is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER G.

Geheimraad (De Geheime) . . Bladz. 735 Gevoel. (Het) (Dichtft'uk.) . . 463

Gbdsdienst (Wat baat de) den mensch bijzonder ten opzigte van het lijden. . . «305

H.

Ilelena. (Iets over St.j . . 567

l J-

Java. . . . . 213 en volg.

Ierland. (Berigten omtrent) . . 318 e;i volg.

— Zie Engeland. Inzegening (Kerkelijke) van het Huwelijk. Aanmerkingen daaromtrent. . . 242 en volg.

joiianna. (Pailfln) . , . , 15,9

K.

Karakters (Over de) en wijze van voorftelüng,

enz. der Evangelisten en Apostelen. 481 en volg. Kennis (Nuttigheid der) aan het lichtgevende veromogen van fommige ligchamen. . . 166 Koningrijk der Nederlanden. . . 655

L,

Liefde. (Moederlijke) . . . 2gi

LiziMON bij het graf van zijn' Zoon. . 437 Lijden (Of het) iemand altijd verbetert en bij welke omüandigheden. .. . . .. 30I

M. ... '

Mensch (Hoe ver kan de) het toch brengen in het

verduren van ligchamelijke fmarc . . 731 Middel (Onfeilbaar) ter fpoedige genezing, als

men zich met heet water gebrand heeft. 333 —~— (Ken goed) om zich van zwaren arbeid te

bevrijien. . , . , 466

kina. (Aan) (Dicht/lak.) ... 744 Miskramen, (Over de behandeling van) ontijdige

en overtijdige Verlosfingen. ' . 701 en volg. Morgen (Op den Eerften) des Jaars. . . 20

Mos,