerika. (Iets naders wegens de Ontdekking van) 302

Anekdote. . • • g • ffj

. (Karakterkundige) . • l°?

Anekdoten van Keizer jozef II.

ZZ— '. ■ " • '333

Avond/lond (De) op het *Land. •» • ■ 469

B.

Bekentenis van eenen pas Gehuwden. . • 137 Berisien (Historifche) en Praktifche Aanmerking n van een nitl eerrisch Geleerden wegens znne

twee achtereenvolgende Reizen door Nederland. 260

Bezetenen. (Over de) • • • 52", 577

Boeren. (Iets over de Zweedlche» . • 13°

Boomen uit enkel bladen te trekken. . • 4"» Brand Tets over den) in de Tarwe. • •

Brillen. (Jets over de Uitvinding der) • 5^

Broederliefde. '■ Roomschgezinde) . • ^4

Brood. (Gefchiedenis van het) , . =43