Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

Haagsen elftal—Amsterdamsen elftal. Te ruim twee uur stellen zich op een hard bevroren veld onder leiding van scheidsrechter Dijxhoorn, de volgende elftallen op : Amsterdam :

J. Pelser, A. Pelser, A. Kooy,

v. Praag, 0. v. d. Linden del Tour,

J. G. Luisteraar, J. Slymelsbergen, J. Vis, C. Dieperink, N. Buwalda. Leembrugge, Binnendijk, Brinkman, Naessens, Komunde, Fokker, Reeling Brouwer, Snethlage, Panhuis, Horst, Mayer,

den Haag.

Beide elftallen zijn onvolledig.

In het begin is het spel vrij verdeeld, met Amsterdam iets in de meerderheid. Alle vleugels worden om de beurt op de proef gesteld en kwijten zich goed vas de hun opgelegde taak. Tot scoren komt het echter vooreerst nog niet. De hardheid van het veld doet veel afbreuk aan de kwaliteit van het spel, want plotseling stoppen of wenden is ongeveer onmogelijk. Er wordt tamelijk voorzichtig gespeeld en men kan duidelijk ziea, dat de spelers b&ng zijn om te vallen'

Van weerskanten wordt aardig combineerend aangevallen en beurtelings zijn de beide goals in gevaar, maar telkens wordt het doel nog juist bijtijds gezuiverd. In deze periode was de Amsterdamsche verdediging wel de beste. Bij de Hagenaars mistte Horst eenige keeren gevaarlijk, hetgeen de Amsterdammers echter niet tot scoren kan brengen. Langzamerhand komt het Haagsche elftal wat beter op dreef. Verschillende goede aanvallen worden ondernomen, die echter stuiten op het Amsterdamsche achterspel, of tot corner worden verwerkt, welke geen van allen iets opleveren. De aanvallen der Amsterdammers zijn nu minder gevaarlijk geworden, dank zij het goede back-spel van Panhuis. Half-time breekt dan aan, met aan beide zijden een blanke score.

Het publiek, dat slechts zeer matig was opgekomen, benut dezen tijd door eens flink heen en weer te wandelen, of den inwendigen mensch wat te versterken.

Bij de hervatting pakken de Hagenaars dadelijk flink aan en zgn dan ook de meerderen. De Amsterdamsche voorhoede, weert zich echter ook goed en het resultaat is, verschillende corners op de beide goals; allen echter weer zonder succes. Het Haagsche quintet komt nu echter hoe langer hoe beter opzetten en scoren kan niet uitblijven.

Bij een aanval op het Amsterdamsche doel krijgt de links-buiten Leembrugge den bal vrij en scoort met een mooi schuin echot (1—0). De Hagenaars blijven nu de sterkeren en het duurt niet heel lang of een goed genomen corner wordt netjes in het doel gekopt.

De Amsterdammers zetten nu ook weer wat beter op en het spel wordt weer meer verdeeld. Tct scoren zouden zij echter niet komen. Vooral hun schieten is onvoldoende. Er werd meer op hardheid dan op juistheid gelet.

Het Haagsche elftal schijnt de score echter nog niet hoog genoeg te vinden en er wordt

flink gewerkt. De rechtsbuiten Romunde zot hoog voor en nummer drie wordt er ingekopt.

De Amsterdammers laten de moed echter niet zakken, zetten goed op en doen alle mogelijke moeite een tegenpunt te behalen. Corner op corner valt hun ten deel, maar het mag hun niet gelukken, tegen te scoren. Ook de Hagenaars doon nog een paar flinke aanvallen, waarbij eens keeper Pelser uitstekend redt. Weldra wordt dan tijd gefloten en hebben de Hagenaars met 3—0 gewonnen. Mijns inziens was 3—1 een betere verhouding geweest.

Bij Amsterdam waren Kooij en Buwalda de besten, terwijl bij de Hagenaars Panhuis, Fokker, Reeling Brouwer en de beide buitenspelers genoemd dienen te worden.

Scheidsrechter Dijxhoorn leidde deze match als altijd uitstekend.

Volharding—Raeing Club de Bruxelles 3—0.

Volharding bracht het volgende' elftal in het veld : Rompu Blankert, Gerke, Bollee, r. Exter, de Bruin, Sweys, Baggelaar, Kortenhorst, Schoolweith, v. Renterghem.

Earst om 3 uur ving deze wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Binnendijk aan. De Belgen waren te laat aangekomen. De wedstrijd duurde daardoor slechts een uur.

Een vrij talrijk publiek, dat men helaas bij vrij wat interessanter competitie wedstrijden in Amsterdam mist, woonde ondanks het frissche weder den wedstrijd bij, die een vrij saai verloop had: Volharding constant sterker en het veld, door de vorst voor voetbal vrijwel ongeschikt.

Na een korten aanval der Brusselaars (Racing Cl. en Laopold Club) dringt Volharding op en uit een schermutseling voor het doel maakt Baggelaar het eerste punt. Weldra voegt Kortenhorst hior een punt aan toe, als Baggelaar den bal uit een hoekschop mooi voorplaatst. Eenige doorbraken van den Brusselschen linkervleugel loopen door slecht schieten op niets uit. Aan de andere zijde wordt door ie Volharding-voorhoede ook eenige malen over en naast geschoten, zoodat met rust de stand 2—0 is. Na den uittrap blijft Volharding het spel in handen houden, Van Exter zendt een ver schot in, dat vlak naast het doel belandt. Gerke is zelfs een tgd te midden van zijn voorhoede-spelers. Door het opdringen van Volharding worden corners geforceerd, die echter door toedoen van doelwachter en backs op niets uitloopen. Volharding dupeert zich zelf eenige malen met deze tactiek van opdringen, daar de Belgen opzettelijk of toevallig eenige malen bgna de geheele voorhoede van Volharding buiten spel zetten.

Van Renterghem centert na een ouderwetschen ren, Kortenhorst en Baggelaar vermeesteren den bal, doch des doelverdedigers buik houdt een zeker doelpunt tegen. De Belgen naderen nu, goed sameaspelendo het blauwgele doel, Rompu stopt, maar doet meer dan twee passen met den bal. De vrije schop voor doel loopt uit opeen ren van Van Renterghem, waarna een Brusselsche back den bal uit trapt.

Uit fraai kopwerk van Schoolwerth en

Sluiten