is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" davids harp. 4a?

5° hunne met altijddurend ijs bedekte kruinen optieken. ^ dal eindigt naar den kant van Val Formazza in Ee|ien loodregten rotsmuur van eene verbazende hoogte, laigs welken de weg in den hoek, dien dezelve met de ïu'tlwaans daaraan grenzende berghelling vormt, in zie§ezagen naar beneden loopt, en eene getrouwe miniatuur kopie vertoont van den vermaarden reuzentrap, waar°P men van de Gemmi in het Leukerbad afdaalt.

Van dit rotsgevaarte ftort de Tofa in een dal, allerWegen vol van zeldzame en vreemde vormen, en eene ^ftooning opleverende, waarvan ik nimmer de weerga ln verhevenheid en ftoutheid onder deze foort van tooien aanfchouwd had, zelfs de waterval bij Term niet Uitgezonderd. De Tofa-val heefr onder al de neêrltortin&n der Alpftrooroen , na den Rijnval, de grootlte hoeVlheid water, maar hij overtreft den laatften ten imnlte finaal in hoogte, terwijl hij welligt maar een derdedeel fmaller is.

Zijg, met heilig beven neêr , Kniel, o wand'laar, voor den Heer, Uit wiens hand de woeste Ilroomen, En de dauw des morgens komen!

dav1ds harp,

(Uit het Hoogduit sch.')

Eens zat david , Israëls Koning, op de hoogte van Sion; zijne harp rustte voor hein, en zijn hootd. leunde op de harp. „arnn si Toen trad de profeet gad tot hem en fprak: waarop J^inst gij, mijn koning! .. .■,

David antwoordde en fprak: ik denk op mijn, aMjd afwisfelend, lot. Hoe vele dank- en vreugdezangen, Waar ook hoe vele treur- en klaagliederen heb ik bij deze harp gezongen ! . . . Wees gij gelijk de harp, zeide de proleet. Hoe meent gij dat? vraagde de koning.