is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468 het goed oldenbarneveld.

waart het onder de zeldzame boeken, in de Bibliotheek ' \z Geneve. Deze heeft het eerst, federt weinige jw" verkregen. Vraagt gij mij vanwaar wij het hebben; hier de gefchiedenis daarvan met een paar woorden.

Dit boek heeft oorfpronkelijk toebehoord aan ec klooster van Franciskanen te Rome. Vandaar is zelve in de Bibliotheek van clemens XII overgegaa»; Acht of tien jaren geleden, gaf deze paus aan zyr bibliothekaris bevel, om zich te ontdoen van de boeue'» waarvan dubbelen waren,' en om dezelve tegen eenig noodzakelijke Werken, die men miste, te verruilen.

Een' boekhandelaar uit onze ftad, welke zich toe' te Rome bevond, werd de commisfie opgedragen, het aanfchaffen van eenige gedrukte Werken uit tra» rijk; deze belastte zich met een gedeelte dier ove' tollige exemplaren, en onder het getal derzelve w»» onze Spanjaard.

Ik ben enz. Gerieve den iften April 1744.

het goed oldenbarneveld.

De Subftituyt Momber Contra

Die Geinteresfeerde van 't le$>eP van de Kypmoelen tot Barnevelt»

«Óf

Hcff gehoort 't voordragen van den Impetrant 'v gelet op die Publicatie tot drie Sonnen-daegen ^ gens die geene, die follen meynen geinteresfeero ^ weefen by het leggen van den vol- en kypmoeiej ^ den Ampte van Barneveld gedaen, gelet oock op uytroepinge ende niet comparitie van de gedaeclg -„ neemt an die cautie by Gerrit Hackfort

°p. mr:. etf

den Raede geprestiert ten respecte van t interes ^ de fchaden, die fouden mogen veroorfaackt worc^ ^