is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffjó albertina VAN WILGENHORST»

guur van bare tante walmond, eene weduwe van PPn llTis Z*lïmU ^ar'^ader, di!eenwond"S

5?Ande A , ^ 3r WJ ZiGh t£ huis konien' "Shet beftmï ^ tina nog gaarne een paar jaar onder ah h!5 i Souver.iante "ad willen bi jven, zoo

fcLnJ.P rW,£ndt °m hem °P z«nen o»den dag gezelicbap te houden, doch eigen lijk, zoo als hij zelf in

omdat T" britVen 3311 eenen ™'*nd van hem'bSg " omdat bij vernomen had, dat er kapers op de kust

eenTYan ^ dat ^

verilLeL " J?gen kmaP zonder Seboo»e zou verlhngeren, en nu deswege meer acht op haar te kunnen gtVcn. t haar ftiefvader eisenh k ee, man d e z,ch vee op zijne geboorte liet voo'rftaar , en zïo

e n LZl i]'er V,°0S0mt' Van 8edachte« wa* dat 55 WnSÏ gL°0rl00Jd ,S-',dwaas' o^mmg, flecht, DUiteniporig, Ja zelfs misdadig te wezen indien bi! fle.hts van eene aanzienlijke afkomst zf°'zindezulk een geluk ,n zijne oogen zoo groot, da alle misd d n en dwaashedeq daardoor worden uitgewiscT_ aÏ bertina is' nog niet lang in hare>boorteftad teruof zn ontmoet, bij eene van hare tantes, zekeren kakel van bloemenhoven, een zeer wellevend, geestig en vrolijk jongeling, in wiens gezelfchap zj te voren

haar™'vat en, die thans ^negenheid voÏÏ

nnm / a 13 ,s een oude'-'ooze zoon, die bij zijnen 2no,T enR ^Ct°r W0°n!e' Wdke hem * &a had aan-

l ^n,a-nc einde a1daar n°g een''e'en tijd te gaan ftuderen; haar ftiefvader flechts eenen glimp dezer goede overeenkomst tusfchen dit jonge paar bemerkende «reeft

lijk was als zij, enVenK^SefSfrn^TToï feXeeZifmftVv"elen,' Veel h°°ger vüegenb hoorde SËf^°S^2SlP van de hand * wijzen' d* niet worden teSl ?T* Van ?"S ^ kon gcranefchikt worden, terwijl albertina in het edeler denkbeeld verkeert, van zich gelukkig te moeten acht.n, vïan, e r afiol Z 7aalf' ve-ftandig en naar% ma'n, wiens fewTerd/li^ "iet VerfchÜt' d°01 den CChC Ver' Ambrosios van panderen (dus is de naam van aleer-