Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HST SPORTBLAD.

Nummer 91. Swift Amsterdam ƒ 5.— wegens laten spelen van een niet gerechtigd speler. (J. Niemandsverdiiet staat niet bekend als Bondslid.

Nummer 92 Sparta Rotterdam f 5.— wegens laten spelen van een niet gerechtigd lid (P. Rogman is nog geen veertien dager. lid).

Nummer 93. Olympia Gouda / 5.— wegens laten spelen van een niet gerechtigd speler (G-. E. van der Horst niet bekend als lid).

Nummer 94. O. D O. Arnhem / 5.— wegens idem (R. Geerlings niet bekend als bondslid).

Nummer 95. Gelria Arnhem ƒ 5.— wegens idem (J. Guitink niet bekend als bondslid).

Bestuursbesluiten. Het Bestuur besloot in zijne vergadering van Zaterdag 13 dezer, dat voor de promotie en degradatie aan het eind van het loopend jaar zullen gelden.

Promotieregeling Westelijke tweede klas. Na afloop de tweede klasse competitie zullen de drie kampioenen aer westelijke tweede klas een competitie spelen om het kampioenschap van de geheele tweede klas.

Nummer 1 van deze compe titie aal gerechti d zijn, de promotiewedstrijden te spelen tegan de laatste vereeniging in de westelijke eerste klas.

Is een nummer 1 echter een tweede elftal, dan is luasmer twee der kampioenscompetitie gerechtigd tot promotie.

Is nummi r twee ook een twee elftal, dan is numm' r 3 gerechtigd. Zijn alle kampioenen tweede elftallen, dan is geen vereeniging gerechtigd te proïïioveeren.

Het zal van den beschikbaren tijd afbangen, of de kampioencompetitie een heele of een halve zal zijn.

Oostelijke tweeae klas. De drie kampioenen der oostelijke tweede klasse (district 2) spelen e6ne competitie om het kampioenschap de gezamenlijke afdecliögen.

De kampioenen der Zuidelijke twééde klas (district 4) spelen eveneens eene competitie om het kampioenschap der zuidelijke twee klasse.

De kampioen der oostelijke afdeeling speelt een competitie met de kampiosn der zuidelijke afdee'hig, om aan te wijzen, welke vereeniging de promotie zal spelen tegen de laatste vereeniging in de oostelijke eerste klasse.

Ook hier zal het van den beschikbaren tijd afhasgec, of de na competities heele of halve züllen zijn.

Westelijke derde klasse. De kampioenen der 5 derde klasse afdeelingen spelen eene halve kampioenscompetitie om het kampioenschap dor derde klae. De nummer 1, 2 en 3 zijn gerechtigd, de promotie te spelen tegen de drie laatste yereenigiögen uit de 3 tweede klasse afdeelingen met dien verstande, dat door loting Zal worden aangewezen, voor welke tweede klasse afdeeling de in aanmerking komende derde klassers zullen moeten spelen.

Zeeuwsche competitie. Voor de op te richten Zeeuwsche competitie werd bepaald, dat de kampioen dier afdeeling zal spelen tegen de laatste vereeniging in de zuidelijke tweede klasse A, tenzij E. M. M. kampioen is in Zeeland.

Bestuurscommissie. De bestuurscommissie verleende den heer G. Fortgens, (lid van Ajax), die reeds in de seriewedstrijden voor de sedert ontbonden vereeniging O.V.V. te Overveen heeft

gespeeld, dispensatie om alsnog voor Ajs* Amsterdam uit te komen.

Protestcommissie. Door de vereenigingen D.F.C. en Allen Weerbaar werden protesten ingediend naar aanleiding van de wedstrijden D.F.C—H.B.S. en Allen Weerbaar—A.F.C, gespeeld den 7en October j.1.

J. A. W. Gkatama.

Secretaris-

Pers- en Propaganda Commissie. Het bestuur benoemde in zijne vergadering van Zaterdag 13 October als derde lid der militaire afdeeling van bovengenoemde commissie den heer J. J. S. Brandsma, luitenant der genie te Utrecht.

Wedstrijdprogramma. De wedstrijd V.V.A.— A.V.V. 2 vastgesteld op 28 October wordt uitgesteld tot 9 December.

Het programma voor de maand November zal in het yolgende nummer van het orgaan worden gepubliceerd.

Fungeerende scheidsrechters. De lijst aan te vullen met de volgende Heeren: W. Hupkens, Postkantoor te Doesburg. Jhr. F. Feitb, Zuidersingel 2 te Groningen.

Ia de aanstellingen voor a.s. Zondag kwamen de volgende veranderingen: Hercules 2—V.O.C. E. G. v. Bisseliek.

Ajax—H.B.S. 2 H. A. Meerum Ter-

[wogt.

D.OS.B—R.A.P. 2 R. L. van Praag.

Quick 2—Unie L. Moonen.

Maas—D.F.C. 2 J. E. Waterman.

Willem 2—Wilhelmina 2 M. Mauritz

Pseudoniem. Goedgekeurd voor een speler van Ajax Leiden Vergiliae en voor een (Sr.V.C. sptler Gerrit.

Voor een speler van Olympia, Gouda, „Pseudo".

Voor een speler van Vitcsse „Stfekum*.

Tweede elftallen in de Competitie. In het elftal van 6KV.C. voor October viel in het orgaan een naam uit. Bij te voegen J. Camper THsingh. In het elftal van Quick, Nijmegen G. van der Maaten te vervangen door F. C. Ledeboer.

Speelterrein.

R.V.V. Roermond. Aan den weg van Roermond, naar Mijnheerkens, ongeveer V* uur van het station. In de onmiddellijke nabijheid ligt het kleedlokaal.

D.A.T.O. Vlaardingen. Deze vereeniging veranderde van kleedlokaal. Het is nu gevestigd in de bovenzaal van Hotel de Romein, als volgt te bereiken: Station, Westhavenkade, Dayer, Markt, Maassl.dijk 141. Naar het terrein als volgt: Maassl.dijk, le straat rechts, Westnieuwland, Groentweg hnks tot aan het veld. Clubkostuums.

Be Sportman te Leiden veranderde op advies van den competitieleider haar costuum als volgt: Zwart hemd met groenwitte borstzak, zwarte pantalon.

Grelria Arnhem, rood-zwart geblokt hemd en zwarte broek

Verandering van Secretariaat 't Zesde te Breda. A. Duijnhouwer, sergeant 6e regiment infanterie te Breda.

Gelria Arnhem. C. Koop?, Oeverstraat 46, Arnhem.

Sluiten