Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

21

tiaans, J. F. Scheepens, Ed. van Buren, G. N. Scheepens, A. H. Bruyen, P. A. Pasteuning, H. van Overeem, L. Sterenberg en P. van As.

AFC III: J. Ruhling, D. Noothoven v. Goor, A. G. H. Scholtz, G. Leeman, R. Kerr, W. Kaales, J. C. de Haan, L. J. Harms. J. C. Schook, F. P. Beeger en H. Haksteen. - „ „ .

AFC IV: B. Wiegand, V. C. de Munck, J. Hofstee, J. A. de Waal Jr., J. Fischer, H. Klaver, E. Izaaks, W. von Reeken, W. L. de Graaf, A. Izaaks en J. Schreuder. _T

Aiax Ij A. Bottelier Jr, Ch. C. Holst, B. H. Croon, L. W. v. d. Vliet, F. Schoevaart, G. Fortgens, J. v. d. Berg, J. Oudheusden, C. W. Kammeijer, J. G. van Limpt en M. Schaap.

Ajax II: W. F. v. Kuyk, IJ. Vlietstra, A. J. Fecke, A. Broere, J. A. van Weeren, H. C. van Weeren, J. H. Houtman Jr., K. J. P. F. den Hamer, C. D. van Ralen, W. J. Sombroek en H. Sitter Jr.

AVV Ij J. Hommer, C. W. Kunst, J. Eweg, H. Heken, A. Roesel de Wijs, W. Hinloopen, S. Eweg, W. Schilham, A. Ladage, Tj. de Munnik en J. Holsmüller.

AVV II volgt volgende week.

Amstel In „ » ., „ ,

Blauw Wit 11 A. Vogel, B. Bonneveld, R. Moolenrjzer, W. Feenstra, Piet Putter, N. F. Konig, J. v. Dort, J. Konig, J. Seylhouwer, H. Ebbe en C Everhart.

Blauw Wit II: K. Kluft, E. v. d. Kluft, G. W. Peterson, W. Terpstra, H. Moolenijzer, G. Weener, F. de Vries, W. K. Smit, J. Volkers, U. Stokvis en J. van den Graaf.

DEC Ij F. Höpker, M Hinse, N. H. Hemelrijk, A.

Kuiper, P. Poland, J. v. d. Schaaf, J. de Veer, M.

Th. Pronk, H. W. Bermon, A. Velzing en W. Terpstra. DEC II: J. Francken, J. Koppes, P. Arend?, H. J.

Bredero, A. van Deudekom, G. J. Hinse, J. Beek,

J- Mol M. Sibbel en P. Franken. DOSB I: J. C. Kummer, J. Hagenaar, Ch. Sj. de Vries,

J. Smit, H. v. d. Koppel, Th. Euwe, C. A. Spaan,

J. van Leeuwen, A. Kummer, A. J. Budding en

C. J. Gottschalk.

DOSB II: G. Koek, B. Hagenaar, Ch. F. Hagenzieker, A. Wassenaar, C. Swart, M. Vellems, J. Taverne, A. E. Richter, D. Appels, A. Stokkink en G. Brenuer,

Holland I: J. Pelser, A. Kooy, L. J. Fillet, A. Pelser,

D. Tamminga, C. Seijlhouwer, J. Brokman, J. Seymelsbergen, W. H. van Venitië, J. Nieuwenhuis en W. C. A. Leibrand,

Holland II: P. Dekker, T Cassenaar, M. A. Sanders,

C. van Zuilen, C. Willegers, W. v. d. Broek, W. Druif, F. Leeuwarders, H. J. van Oosten, J. Boer-

D. Tates.

Linnaeus: P. H. Kok, J. Schoevaart, G. Karsseboom, A. Zwaaneburg, J. W. Jansen, G. Bieshaar,F. Bosman, C. Baeten, H. Trompetter E. Koekoek, R. Oudes.

Neerlandia Ij J. de Jong, 3. C. Mordhorst, A. C. Cuypers, O. O. Greve, W. ©ersteling, A. H. m. Dieperink, J. Dapper, J. Glasbergen, J. H. Timan, C. M. Dieperink en G. M. Greve.

Neerlandia II j P. Dangermond, F. van Amersfoort, H. J. van Aanholt, J. Steenbergen, Th. J. C. Zeeman, J. Waterman, A. Höfte, J. Steur, L. van Eldik, G. v. Haperen & J. Diekman.

Neerlandia III: J. Halier, M. Timan, J. Helmer, J. v. d. Kley, J. van Putten, J. Calf, H Kok Jr., J. Fakes, H. Peldberg, H. de Wit en G. Zoomers'

Neerlandia IV: H. v. d. Stoom, J. C. Blössmanr, J. Alderding, H. van Kasteel, N. Grootes, H. E. Sluyter, A. J. van Geyt, H. Dapper, Th. Feldberg, G. Bout en C. G. Theil.

RAP Ij A. F. H. L. de Bruyn, C A. L. de Bruyn, L. Schoor, G. Hamburger, H. A. v. d. Wal, II. J. Wemmerslager v. Sparwoude, F. Poulie, T. Hoogenboom, J. Wakerlin, J. J. van Steenbei gen, G. O. Enklaar.

RAP II: Rouifaer, W. N. H. v. d. Ham, A. Achterberg, C. van Engers, N. A. Henrard, J. C. van Essen, J. F. F. Heemskerk Veeckens, J. H. Helper Sesbruggen, J. A. Popping, L. H. v. d. Puttelaar en J. E. Stroeve.

