is toegevoegd aan je favorieten.

Het boek; Tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen jrg 22, 1933/1934 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAAGSCHE UITGEVERS VAN DE ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW

I

DE BEIDE HAAGSCHE UITGEVERS HENDRIK HONDIUS

De Haagsche uitgevers van de 17e en 18e eeuw zijn nog niet beschreven. Ledeboer heeft in zijn baanbrekend werk hen wel bijeengebracht naast al hun meer- of minderwaardige gildebroeders, maar over hun leven en werken kon hij slechts algemeene of toevallige gegevens mededeelen. Daarom vereischen de meer belangrijken onder hen eerst een rustige behandeling, eer zij tot lexikonartikels samengeperst kunnen worden. Als voorarbeid voor zulk een.lexikon, evenals mijn boek over de boekverkoopers op het Binnenhof, wenschen de hiervolgende kleine monografieën beschouwd te worden. Aan een volgorde naar tijd of rang acht ik mij hierbij niet gebonden. Het aangehaalde bewijsmateriaal berust, voor zoover niet anders aangegeven, op het Gemeente-Archief te 's Gravenhage. Waar geen plaats genoemd wordt, is steeds 's Gravenhage te verstaan.

* * *

Onze kennis van het leven der beide Hagenaars Hendrik Hondius is ondanks de nasporingen van Nagler, Kramm, Wurzbach, W. Stechow (in Thieme-Becker's Künstlerlexikon) nog zoo gebrekkig en onzeker dat een nieuwe vaststelling der feiten, op grond van een ruimer materiaal, wel van nut kan wezen.

Hendrik Hondius sr., zoon van Guiljam, is 9 Juni 1573 te Duffel in Brabant geboren en kwam in 1597 in Den Haag, volgens De Bie, een betrouwbare zegsman. In hetzelfde jaar 1597, 24 Juni, ontving hij van de Staten Generaal octrooi op een plaat, en werd hij, 5 December, als plaatsnijder in het Gilde ingeschreven (boek B en G). Ook zijn huwelijk met Sara Jansdr., dochter van