Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

HET SPORTBLAD,

te Zutfen ingeschreven. Aangenomen als adsp.1. A. M. v. d. Waal en H. Smalhout (nos. 45 en 46). Ik herinner er nog eens aan, dat het secr, thans gevestigd is by E. flartstraat 168. A. DE HAAN Azn., secr.

R. V. en A. V. Sparta.

Zondag a.s. speelt ons le elftal tegen Ajax in Leiden Vertrek E'dam 11.30 sp.t. reductie is aangevraagd.

Aangenomen als w. 1. de heer Alf. Overeijnder Jr. Cand. w. 1. de heer P. A. Eijsdijk door den heer Horsman. Nieuwe don. de hh. Dr. Dorlas Cappelle a/d IJ, P. v. Zijl en van Dijk.

Uitslagen Sparta I—Haarlem 1—2, Sparta II— Neptunus 3—2. Nieuwe don. en w- 1. bij onderget. en verder alles wat betreft ledenlijst. Aller opkomst op het oefenterrein broodnoodig. Steeds oefenen!!

Noordsing 86. W. C. HARTMANN.

A. F. C. Ajax

Op de Zaterdag gehouden vergadering werden gekozen tot comm. de heeren J. H. Ph. Brockmann en L. W. van der Vliet in plaats van de heeren H. F. Stallmann Jr. en H. Schutte. De heer H. F. Stallmann Jr. werd door de algem. verg. te Eere-lid benoemd.

Aangenomen als o.l. Mej. Meuwsen en h.h. H. Zwart en W. v. d. Poll, als w.1. M. Breet en Rudi Benth.

Cand. gesteld als o.l. de heer A. L. M. Schmüll, B. H. Croon Jr. Zondag clubavond Tolhuis. Saxenburgstraat 28. H. D. DADE Hn.zn., le Secr.

A.V.T. D.O.S.B.

De wedstrijd tusschen D.O.S.B,—A.V.V. II eindigde in een gelijk spel 2—2. Voor Zondag a.s. D.O.S.B II— V.V.V. II en R.A.P. IV-D'O.S.B. III. Elftalspelers ontvangen bericht.

De uitslag der Zaterdag 1.1. gehouden wedstrijd tusschen D.O.S.B. adsp. en V.V.A. II adsp. eindigde in een overwinning van ons met 15—0.

Aangenomen als adsp. lid A. F. Schut Jr., Prinsengracht 823. Voorgesteld als adsp. leden J. Out, Joh. Vtrhulststr. 59; J. Haak, Ferdinand Bolstraat 11; A. Willes, Spieghelgracht 21; door Th. Groenendijk en F. Leeser.

Palamedesstraat 3, A. KUMMER, le Secr.

Z. B. V. V. Victoria.

Uitslag Victoria-Helmond 2—1. Zondag a.s. op ons terrein 3e comp. wedstrijd tegen V.A.C. uit Tie.1. Elftalleden ontvangen nader bericht.

D. J. VAN DE GARDE, secr.

Manfield's Voetbalschoenen

met heel grip, D .- »e

^ zijn wereldberoemd. ^* rnIsT*»■"enI'

Adres: MAN FIELD & SONS, 107 Kalverstraat, Amsterdam.

De uitslag vam alle op Zondag gehouden

Wedrennen,

Wielerwedstrijden, Voetbalwedstrijden,

Cricketwedstrijden, Zwemwedstrijden,

wordt vermeld in het

Haandagoehtend-nummer

van

2)e Courant".

Verkrijgbaar aan de verschillend® stations Tan de Hollandsche en Staatsspoor a 5 Cents per nummer.

Sluiten