Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPOETBLAD.

bereid, dan beslist het lot, wiens candidaat als scheidsrechter zal optreden. Ingeval van afwezigheid van een bondsscheidsrechter 15 minuten na den bepaalden tijd, kunnen de aanvoerders onderling een ander aanwijzen ; deze treedt in alle rechten van den bondsscheidsrechter.

Art. 42a". Ingeval van art. 30, 33, 34 of 36 betaalt de verliezende vereen., ingeval van art. 35 of 37 betalen beide vereen, de door den scheidsrechter gemaakte onkosten.

Art. 42e. Een toegetreden vereen., waarvan een elftal in de le kl. comp. N.V.B. speelt, is verplicht binnen 6 dagen na afloop van iederen le kl. comp.wedstrijd den secr. opgave te doen van de spelers welke voor haar in den H.V.B. uitkomen en hebben deelgenomen aan genoemden le kl. wedstrijd. Bij nalatigheid verbeurt de overtredende vereen, eene boete van ƒ1.

5. Aan het bestuur op te dragen het regl., waar dit noodig is, te wijzigen en aan te vullen en voorstellen hiertoe in de e. v. alg. verg. ter tafel te brengen.

6. De wijzigingen en toevoegingen in het reglement gedaan, door het bestuur in de 10e bestuursverg. (zie No. 47, Off. Orgaan) aan te nemen.

Kampersingel 64. J. A. JONKER Jr., Secr.

Geldersche Voetbalbond. Uitslagen : Voorwaarts—Quick 0—12

Vitesse—Go-Ahead 0— 5 weg. n. opk.

Stand :

Vitesse III 4 3 01 13 4 6

Quick III 3 2 1 0 20 3 5

Victoria III 3 2 1 0 12 3 5

Go-Ahead III 4 1 0 3 3 16 2 Voorwaarts 4 0 0 4 4 26 0

Go-Ahead III beboet met ƒ2.50 volgens art. 77 H.R.

Tivolilaan 3, Arnhem. H.J.v.GULPEN, Secr.

Zeeuwsche Voetbalbond.

De alg. verg., vastgesteld op 21 Dec. a.s., is uitgesteld tot 28 Dec. a. s. des avonds ten 9 ure in Café Zoutkeet te Goes.

De wedstrijd Zeelandia—E.M.M. had tot uitslag 11—0 in 't voordeel der le. Het gecombineerde elftal bestaat uit: Smit d., Doornbos en v. d. Harst a., H. Houwer, Terry en van Os m., Kakebeeke, S. Houwer, Salberg, Vermeulen en Cleuwer voor.

S. de JONGE MULOCK HOUWER, le Secr.

Als W.L. van den Z.V.B. hebben zich opgegeven de heeren A. Kievit en Jac. Janszen, beide leden van

E. M.M. te Vlissingen.

A. W. MULOCK HOUWER, Penn. a. i. U. P. V. B.

Van den heer Hekkenberg ontving ik het contract, waarbij de U.P.V.B. door den N.V.B. erkend is, zoodat met ingang van 1 Jan. de U.P.V.B. aangesloten is bij den N.V.B. Tevens wensch ik h.h. secr. nog even mede te deelen, dat aan het regl. streng de hand zal worden gehouden en men dus daarop bij het inzenden van protesten dient te letten.

L. R. SINNIGE, le Secr. E. C. en V. C. Eapiditas.

Het eerste speelde Zondag met 3 invallers tegen Haarlem ; uitslag 5—2 in het voordeel van Haarlem. Het 2e elftal verloor van Saturnus op ons terrein met 1—5 goals.

Zondag a. s. speelt het eerste elftal waarschijnlijk voor den Van Hasselt-krans tegen Volharding.

Elftalleden ontvangen nader bericht.

Oppert 83. M. DE BEER, 2e Secr.

H. V. V. „Houdt Braef Stant".

Aangenomen als W. L. de heer A. L. A. Bolsius, Copernicusstraat 45. Voorgesteld als buitenlid de heer H. A. Willemstijn, te Wageningen, door den heer J. E Stokvis en onderget. Toegetreden als ondersteunende leden Mejuffr. A. Hechtermans, Anna Paulownastraat 61, de heeren J. C. Coucke, Sophialaan la ;

F. van Gheol Gildemeester, Toussaintkade 33 en P. H. Kalis, L. v. Meerderv. 262, alle te den Haag.

H.B.S. verloor jl. Zondag haar comp.-wedstrijd voor den N.V.B. tegen H.V.V. met 0—2. A.s. Zondag spelen H.B.S.-Haarlem, le kl. comp. N.V.B. en H.B.S. VQuick III, 3e kl. comp. H.V.B., beide op ons terrein.

Elftalleden ontvangen bericht.

Voetbalalmanakken 5901—1902 a ƒ0.30 per ex. bij mij verkrijgbaar.

