is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psalm XLII, en leerrede over gal. IV: H- 535

heid heeft, «vere dan zonder rnenfehen-vrees voor de Ï&^*d5ÏM«tó maar hij doe dit ook met na-

^m^^ komt ons vrij .vloeijend voor, en de ml ! °ver hc'£ §ehe'el ^er. * « daar dieten wi op het woord zelve voor zelf BB;»* voor dan. Doch di? behoort onder die gebreken , "die zoo ligt mflSen, en daarom ook nog al gemakkelijk te veifchoo-

11 Halefiik wenfchen wij den Eerw, D. heid en krachten, om nog eenige jaren, naar den lust van m S en tot blijdfchap vooral van hen, voor Tvdke^ziin dienst gezegend was en h^y s in het werk van zijnen heer, 'tfL^TiL deren bezig - en wel - met veel vrucht bezig te zijn.

De Voorrans van den Apostel petrus boven de anders JpoZlenf en van zijne Opvolgers boven Je ander, nurrhnM-èn bewezen, door friedrich leopold ,

Ö&S^: uit het öomwb$mfé

Te Deventer, bij J. W. Robijns, ;l.8j6. IV en iS6 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f i - •

Onder de menigvuldige en onderfcheidene middelen, om voorde Roomfche Kerk Proiehjten onder de ProteCen te maken, welke in het openbm, en muj ?chien nog meer in het verborgen, m het went geltew worden" fchijnt ook de overzetting^ eri uigave van he bovengemelde Boekje m onze taal te behooien . en ge lijk het gefchrijf van ten broek en weppelman mge ligt is, om eenvoudigen en onkundigen door fchoonfctujnende gemoedelijke woorden mede te flepen,, fchijnt het gefchrijf van stolberg te moeten d enen om meer kundigen, door r^zrnmge beleerd betoog, voor de Roomfche Kerk te ° Dit Boekje van den, als Dichter en ^ ^e ' beroemden Graaf is dan ook van eenen geheel andem Wrd en ongelijk beter geichreven, dan at Stukjes van het met zoo beroemde Nederlandfche tweeman**»* '%& enLweppelman: wij hebben^