is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 MIDDEL TER BEWARING DER. KUISCHHEID» MIDDEL TER BEWARING DER KUISCHHEIDj

Appa en gela, vorstinnen van Frioul, dochters van rumhilde , bonden , om hare eer, tegen de aanvallen der Hunnen, die zich van de ftad meester hadden gemaakt, te beveiligen, raauw en reecis bedorven vleesch onder hare armen, hetwelk eenen ftank veroorzaakte, dien niemand verdragen kon, zoodat zelfs de Hunnen fchuwden, deze beide meisjes te naderen.

leerzame spreuken.

Bedenk, dat na den zomer de winter komt. Ploeg, indien gij oogden wilt.

De wijze moet jn zich zeiven eene foort van eenzaamheid dichten.

Alvorens gij u vrienden wilt maken, behoort gij eerst aan te vangen , de vriend van u zelveu te worden.

Zie onder uwen zegewagen altijd óp uwe doodkist.

Eén woord kan alles bederven, en één mensch kan alles redden.

De fchoonde vrouw is die, welke de deugdzaamfte is. De vrouw, die het fraaist is opgefchikt, verbergt haar fieraad.

Indien een mensch de wijsheid liefheeft, dan behoort hij al zijne pligten te vervullen.

De ware wijze is hij, die der roaatfchappij het meeste voordeel doet.

De