is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fragmenten uit eene Reis i

Se" voorrt";, E-"ige,"^blikken, nadat men de Kapel voorbij gegaan is, die zich op de laaide hooete

JSk v n ? v3ar «C,Weg b£gim te daIen' ^« n,

fe ligger?. ° ^ mfane vallei in de diep-

die0^?'^' W/Ik,e 'T, "U "0g te bewandelen heeft, Ner^^r/et0tjP^m°' is onbeSrijpelijk fchoon beSre? r2 een Z°° to?ver,cho°n koloriet over fS'«u ■ °Jen> e",0Ver den Seheelen grond veripreid, als in den omtrek van deze ftad. Daarbij is de^ weg even zoo fchoon en breed, als dr0Verie wl

SerTmetfoS311"

yernert met fonteinen, hoekzuilen , en opfchriften met eene menigte populieren, en ander fraai geWe' De vorige eenzaamheid was nu geheel verdwenen Al dJ beelden van een gelukkig klimaat vereenig lenzcbom

S v c gr°£tfle 8£dee,te van SiciIie's zuidkust uitge. Zien heeft. Tusfchen hoog en zwaar geboomte Wn overal turnen van oranjeappelen, en luchtig over e kan der gebogen wijngaarden. Tallooze olijf boomen fierde„ S n enTnatne tu?b«°P«fogen, de ruimt Hei gaan en komen van de menfchen geleek hier aan AeZ vende beweging van fnel afwisfelenden vloedI en ebbe !l' Even zoo, als^ bij Mesftna, doch minder bijéén*<>e. fchaard, zaten hier familiegroepen voor de deuren r£ vrouwen hadden hier ook niet dat hooïdhu ie "waar! mede zij elders op dit eiland bedekt zijn. De z™ korenvrachten, welke wij hier ontmoetten, deden ons alle vorige woestheid van het land vergeten Onder zulke en arjdere vervrolijkende gezigten^kwamen wrj bi Pfermo. Grootsch verhieven zich deszelfs kathedrale en andere kerken. Boven de ftad rees de romaneske

Katania is zekerlijk fchooner gebouwd, dan Palermo • maar Palermo vormt een grootfcher geheel, en men ziet hier geene verwoestingen van lava. Onder'zi^eSbou. we„ evenwel zijn er geene als bijzondere werken van kunsmerkwaardig, dan de oude'maar rijk verliep Gottifche hoofdkerk, en eenige andere kerken, die we' gens baar marmer en Korinthifche zuilen verdienen be« jen te worden. . Belangrijke kabinetten van fchSrrjen vindt men er met. Onder Palermo's fchilders is eï

naau-