Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

P in?> Jan Hey, H. A. van der Wal, C van Engers, i' Wiilems, P- Hoogenboom, J. W^kerlin, G. Hamu'8er, J. e. Stroeve.

j ^A.P. ui: A. F. Kcrberd, W. N. M. v. d. Ham, t> *• P. Heemskerk Veeckens, J. H. Helper Sesbruggen, W Wshof, K. W. F. van der Lee, D. Wijnoogst, W.

u*>.ge, J. Sand, J. P. H. de Kruyff, G. H. van Essen, ^«ïotoria I: B. Bonneveld, J. Degenkamp, N. F. j P^Uïg, J. Koning, J. M. van Kouwenberg, J. v. d. ^"«.en, Pauw Putter, J. Sijlhouwer, B. Vogel, J. H.

ii^rs, G. Wilders. ju E.C. I: A. Kuiper, N. H. Hemelrijk, H. J. Biedero, j>' de Veer, J. Koppes, J. v. d. Schaaf, H. W. d'öion, A. Velzing, M. Th. Pronk, F. Höpker, L. v.

' en.

^.'olharding I: L. van Kompu, F. Dubois, W. Gerke, g ' J- de Bruijn, B. van Exter, J. K. Godefroy, J. 0. rj ^js Jr., A. Westpalm van Hoorn van Burgh, J. 'Worp, J, H. Baggelaar, Alb. van Renterghem.

o {"'uaraing ±1: ja. öweijs, n. w. «eeiK.eiK.eii,

i,a°evaart. J. A. Olie Jr., H. A. de Roos, H. F.

-''i* rv... T

c,

j WIJK, Ij, Jiorxennorsi, <j. r. j. oiaargaaiu, «. j* "Westpalm van Hoorn van Burgh, J. W. de Koster, T' Thünhorst, A. van Lennep, P. Schoolwerth, J. F.

l- Êlanlror,r,«rff.

t>Ajax I: H. Schutte, B. II. Croon. Chr. Holst, J. C. ^s, C. A. Trol, C. H. Kammeijer, J. v. d. Berg, F.

allmann Jr.

j Ahx II: G. Schouten, A. G. Lambert, J. F. Deltour, I W". v. d. Vliet, A. Broere, J. F. Scharpff, J. G. lasteraar, D. v. d. Berg, J. Oudheusden, P. H. J. a£ Os, f. Franck.

q v.V.A. I: F. Hubeek, F. C. D. Koopznan, Th. G. F.

'«Uvpnr Th. van Willi!?p,nbnre'. M. Selraann. P.

ijboom, P. Tax, C. Uriot, M. E. van WilUgenburg,

h»?6 vereenigingen werden opmerkzaam gemaakt op ai'echt hun, bij art. 78 Se alinea, verleend, ^alestrinastraat 32. R. L. v. PRAAG, le Secr. ASPIRANTEN COMPETITIE. v "'Schrijvingen voor deze competitie worden bij mij °°r of op 20 October a.s. ingewacht. v Hierbij moet vergezeld zijn een lijst der leden die 5°°r 1 November 1906 niet ouder zijn dan 16 jaar, v4tt>en en adressen der bestuursleden, ligging van "1 terrein, clubc: stuums en eventueele verzoeken, personen, die voor deze afdeeling als scheidsrechter j^Qschen te fungeeren, verzoek ik vriendelijk mij l?Jvan bericht te willen zenden, •^ayenhoffstr. 1. J. H. BERGMEIJER, 2e Secr.

Haagsche Voetbalbond, elftallen voor de maand October: vS-V.V. I, H.B.S. I, Quck I en Concordia i door den

B-V.V.

ii:

C. J. M. Milo, i. m. la Chapelle, G. en

H. A. J. Kesslen, E. Sol, W. C. G.

jj "*anus, A. Jtsroese van uroenou, r. Jj. iu. mve, sa.

0^ert, J. Coenraads Nederveen. ^^•B.S. UJ. F. von Balluseck, G. L. P. Bouman, J. j' J- Bouman, D. P. van Lennep, H. J. Nijhuis, F. denvers, W. A. Stenvers, J. K. Tromp, P. ValkenU£g> J. H. G. Willems, E. A. Zorab.

"«nineen. F. G. 'Triebei, J. F. Heckler, F. Visser,

ï

i

J- van Rees, J. Bakker, Th. Scheffelaer Klots, H

•"oaaijk, A. Ui. (joldman. 8„V?ricordia jj: E. J. Benthem, A. laT^inel, C. F. Proos, J. O. de Kat,

O. J. Rees, A.

J. van Slinge¬

rt, C. 'f. Brooshooft, W. Lammers, W. J. Unger,

<le Vos, J. C. Bast. la °°rwaarts I: C. de Boer, J. Bouwman, J. BoveCol en' H. Burghout, N. de Bruin, P. de Bruin, C.

T.foraal, L. Ie Comte, J. Hoogerhout, H. bwuste.

£0

i: A.

