is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTUKKEN.

psychologie des christendons, of de diepe ken* nis van 's menschen ziel, welke ten grondslage ligt der christelijke openbaring.

[ƒ» brieven aan eene, wel tot het Christendom overhellende, maar van hetzelve nog niet vol* komen overtuigde vriendin,']

(Naar het Hoogduitsch van j. l. ewald.)

(Vervolg der Brieven in N°. XI, Bladz» 498} van het Mengelwerk des vorigen jaars.*)

Z E S D É BRIEF,

Met genoegen heb ik van u vernomen, dat gij het Nieuwe Testament, inzonderheid de levensgeschiedenis van jezus , met zoo veel belangftelling leest. Dit alleen zou mij ten bewijs (trekken, dat de (maak voor het verheven eenvoudige bij u opgewekt is, indien ik hiervan niet op andere gronden reeds overtuigd ware. Laat u echter daardoor niet van het ftuk brengen, dat u nog dikwijls woorden en handelingen van jezus voorkomen, welke gij niet verftaat, dat gij u nog dikwijls vragen doet, die gij u zelve niet beantwoorden kunt.

Bij de gefchiedenis van maria magdalena , Cluk* VIL) drong zich aan u de vraag op: „ Of jezus baar vergeven had, omdat zij zich gebeterd had?" En 1 is bij u naauwelijks meer vragen?waardig, naardien gij

meng. i820. no. I. A «