is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET MENGELWERK.

Pfychologie dés Chrisrendoms; of de diepe kennis van 's menfchen ziel, welke ten grondllage ligt der Christelijke Openbaring. (In Brieven aan eene, wel tot het- Christendom overhellende, maar van hetzelve nog niet volkomen overtuigde vriendin.^ (Naar het Hoogduitsch van j. l. ewald.) .... Bladz. 481

Iets over de opgeruimdheid van eenige ftervenden, als toegepast' bewiis, dat de ziel bij den dood niet vernietigd wordt. . • i°P

Redevoering over de Temperamenten der Menfchen. . ' • • ï93-> a4*

Befchouwing van 's menfchen voornaamfte Voedfels. . . • • 399 •> 447

Iets aan het befchaafd publiek, rakende Busfen of Gezondheids-focieteiten. . • • ,3"*

Voorftel van een Lid der Maatfchappij: Tot Nut van ,t Algemeen. • • • 229

De Eerzucht. Redevoering , gehouden in het Departement der Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, te Af.... door a. v. s.... • 433

Men bevindt zich dikwijls alleen, hoewel door velen omringd. ... . 469

De Ontevredene. . • 47*

Het Huisfelijk Geluk. . . . . 5*8

Redevoering en Aanfpraken bij gelegenheid der plegtige en openlijke uitreiking van Eereteekenen voor het betoonen vati edelmoedige menfchenliefde, aan twee jongelingen toegewezen door de ., Maatfchanpij: Tot Nut van *t Algemeen. UitgeI'proken 'te Af..., den 14 October 1818. Door

a.v.s.... • • « • 577

AARDRIJKS- EN VOLKS-BESCHRIJVING.

Befchrijving van Java. (Ontleend uit raffles

History of Java,") . . 20,62, 108

Iets óver Brafiliè en Braflliehout. . 58 Befchrijving van het Tingar gebergte op het eiland Java. (Naar het Fransch van den heer lesche-

nault de la tour.) . . . ify-

Fragmenten uit eeneReis door Sicilië, van karel orass.öio Duitschland en de Duitfchers. . . Jsg