is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

örschenkën aan johan van oldenbarneveld. 561

Sefinnen, dat der Rentmr: fich nier en wol befwaren die koopspenningen, die dartho gaen lullen tho bethalen.

■En dan behoort daarop dit

v Extract uit de ITe Rekening iohans

die Vaeght van den Ontfanck ende Vthgaven lynes Rentmeesterfchap der (lat Arnhem, aengaende sdaeghs nhae Converfionis Pauli XVc. LXXXV1II ende tot vtgaende denfelven daeghe XVC. LXXXIX en aldaar fol 19 vfo.

Cornelis Elberts Wisfeler ende Ooltfmit roe Vtrecht heeft die Borgemn. Aernt van Brienen endé Johan van Dans van wegen een Eerb. Raet verkoft een filveren ver* Sulden averdecten kop, die welcke een Erb. Raët in den Haeghever'crr, ende gefchoncken hebben aen •Monfr. N. van Oldenbarneuelt Ad* Vocaet van Hollant ende dat voer *ekere bevorderinghê, die fyn L. «efer ftat in den Haghe aen 't HofF gedaen heefft, ende noch daegehx doende is, ende beloopt defen Bu'den kop in gelde, breder blic» *ent by ordinantie ende quitantië

«es vorg> goltfmit die fomma van XCIÏ. <£. XVI, fl. IX. f$. £n ook van de echtheid dezer drie uittrekfelen, testor

g. van hasselt.

Over het woord Monfieur heeft de Heer h. van IN met vele voorbeelden in zijne Bijvoegfels op de rfa"- Mist. X. 81 en 82. gehandeld. — Nog vindt men at Arnhem, acht jaren later aan den Heere olden* ArNEveld eert kop, maar van goud, vereerde.

Den 23 December 1^07.

de? m Bur8etnrn' Gelder vnnd Dansf komende vitter n Hage hebben gerapportiert dat oire E, op den ier*uïng. 1819. no. ia. Nn ften