Buys, G. Nieuwenhuizen, W. Pont,

\V O06»», Th. J. A. Boers, J. Mees, M. A. Verhulst,

6 -r^utterheim, D. G. M. Roldanus, Li. WaandersjlM.

j eeft gjgjj ujt de competitie teruggetrokken D.N. II. 46 r, het volgend nummer van het sportblad zullen

05tessen der scheidsrechters worden gepublubliceerd.

granjekazerne. L. MOONEN, le secr.

1 rjaar Voorwaarts eerst na 15 October en Siod met ^Pri^c" °ver haar terrein kan beschikken heeft het

«He}' .fldprogram voor de maand October eenige ver¬

sera,

ttii°g'n moeten ondergaan.

^.'■H' SpprnfariKann nrelieva hiervan eoede nota te

Het luidt nu als volgt: lste klasse: 7 Oct. Beresteijn—H.V.V. III

Quick IÏI—V.V.Gr. en J. 14 Oct. Beresteijn—Quick III

Voorwaarts II—H.B.S. III 21 Oct. Beresteijn—Voorwaarts II V.V.Gr. en J.- H.V.V. III 28 Oct. D.V.V. I—H.B.S. III Quick III—H.V.V. III V.V.Gr. en J.—Voorwaarts II 2de klasse:

7 Oct. Siod I—H.B.S. IV

D.N. I—Concordia III 14 Oct. D.V.V. II—Concordia III

Quick IV—Siod I 21 Oct. D.V.V. II—Siod i 28 Oct. Concordia III—H.B.S. IV D.N. i-Quick IV 3de klasse A.: 7 Oct. U.D.-D.V.V. III 14 Oct. Ü.D.-H.B.S. V 21 Oct. D.V.V. III—H.V V. IV 28 Oct. H.B.S. V-H.V.V. IV 3de klasse B.: 7 Oct. Siod II—D.V.V. IV 14 Oct. Ajax—Quick V 21 Oei. D.O.S.—Ajax. 28 Oet. D.V.V. IV—Quick V D.O.S.—Siod II

De comp.-leider Francais Valetijnstr. 100. M. A. VERHULST. Brabantsche Voetbalbond.

Adresverandering M. Maurits (na 1 Oct.), Leidsehestraatweg 17, Utrecht.

Secretariaat Velocitas B. Stom, Apeldoorn, Victoria D. J. v. d. Garde, Waterstraat, Zalt-Bommel.

le klasse competitiej:

Comp. A. Willem II, Velocitas III, D.O.S. en H.B.S.

Comp. B. (dubbele comp ) Helmond, Victoria, V.A.C.

Inschrijvingen voor het kruis Victoria en Helmond.

Spelregels zijn tegen toezending van ƒ 0.29 te verkrijgen bij den heer J. Hylkema, Bilderdijkkade 21a, Amsterdam, (dit als antwoord op de vele aanvragen).

Voorgesteld door V.A..C. Hoobroechx, W. Besier, H. Wanrooy, S. v. d. Pol, H. J. L. H. Welters, D. v. d. Veen, J. v. d. Berg, H. J. v. Heyst, M. den Bleker, P. v. d. Berg, G. Jonkers, C. L. Vierhout, G. van Wessem en J. Spruit, door H.B.S. W. Verhaart en J. Snep, door Willem II H. W. Doorman, door Victoria M. v. d. Bergh.

De 2de klasse werd als volgt ingedeeld:

Comp. A. Willem II 2, Waalwijk Vooruit en P.H.

Comp, B. Wilhelmina III, V.A.C. II en Vriendenschaar.

Helmond kreeg vergunning haar wedstrijden om half drie aan te vingen, op dezelfde voorwaarden

als Willem II (zie O.O. no. 38).

Secretariaat V.A.C. bij G. van Wessem, Hucht, Tiel.

Secretariaat W.V. bij Corn. Th. J. v. d. Bergh, Waalwijk.

Aan een speler van Victoria werd vergunning gegeven te spelen onder het pseudoniem „Victor", aan een speler van V.A.C. onder het pseudoniem BToddy".

Zondag a.s.

V.A.C.—Helmond W. C. Nieboer.

Aan W.V. werd vergunning gegeven te spelen op een veld, dat slechts 43 M. breed is, op voorwaarde echter, dat deze vergunning ingetrokken is, wanneer een ander veld beschikbaar komt.

Nog schreven in voor het Brabantsche Kruis V.A.C. Willem II en Willem II 2.

Korte Mare 24, Leiden M. DE BOER, Secr. Penn. Geldersehe Voetbalbond.

Alsnog toegetreden G.V.C. III (W'ningen en L.F.C.

(Lochem).

De competities zijn als volgt samengesteld: District I.

le klasse Vitesse III, O.D.0. II, Quick III, G.V.C. III, S.D.0. en Eendracht. District II.

le klasse Be-Quick Ha, Be-Quick Ilb, Achilles, Volharding (A) en L.F.C.

2e klasse La Vitesse, Be-Quick III en Achilles II.

Adreslijst der secret. der toegetr. vereenigingen: Vitesse, P. J. Kaan, Kastanjelaan 10 Arnhem.

Sluiten