is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEOORDEELDE BOEKEN.

ehrenberg, O?.) Godsdienftig Huisboek voor be-

fchaafde Vrouwen. , • - Bladz. ia flines, (q- de^> De Vorftel'rjke Voorouders, enz. 129 foere, (l. de') Verdediging van de Onverdraagzaamheid der Roomsch - Kathoüjke Kerk. ; • 1

fouqué, (l- m.) lafontaine, (a.) hüpeli,

(l. f.) pichler, geb. van greiner, (c.) en streckfusz, (k.) Uitgelezene Verhalen. 037 Gedachten van eenen Proteftant, enz. . 4? Geheimen (De) der Magnetifeurs en Somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menfchen. . ... . 86

genlis, (de) johanna van Frankrijk. . 38a Geschenkje (Aangenaam en leerrijk) voor de Jeugd. Met Platen. . ... 609

Gefchiedenis (Merkwaardige) der Redding van Mistrefs spencer smith, uit hare Franfche Gevangenfchap te Venetië in 1806. Naar het Engelsch 565 gifford, (e.) Leven, Veldtogten en Regering van

napoleon boonaparte. Zes Deelen. 131 gitterwann, (j. ch. h.) Leerrijke en onderhoudende Almanak , voor het jaar 1817. Derde Jaargang. . .... 47

goede's, (w.) Magazijn van en voor Lijdenden en

Rampfpoedigen. Eerfte Deel. Tweede Stuk. 300 goldoni, De Ware Vriend. Blijfpel. . . 33S graaf, (j. u.) Godsdienftige Inwijdingsrede van

het Bijbelgenootfchap, afdeeling HitUgondsborg. 489 . grand, (le) De Klaarziende Blinde. Blijfpel. 23a greiling, (j. c.) De Bijbelfche Vrouwen. Eerlle

Deel. Met Platen. . . • 289

groen, (j- k0 Gemakkelijke Leerwijze, enz. 605

_ , De Leerfchool. voor Kinderen van

de Eerfte Klasfe. Eerfte en Tweede Stukje. , 657

- hendrik en zijne Speelgenootan. 657

. De Kleine Schatkamer. . 657

groshaus, (m.) De Zegepraal op de Algerijnen. 41

HaFELI- (l. f.) Zie fooqué. (l. m.)

hamaker, (h. a.) Oratio de Graecis Latinisque ■ Historicis medii <evi ex Orientalium fontibus illu- ■ flrandis. . . . . . • 369

—. -——— — Lectiones Philojiratece. Fase. I. 454

Handboekje, behoorende tot het Spel over de Natuurlijke Historie. Tweede Druk. . 186

Hand-