Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET

SPORTBLAD.

wordt naar Lindeman gecenterd en als een pijl uit den boog vliegt de kampioenlooper vaa Parijs langs de Barendtzens en scoort onhoudbaar. De Racing wordt nu wel Voor een oogenblik iets sterker en scoort zelfs voor de 2e keer door Mathey doch de referee had reeds voor off-side genoten. De aanvallen van P.W. worden weer onstuimig. Twee schoten van van Voorst gaan over de lat. Een enorme kei van Palthe, die reeds m het doel gewaand werd, slaat 't Kint er uit, een overzet van Jannink wordt door Beukers in den linker benedenhoek geschoten maar t Kint is met te passeeren. Ongeveer 5 minuten voor tijd krijgt ter Brake uit een C6ntv™n Beukers den »al vrij, een schot... en P.W.'s tweede goal is ter wereld. Nog eenige minuten, aanvallen aan weerszijden, doch in den stand komt geen verandering meer en heelt B.W. zoodoende welverdiend met 2—1 overwonnen.

Van de Racing waren de keeper, linksback, de halfs en vooral de rechterwing met den middenvoor uitstekend, terwijl bij P.W. Stroink, de gebroeders Barendtzen, de halfs (vooral Teerink) zeer goed waren. Voor de rust was de hnkerwmg zeer goed, na halftime was het spel meer op de rechterwing. Referee was de heer Boon. Met sommige zijner uitspraken konden de P W.ers zich niet goed vereenigen, terwijl hij zich eveneens door spelers en publiek liet influenceeren. Na afloop werden over en weer speeches aforAstntan ™r„„«u;; j- „i

lustig vloeide De president der footballclub T ourquenois bedankte de beide teams voor het admirable jeu en hoopte dat beide clubs het volgende jaar wederom tot de deelnemers mochten behooren.

Maandagavond arriveerden we weer te Enschede. De ontvangst aan het station verbaasde alle spelers. Honderden hadden zich voor het station om het vaandel en de muziek opgesteld, zoodat het wel leek dat niet „Prinses Wiihelmina maar Hare Majesteit Hoogstderzelve verwacht werd. En toen de muziek het „Weest begroet met jubeltonen Weest gezegend sterk P.W" begon te spelen en overal Bengaalsch licht en vuurwerk afgestoken werd, toen liep sommige B.W.ers het gemoed over, toen konden zij zich met anger inhouden, bij zulk een ontvangst, bij zoovele binken van sympathie van 't Enschedesche publiek. Luide werden de vainqueurs !heeri" kl°Dken °Veral de »three

Al cake-walkende" en zingende ging 'ttoen in optocht achter muziek en vaandel naar het huis van dea sympathieken Gijs Jannink, „Uazen Uptain en wederom galmden de hoeras door de lucht. Telkens en telkens sloten zich er meer bij dezen stoet aan en zoo ging het onder voortdurende fanfaren door de geheei9 stad, waar overal de overwinnaar beknnrL611 toe?ejuicht werden. Garust

frXh ,Wl daDT,x?Tk zeSgen> dat Enschedé trotsch op h?ar P.W. ; dat in Bt

vreemd terrein te verrichten wat H.V.V., noch Sparta, noch het Studenten XI op eigen terrein mocht gelukken.

P. W.'ers door deze overwinning hebt ge een groo.e reputatie gekregen, zorgt dat ge haar

niet verliest! Strijdt a.s. Zondag onvermoeid tot de laatste seconde en . . . overwint!

V. O. C.

Holdert beker.

De eindstrijd. slaat H.B.S. II m e t 3-

Op het H.V.V. terrein, het Hollandsche Sydenham, werd deze wedstrijd gespeeld. Het weer werkte niet mee, vandaar een matig publiek. De noodige supporters, zoowel heeren als dames van V.O.C. en van H.B.S. leverden het grootste contingent.

Scheidsrechter Salomons geeft het bekende sein en beide elftallen beginnen den strijd om het eenjarig bezit van het thans reeds zoo populaire geschenk van den Heer Holdert. De Rotterdammers zijn au grand complet, terwijl H.B.S. het zonder haar rechtsbinnen moet stellen. V.O.C. wint den toss, de roodbroeken trappen af en dadelijk doen ze den eersten aanval, snel en beslist. Lang duurt het echter niet, V.O.C. ontwikkelt een keurig samenspel en als de roodbroeken in de achterhoede een fout maken is V.O.C. „one up", hetgeen de noodige ovatie van de V.O.C. aanhangers geeft. Snel komt daarna de linkervleugel der Hagenaars opzetten, half backs worden gepasseerd, de H.B.S.'ers meenen reeds een tegenpunt te zien, een prachtschot, maar de V.O.C. keeper staat waar den bal komt en keert op uitnemende wijze. Dan valt V.O.C. weer aan en aloohto

met groote moeite keert de Haagsche doelyerdediger en als Crone een fout maakt is V.O.C. met 2—0 leidende. Nog is de strijd voor de Hagenaars niet verloren maar al denken we H.B.S. nog enkele malen tegen te zien scoren, in de eerste periode blijft het 2—0. Weer zijn 't de Hagenaars die daarna den eersten aanval doen, wel wordt goed gecenterd en vlug gedreven maar de schoten blijven uit, juist een groote fout van de Haagsche roodwitten'. V.O.C. doet den aanval voornamelijk door den linker vleugel. Als Kuneman een bal voor het H.B.S. doel wegslaat, wordt uit den volgenden strafschop de derde goal gescoord. Dan is H.B.S. voortdurend de sterkere, maar hardnekkig is de verdediging der Rotterdammers geen enkel Hagenaar wordt een oogenblik vrij spel gelaten en zoo nadert langzamerhand het einde. In de laatste oogenblikken krijgt van Hamel bij een overzet van rechts een goede kans om te scoren maar het blijft slechts bij een kans en als kort na een scrimmage voor V.O.C.'s doel Salomons tijd fluit is V.O.C. cuphouder tot 1906. Dadelijk hulde aan de roodblauwe V.O.C.'ers die door hun flink spel een welverdiende overwinning bevochten.

Een ovatie wachtte de heeren in Rotterdam. Ik kom nog juist op tijd om in het H.V.V. clubgebouw de twee en twintig spelers vereenigd te vinden; in hun midden de beker terwijl de heer Vroon van Gestel juist een aanvang maakte met een gloedvolle speechs dankende deH.F.C'ers die den beker govuld terug bezorgden op de plaats waar zij haar een jaar geleden na een prachtstnjd op de H.V.V.'ers veroverd, hadden. Dan wordt do eerste dronk gewijd aan den schenker, den Heer Holdert. Daarna reikt de secretaris-penningmeester den beker over aan de

Sluiten