Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

8

door A.V.V. hetzelfde elftal opgegeven als voor da maand October.

Bekercompetitie. Daar de wedstrijd Helmond—Allen Weerbaar 1L Zondag onbeslist bleef, moet deze op Zondag 11 November worden overgespeeld op het terrein van Allen Weerbaar te Bussum. Scheidsrechter den heer A. de Haan Azn.

De wedstrijd Neptunus-H.P.C. Veteranen, die eveneers onbeslist bleef, kan nog niet opnieuw worden vastgesteld, inverband met de tijdens den wedstrijd ingediende protesten.

Wedstrijdprogramma. Op verzoek van Hercules, Utrecht werd de wedstrijd H.F.C.— Hercules op 30 December uitgesteld

In verband met den over te spelen bekerwedstrijd zal de competitie wedstrijd Allen Weerbaar—Achilles Zondag niet gespeeld worden. Deze ontmoeting zal op den eersten beschikbaren dag worden vastgesteld.

Wedstrijdprogramma. In het programma der noordelijke derde klas kwam eenige verandering.

VeendV.V.—Forward, vastgesteld 18 Nov. wordt verschoven naar 9 December.

Op 18 Nov. komt dan Be Quick II—V.V.V.

Voorts vervalt Frisia II—L.V.V. op 25 Nov. waarvoor in de plaats wordt gespeeld Frisia II —V.V.V. Men wordt beleefd verzocht van een en ander goed te nemen.

Internationale wedstrijden voor het Nederl Elftal. De secretaris-penningmeester deelt. mede, dat de wedstrijd tegen het Engelsche elftal in Nederland zal plaats hebben op den 2en Paaechdag 1907 op nader aan te wijzen terrein.

De wedstrijd Holland—België zal plaats hebben op 20 Mei op nader aan te wijzen veld. Deze wedstrijd zal des middags om 4 uur aanvangen.

Internationale Wedstrijden. De Bestuurs Commissie verleende toestemming aan H.V.V. en H.F.C. om met Kerstmis 1906 internationale wedstrijden te spelen tegen de Berliner Ballspielklub.

Speelterreinen. Veendamsche V.V. Beneden Westerdiep te Veendam, nabij de Nieuwe Laan.

Goedgekeurd pseudoniem. Setan voor een speler van Robur et Velocitas, te Apeldoorn.

Consuls. Benoemd te Winschoten de Heer J. de Vrieze, Torenstraat 114, Winschoten.

Candidaat scheidsrechters. Bedankt de Heer G. D. van Wijk. Aan de lijst der candidaten toe te voegen Fr. J. van Eijsden, Brugstraat, Zutfen. Aan de lijst der candidaten toe te voegen J. B. van der Drift, Hoogstraat, Vlaardingen.

Dispensatie Artikel 140. De Bestuurs Commissie verleende den speler A. Bottelier, die reeds in seriewedstrijden uitkwam voor de sedert ontbonden vereeniging O.V.V. te Overveen (niet toegetreden tot den N.V.B.) dispensatie, om alsnog te spelen voor E.D.O.

Gerehabiliteerd. Door den N.V.B. J. de Kok, oud lid Victoria Tiel, zwart boek pagina 20. Y. Meijer, ex-lid Victoria Tiel, pagina 23.

Door den Twentschen Voelbal Bond. Fr. Veldhuis, gepubliceerd in vorige orgaan.

Door N.O.A.D. Breda J. A. M. Verpalen (zwart boek pagina 37).

Geroyeerd. Door Ajax Amsterdam J. C. Breider, Nassauplein 8 te Amsterdam en J. Heetjans, woonplaats onbekend.

Adresveranderingen. H. Keuning, secretaris W.V.V. te Winschoten: Blij hamsterstraat 319, Winschoten.

A. ten Oever, scheidsrechter van den N.V.B. Oldeczaal, Kortestraat.

Bondsleden. Voorgesteld door L.V.V. te Leeuwardm. J. Donker en C. H. Paen;

door W.V.V, C. de Graaf en B. van der Veen;

door M.V.V.O. te Middelburg, M. Beekes, J. Biesler, B. von Biucken Fock, N. Cornelise, W. B. Doorenbos, C. F. van Traaijenhove, L. Gerber, J. M. van der Harst, J. Horninge, W. Maggola, M. de Mol, J. J. Marsee, J. L. J. van Riel, J. Q. Quirijns, C. Vermeulen, H. Vermeulen, P. Vermeulen, H. Vreeburg, J. M. Visser, H. Melse, A. O van de Kamer;

door Quick Nijmegen J. Terwindt, J. Hoog, E, J. Brouwer, Mr. J. P. C, van Overstraten en S. Nicolai;

door Noad Breda E. D. C. Middelaar, J. Kempees, Jan Honcoop, T. C. Lindgreen, G. D. H. Bosch van Drakesteijn ;

door H.F,C. te Haarlem R. H. Berg; door Hercules te Utrecht C. van den Berg,

C. Evers, en F. R. Bahle;

door D.O.S.B. te Amsterdam, Th Groenendijk,

D. Roodhuijzen, B. van Loo, F. Leeser en A. Ess^rs;

door Swift J. Niemandsverdriet;

door Sparta Rotterdam, G. Pas en J. Schadee;

door U.V.V. ie Utrecht, J. W. Limborgh, S. v. d. Hoeden, M. v. d. Berg, Th. Remijnse, C. H. Ferree;

door M.F.C. te Maastricht P. Tieleman, P. Brouwers, M. Dumoulin, W. de Rotte;

door Wilhelmina den Bosch, F. P. Eibers;

door H.B.S. J. Kranenburg, A. van Litb, W. van den Berg, A. Netscher, F. van der Breggen;

door Frisia S. Vermeulen;

door L.V.V. te Leeuwarden, J. M. Zanino, J. Mebiua, J. Siim, W. de Roo;

door A.F.C. L. Hamburger, C. Ronstadt en

E. Wiener;

door H.F.C. te Haarlem, K. Stoutjesdijk.

Vermengd met Melk, Fosco, limonade of andere Vruchtensappen

geeft het een heerlijken Sportdrank.

Sluiten