Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

6

moet F. Stafleu tenslotte veranderd worden in F. Stafleu (dus zonder accent).

Rectificatie. Op pagina 51 Zwart boek de naam Bueters te veranderen in Bnltcrs.

Op pagina 17 zwarte boek staat geroyeerd CHr. Groothoff door A.V.V. Dit moet zijn door den A.V.V.B.

Gerehabiliteerd. Door den A.V.B. F. Breuker, J. Hania en P.A. van Maaren.

In het vorige orgaan werd op advies van den A.V.B. abusievelijk vermeld, dat door Ajax gerehabiliteerd waren: A. Dijkman, J. Doodeweert en D. Tates. Dit moest zijn, gerehabiliteerd door den A V.B.

Door den L.V.B. werd gerehabiliteerd: W. van Venetië.

Door N.O.A.D. Breda, H. H. Peltzer. Royementen. Door U.S.C. te Rotterdam, G. Fijt, Weendstraat 46, Rotterdam, en J. van Putten, Jan van Vughtstraat 15, Rotterdam;

door Ajax, Amsterdam, H. Schutte, Weesperzijde 99, Amsterdam;

door D.V.V.P. J. 't Gilde, Badhuisweg 10 D, Scheveningen.

Royement. Door den B.V.B. overgenomen J. Merks, 's-Hertogenbosch, (adres nader op te geven) geroyeerd door B.V.C.

door den A.V.B. L. Peereboom en E. Peereboom, leden van A.F.C., Breedeweg 13 te Amsterdam.

door NOAD Breda. H. Wiel, Bureau van Politie te Breda.

Persoonlijke leden. Ingeschreven als persoonlijk lid de Heer C. U. Drijver, voorgesteld door den heer H. A. Krüseman.

Rectificatie. In het vorige orgaan komen in de opgave der door Xerxes voorgestelde nieuwe leden eenige zetfouten voor:

C. M. Diede;ich moet zijn C. M. Diederik.

H. H. Diederich „ , H. H. Diederik.

J. H. Diederich „ „ J. H. Diederik.

H. Heukes „ „ H. Henkes.

L. J. Mollee „ „ L. J. Nollee.

A. Weltevrede „ „ A. Weltevreede.

K. Weltevrede

K. Weltevreede.

Bondsleden. Voorgesteld door R.V.V. Roermond: J. Bremmers, G. Cox, M. Geurts, M. Gitsels, K. Hölzenspies, F. Huffnagel, J. Janssen, J. Lucas G. Mullenbruch, J. Pieters, P. Reijnen, P. Reijnders, H. Ruijter, J. Sijrier, M. Scaf!

B. Vos, E. Welthers;

door O.D.0. Arnhem: C. W. L. Boetzelaer, A. Douw van der Krap, J. F. Hazewinkel,

C. Hemmes, O. Jeekel, A. van der Laan, B. Perquin, G Taapken, E. Grippeling, A. N. H. van Nes, F. J. Schram;

door AFC. te Amsterdam.- A. Baars, C. Slegers, J. Ackerstaff, W. H. Heijnert, W. L. de Graaf.

door Quick Nijmegen: J. Munk;

door Volharding Amsterdam: W. Jongejan;

door Alcmaria Victrix Alkmaar: M. F. van Rijsens, J F. Snijdewint, P. Duinker;

door Ajax Amsterdam: B. A. Pietersz, M. Schaap, L. J. Bredesteijn, H. Sitter Jr., L. Sluizer, J. Sluizer.

door Bc-Quick Zutfen: J. Brinkerhof;

door Sparta Rotterdam: J Blom, K. G. Otto, J. Nacken, C. Ruffelse;

door D.V.V. den Haag: W. Pont, E. van Galen;

door Voorwaarts Haag: L. A. Caron, F. Burghout, J. H, Vos, G. van Niauwenhuizen.

door H.B.8. den Haag: E. E. Th. van Blommesteijn;

door U.S.C. te Rotterdam: J. C. Smit, J. Baatsen, J. P. Versloot, A. Booy, H. Lith, C. Sack;

door M.V.V.0. Middelburg: W. Heiboer, K. S. Kamermans, J. Melse, J. van der Ven. door U.V.V. Utrecht: J. Couwenberg. door Concordia Delft: W. van Raadshovendoor A.F.C. Amsterdam: J. Eweg.

De secretaris-penningmeester, J. Hylkema.

Sluiten