Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

Helmond. Zwarte broek met verticaal geeJ zwart gestreept hemd. '

Adresverandering. R. L. van Praag (scheidsrechter N.V.B. en secretaris Amst. Voetbalbond) ■Falestrmastraat 82 Amsterdam.

Verandering van secretariaat. Helmond. M. Vogel, Veestraat, Helmond.

Consuls. Bedankt te Apeldoorn J. F. Waal.

Pseudoniem. Goedgekeurd Max en M. M. voor spelers van Frisia.

De£n^ JFin# BiI1^ cn Stokes vo°r spelers van H.B.S. Haag.

Goedgekeurde pseudoniem. „Kees" voor een speler vas Ajax Leiden. „Houtjs" voor een speler van Hercules Utrecht.

Gerehabiliteerd. Door den A.V.B. L J Filkt. Door Holland F. Moriji-.

Bondsleden. Voorgesteld door RAP te Amsterdam: G. Andries, G. II. van Essen W. J. «Jouweisma en B. Premseïa;

door A.V.V. te Amsterdam S. Wit;

door Neptunus Rotterdam : K. A. Ebbeling A. H. Muller en Fr. Vermeulen ;

door A. F. & E. C. te Willemsoord • J P Abbinga, D. J. Berntorp, K. W. F. M. Doorma^T LrV A- C- M' Dogman, P. van Exter, £ W- Henny, M. J. Kringa, J. M. Luden, N. Munk, C. Noyor, J. Th. Stroeve, H. J. Ton J. J, Zomer, C. H. Zijlstra; P'

door Robur et Velositas te Apeldoorn- W Ferwerda, de Mavet Tak en W. Wijn;

door Frisia Leeuwarden: A. J. Vos en C. J. Gaerthe;

door G.V.C. te Wageniiigeiï, C. Buseman, J. Dumouhn, E. Oldenbomnng, W. Reinders, P. de Blauw, H. van Heuven, J. van bchermbeek, Lodewijk v. d. Vinne, J. J. Boscb, Jhr. A. van den Boscb, J. J. Burlage, J. F. van Lseuwen, M. Los, W. O Nieboer, W. bchas.

door Z.A.C. te Zwolle: H. H. Verhaaf.

door Achilles te Assen: L. Stern.

door Holland te Amsterdam : F. Morijn

door V.V.A, te Amsterdam: B. L. Jobst'

door Hercules te Utrecht: Th. C. P M Kolfschoten, G. Nijnatten, D. van der Veen! J. P. Koning J. S. Hoogstra, P. A, van Driest, J. Blom en W. F. Fscee Schaeffer.

door Haarlem, W. C. M. Muller, A. R. Seidel en C. Star, Nauta Carsten;

door Olympia te Gouda, Th. Zuydam en Jhr. van Spengler;

door U.S.C. te Rotterdam, A. G. Hollaardt Jr. en J. Soet;

dcor Velocitas te Breda, C. F.A.deBruijn en A. O. de Bruijn ;

door A.F.C, te Amsterdam, A. R. Seider, P. H Vermeulen, A. G. H. Scholtz, J. C.Schook, A. Wiegand, H. Klaver;

door D.V.V. te Haag, N. G. Poth,

door Ajax te Amsterdam, C. R. van Balen, B. van Tussen enbroek, D. van den Berg, H van der Plas, J. P. van de Goosberg, S. Bakker, A. G. Lambert; '

door U.V.V. te Utrecht, J. Vos;

door Oranje Nassau te Almelo, S. E. Justman Jacob.

door V.V.A. te Amsterdam: P. J. Mantel,

Th. A. Houtman, A. J. Houtman, J. *off Seggern, J. C. Blössmann en W. Ploeger.

door Rapiditas te Botterdam: C. Vreede»' burgh Jr.

door Unie te Leiden: P Huge, J. Verr»> Jan van Vliet, H. A. den Dopper,' A. Offe"' berg, W. van Venchie, P. Blansjaard, F. vaö Mastbergen, A. Link, J. Knotter, K. CheV»'" her, E. Kempers, P, J. Feld, Th. Smidt, #' J. van Iterson, J. Oskam, R. Raar.

door Forward te Groningen: G. Burgen

G. van Calcor Jr., J. Cleveringa, W. H. H' Deelman, H. O Haga, M. W. van HaafteC,

H. Holsbergen, F. B. Huurman, M. Koppi^8' H. Kooij, H. Koning, A. J. Lentscher, L. | M„uer, B. Dorhout Mees, C. Mössinger, WMaas, N. Niewold, L. Polak, Jhr. J. W. &e Marees van Swinderen, Jhr. C. de Marees va» Swinderen, G. Schönfeld, J. J. SwaagmaB» W. Tboden van Velzen, W. Visser, S. Schilder' man, W. Bommel van Vloten, H. P Tieeü^ Willink, C. A. Tjeer.k Willink.

Scheidsrechters 1906/7.

F. W. G. Bakker, de Genestetstraat 6, AmsterdH. d. Beukers, Spoorstraat, Oldenzaal.

L. Binnendijk, Gijsbrecht v. Amstelstraat 3l> Amsterdam.

E. G. v. Bisselick, Apothekersdijk 14, Leiden(Zaterdags en Zondags te VGravenfaag<>> Valeriusstraat 55).

M. de Boer, Korte Mare 24, Leiden.

J. J. Boswijk, Oude Gracht, T, Z. 175 bis Utrecb4

M. Bos, Eipperdapark 12, Haarlem.

M. Boas, Dorpstraat, Apeldoorn.

P. Borgdorff, Infanteriekazerne, Breda.

A. C. Bouten. P. C. Hooftstraat 105, Amsterd-

B. Brouwer, Linnaeusstraat 57, Amsterd.

J. Brunnekreeft, Hoogstraat 91, Wageninge0' John Coucke, Noordeinde 162, Haag.

G. W. Dijxhoorn, Sweelinckstraat 76, Haag. A. Duijnhouwer, Infanteriekazerne, Breda.

O R. Drijver, Witte Vrouwenstr. 24, UtrechtW. Eijmers Jr., v. Brakelstraat 103, Haag. W. F. Facee Schaeffer, Lange Nieuwstraat 81 Utrecht.

C J. Groothoff, Ceintuurbaan 298, AmsterdJ. J. F. v. Gessel, Wijttenbachstr. 55, Am"*A. de Haan Azn., Roelof Hartstr. 163, Atf^' A. M. Harterink, Langestraat 95, AmersfoortP. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden. J. J. Herman, Cathern'nesingel 35, Utrecht. A. W. A. Jacometti, Bloemendaal, Schooll»»0'

Villa Woudzicht. A Kappenburg, le Helmerestr. 168, Amsterd' ?' ir JrrKrone' Teylerstraat 38, Haag. O. W. Knngs, Jos. Israelsstraat 9, Groninge"' J. A. Kamerling, Louisastraat 15, LeeuwardenTh. Lammers, Delftschevaart 43, RotterdamJ. Moorman, Galileistraat 60, Haag.

H. A. Meerum Terwogt, Hoekweg 4, RijsWÉP (te seinen station restant den Haag).

J. van der Marck, Tuinstraat. Tilburg. M. Mauritz, Zalt-Bommel. H. J. Makkink, Nieuwe Gracht 69, Utree f-* L. Moonen, Oranje kazerne, Haag (van Zater ■ 6 uur tot Maandags 8X uur te Delft, I' '

ïeiweg t).

J. H. van Milligen, Francois Valentijnstr. Haag.

3/,

Sluiten