J. A. WIJNMALEN, Secr.

N. V. en A. V. Quiek.

Ons le elftal won den bekerwedstrijd tegen Concordia met 2—0. Quick III versloeg Voorwaarts in Arnhem met 12—0. Aangenomen als donatrices de dames E. en H. Schneider. De royeering van den heer E. Hamer berustte op een misverstand.

Burchtstr. 19. M. HOEBOER, le Secr.

A. V. en A. C. Vitesse.

Het royement van den heer J. A. H. S. Adam te Leiden is opgeheven daar genoemde heer zijn verschuldigde contributie alsnog heeft voldaan.

Spijkerstr. 120. G. Th. v. d. ZANDE, le Secr. A. C. en V. V. Volharding.

Het le elftal verloor van A.V.V. met 3—2, terwijl de wedstrijd van het tweede door onbespeelbaarheid van A.V.V.'s terrein niet doorging.

Zondag a. s. Sparta—Volharding. Vertrek van den trein 10.22 uur spoortijd CS. en Volh. III-R.A.P.H.

Keizersgracht 434. W. JONGEJAN, le seor.

A. F. C. Ajax.

Op de 1.1. alg. verg. werd de heer A. J- v- d- Laan, op zijn verzoek eervol ontheven als le Secr., in diens plaats werd onderget. gekozen, waardoor de plaats Commissaris vacant werd, voor welke de heer H. Schutte werd benoemd.

J.1. Zondag 15 Dec. speelde ons le elftal tegen E.D.O. II gelijk spel 2—2. Wedstrijd 2e elftal ging niet door wegens onbespeelbaarheid van D.E.V.'s terrein. Zondag 22 Deo, friendly-game Ajax I—Haarlemsch Bondselftal op ons terrein.

2e Kerstdag ontvangt ons le elftal Vitesse I ujt Utrecht, tot het spelen van een vriendschappelijk spel. Elftalspelers ontvangen voor beide wedstrijden nader bericht. Voor het 2e elftal nog geen wedstrijd bekend.

3e Helmersstr. 20. CHR. HOLST, le Secr.

A. F. en C. C. E. D. O.

Zondag speelde E.D.O. II gelijk met Ajax 2—2. 22 Dec. speelt E.D.O. II tegen Quick II op ons terrein. 25 Dec. E.D.O. I tegen Vitesse, Utrecht, friendly-game, ook op ons terrein, terwijl E.D.O. II 26 Dec..tegen A.V.V. II speelt voor de le kl. A.V.B. Aangenomen als W. L. de heer W. Rauch. Overgeschreven als W.L. de heer A. Hamberger.

Singel 110. F. J. G. GRAF, Secr.

R. V. en A. V. Sparta.

Ons le won Zondag j.1. van Olympia niet 2—-l; waardoor wij nr. 1 van het lijstje geworden zijn. Zondag a.s. krijgen wij Volharding te gast. Daar het terrein aan den Zanddijk afgekeurd werd, ging de wedstrijd Unitas—Sparta II niet door.

Zondag a. s. wedstrijd tegen Achilles II °P het Heuvelveld. H.H. Elftalleden ontvangen nader bericht.

Overgeschreven van donateerend tot W. L. de heer Herm. Brenning en als zoodanig aangenomen de heer L. Verduin.

Bergweg 185. B. ALTONA Jr- Secr.,

E. V. V. Neptunus. L.l. Zondag won ons le elftal van de R.V.V. Celeritas II 6—0. Met de rust 2—0. Voor a.s. Zondag is vastgesteld Neptunus I—Unitas I.

E. E. P. GROOTENHUIS, le Secr. Schied. Singel 90.

R.F.C. A.D.V.E.N.D.O. A.D.V.E.N.D.O. I sloeg Rotterdam I met 4—0. A.s. Zondag Ad. I—R.V.V. I, Heuvel. Ad. II—Fortuna I Binnenweg.

Delftsche Vaart 3. A. VERSLUIJS, Secr.-Penn.

E. V. en C. V. Olympia. Zondag jl. verloren wij van Sparta met 2—1. Protest werd aangeteekend tegen 1 doelpunt. Zondag a. s. naar Swift te A'dam. Vertrek 9.48 gr.t. van D.P.

.1. F. L. REUDLER, Secr. A. F. C.

Het 2e elftal verloor met 9 man tegen R.A.P. II met 1—4. Stand rust 1 — 0 in ons voordeel. Zondag 22 Dec. wedstrijd A.F.C.—A.F.C. II. Woensdag en Donderdag 25 en 26 Dec. a. s. Kersttoer naar Apeldoorn. Vertrek van Centraal Station 8.30 u. spoort.

Spelers ontvangen bericht.

Koninginneweg 129. G. N. SCHEEPENS, Secr. R. V. V. Saturnus.

Zondag j.1. won het le elftal van Rapiditas met 5—1, terwijl de wedstrijd van het 2e elftal wegens onbespeelbaar terrein niet doorging. Zondag a. s. Rotterdam I—Saturnus II. Elftalleden ontvangen bericht. Bedankt als W.L. de heer W. Schouten.

Benthuizerstraat 99. F. JANSEN, le Seor.

Sluiten