RAP III: H. J. Munzebrock, H. L. de Leeuw, W. Almerood, G. H. van Essen, J. Hey, J. H. Buys, A. P. Hengeveld, P. de Groot, P. Willems, J. C. Hacke en F. Herckenrath.

Volharding I: C. van Rompu, W. Gerke, „Por", A, C. Bouten, G. F. J. Staargaard, P. Schoolwerth, Alb.

v. Renterghem, J. H. Baggelaar, W. C G. Roldanus, J. C. Worp en J. C. Sweys Jr. Volharding II: L. B. Heemskerk, N. G. Geelkerken,

G. Kortenhorst, W. Jansen, J. H. Wijsman, L. Worp, P. J. J. Schouten,, R. Arntzanius, J. A. Kortenhorst, L. Thünhoret en „Bouma".

WA I • F. Hubeck, Th. G. F. Sauveur, F. C. D.

Koopmans, M. E, van Willigenburg, m. Seemann,

P. Meijboom, C. Uriot, P. Tax, H. Zwart, C. F.

Jibben en C. Schreuder. WA II: G. DoorenboEch, G. Bruggemann, P. Worm,

W. Worm, m. J. Knijpers, D. H. Koedijk, J. H.

Kuypers, J. gtallman, W. A. Aokringa, M. G. Emeijs,

en G. J. de Jager. WA III: G. Brandt, J. D. Hammer, D. van Kessel Jr.,

H. J. Baarl, W. H. van Nie, G. Muller, J. Frederikse, J, F. Ophof, W. Klever, W. do Bock en R. m. Muller.

VVV Ij J. Werson, F. Brincker, N. Nieuwenhuis, J. Hovius, A. H. van Aken, A. Heimig, J. J• g»W; H. en H. Grootmeijer. C. J. Peeterse A. de Graaff.;

VVV II: H. Kamp Jr., D. Gude, H. Verhagen, B. J. Bennema Jr., J. J. Gemmeken, H. F. Gemmeke.u Jr., J. Wagenaar, W. K. Kroon, J. Kroon Jr., M. Engelgeer en N. Versluis.

Boete no. 5 Rapiditas / 1— ingevolge ait 9b.

Krayenhoffstraat 1. J. H. BERGMEIJER, le secr.

Adspiranten-competitie.

Voor deze competitie hebben ingeschreven: AFC^ secr. A. de Haan Azn., Roelof Hartstraat 168; Ajax, secr. H. D. *>ade HNzn., Saxenburgstraat 28; AVV, secr. L. Boeljon Thzn., Lirmaeusparkweg bö, Watergraafsmeer; Volharding I en II, secr. N. G. Geelkerken, Prinsengracht 675; WA, secr. L. Vorwoerd, Nassaukade 121; VVV, J. H. Bergmeijer, Krayenhoffstraat 1.

Voor ligging terreinen en clubcostuums zie no. 39 van het 0. O.

Lr'st van scheidsrechters:

G. Vigeveno, Breedeweg 33, Watergraafsmeer. W. F. v. d. Lee, Wanningsfraat 19.

H. J. Bon, Bloemgracht 158. A. H. v. Ah en, Leliegracht 44.

Hubert J. Braun, Da Costakade 89a huis. A. J. O. Böllintrjn, Weesp.

Wedstrijdprogramma voor 12 October: AFC-VVV Gt. Vigeveno.

Ajax—WA H. J. Bon.

AVV—Volharding I W. F. v/d Lee.

De wedstrijdformulieren zijn h.h. secretarissen toegezonden. , - „ ,

Speciaal vestig ik de aandacht op art, 9 v/h reglement voor de adspiranten competitie.

Het le elftal van Volharding weid voor October als volgt opgegeven.

H. Borrius, W. de Sauvage Noltmg, T. m. Kortenhorst. Th. Menagé Challa, W. Hoogenboom, G. oe Lang, J. P. Slotemaker, R. A. Arntzanius, A. m. Arntzenius, J. Jonckheer, Th. Zwcerts. Prinsengracht 675. N. G. GEELKERKEN, 2e secr.

Amsterdamsche Cricketbond.

De Persoonlijke prijzen voor de le en 2e klasse batten en bowlen werden behaald als volgt:

K. v. d. Lee, ■ batten le kl., gem. 23.56.

L. J. Hamburger „ ™ « »

S. v. d. Kieft bowlen le „ „ 3.84.

W. Beuth « Ze * » £m-

De boete, opgelegd aan VVV en (of) Albion wegens te laat beginnen na de lunch op 22.dezer is vervallen.

R. Hartstraat 168. A- DE HAAN Ato,, secr.

Haarlemsche Voetbalbond. Wedstrijdprogramma voor de maand 6 October EÏ)0 II -Sparta

IJVV—Kl. Haarlem

Concordia- HW (Heemstede) 13 » Kl. Haarlem-HFC IV

HW (Heemstede)-Sparta

Concordia—Haarlem III

ED# II-IJW 20 » IIFC IV-EDO II

IJVV—Concordia

Kl. Haarlem—HW (Heemstede.) 27 » Kl. Haarlem-Haarlem III

Concordia—EDO II

HW (Heemstede)- Sparta

IJVV—HFC IV

October 2 uur

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

uur

uur

uur

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

'2

2 2

Sluiten