Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

Gerken is er echter bij en probeert. Ieder denkt de bal te zien uitrollen, als echter een verraderlijk kluitje de bal in de juiste richting doet gaan. Alzoo heeft Volharding alleronverwachts de leiding. Lang verheugt Volharding zich niet m haar voorsprong, want uit een geharrewar voor 't doel brengt Fortgens den bal vrij en plaatst hem buiten Rompu's bereik in 't net (1—1)- Juist even voor rust weet Volharding nog een gat in Ajax-veste te schieten, door een reeds e'énmaal weggewerkte bal in te zetten.

De rust treedt alzoo in met oudere 2e klasser leidende (2—1).

Als gedraaid is zien wij den zelfden spannenden strijd en geen der partijen denkt aan opgeven. Ajax linkervleugelspeler rent onophoudelijk langs de lijn en zet prachtig voor maar de binnenspelers zijn blijkbaar hun schot kwijt.

Een mooi samenspel tus chen Schoolwerth en Roldanus brengt het leer weder in het Ajax-kamp. De bal komt voor het doel. Een algemeen duwen volgt, totdat de scheidsrechter een overtreding van den rood gehemden back moet straffen.

De goed genomen strafschop geeft aan de blauw-gelen en plotselingen doch niet te versmaden voorsprong.

Steeds valt Ajax nu aan en uit een pracht ren van Kammeijer besloten met een even prachtig schot, krijgt Ajax haar 2e puntje.

Nu nog een en Ajax blijft aanvallen. Gerke gaat achter spelen. Sweijs komt de achterhoede versterken. Onstuimig valt Rood-wit aan. Gerke speelt echter uniek en Rompu is op zijn post.

Even voor tijd denken wij dat een gelijkspel het einde zal zijn, als v. Limpt vlak voor goal den bal krijgt. Zijn been zwaait reeds, maar... er over heen en deze prachtkans is verkeken.

Weldra is het tijd en heeft Volharding gewonnen ; een gelijk spel was misschien beter geweest.

Beide elftallen lieten goed spel zien en ze behoeven zich, dezen vorm behoudende, voor den toekomst niet ongerust te maken.

Bij Volharding dient genoemd den rechtervleugel (Sweijs—Thünhorst) en Gerke.

Bij Ajax: Kammeijer, Fortgens, v. d. Vliet en Croon. De laatste liet gelukkig minder ruw spel zien dan tegen R.A.P, hetgeen zeer ten voordeele van zijn spel kwam.

Loom.

Concordia—Velocitas II 5—S.

Onder begunstiging van prachtig voetbalweer ving deze wedstrijd onder leiding van den hee> Moonen om iets over tweeën aan. Velocitas stelt zich compleet, Conc. met 2 invallers in de voorhoede op. Direct ontspint zich een vurig spel, O zwerft een tijdje om 't Velocitas doel, doch heeft geen kans; vlak daarop een flink doorgezette aanval van 't V. vijftal, die wordt afgeslagen, doch niet goed verwerkt, zoodat v. Wijk, de links-middenspeler der cadetten, den bal vrij krijgt en met een ver schot doelpunt. (0— 1) Als weer is uitgetrapt, dringen ze weer op, de cadetten, Oele wordt gepasseerd, een hoog schot volgt, dat Bal er springende uitslaat, doch vlak voor de voeten van van der Nagel en de stand is 0—2. Verslagenheid bij het talrijke publiek, dat zich nu flink begint te roeren en hun favoriten luide aanmoedigt. De achterhoede van de cadetten schijnt niet erg betrouwbaar, doch weet door geluk het doel schoon te houden. Langzamerhand verstrijkt de tijd en na een half uur spelens weet v. Raadshoven met een schuiver den stand op 1—2 te brengen. De Velocitas voorhoede is echter steeds zeer actief en met moeite worden haar aanvallen onschadelijk gemaakt; de linker- zoowel als de rechtervleugel, waarin de Bruyn, van Driel en Bakker de menschen zijn spelen keurig en doordacht. In deze periode moet O den rechtshalf verliezen, hij kan niet meer meespelen, zoodat de zwart witten met 10 man moeten doorspelen, evenwel doen ze dit met veel vuur.

Rees krijgt den bal, passeert de achterhoede, geeft over aan Thomee en de stand is gelijk (2—2). Hoeden en petten vliegen de lucht in, het publiek is opgewonden geworden en steeds vuurt 't hunne spelers aan. Niet lang daarna is het pauze en kunnen de spelers wat uitrusten, want een groote strijd wordt nu verwacht. Vel. captain de Bruijn is zoo ridderlijk een invaller toe te staan en een speler van Conc. III speelt nu op de linksbinnenplaats. Onmiddellijk dringt O op en is gedurende deze 45 min. beslist de meerdere. Spoedig maakt de Man no. 3 met een goed schot, dat de keeper door zijn handen laat glijden, niet lang daarna gevolgd door een schot van Smit, dat weer ontglipte aan v. d. Brandeler's handen ; niet ongelukkig dus die goals; inmiddels is de stand 4—2 geworden. Plotseling maakt een der Vel. achterspelers binnen de beruchte lijnen „hands", Thomee trapt echter keihard tegen den keeper aan .en weg is de kans, om den stand op 5—2 te brengen. De Vel. uitvallen blijven steeds gevaarlijk, doch de achterhoede is op haar post en weet scoren te voorkomen. Muller speelt uitstekend, doch trapt als halfback te hard en v. Raadshoven toont zich voor de zooveelste maal een zeer technisch achterspeler, terwijl ook Bal uitstekend zün doel bewaakt. Plotseling krijgt Rees den bal, zet met een boog voor, Thomee is er als de kippen bij en scoort met een hard, doch m. i. wel houdbaar schot (5—2). Nu begint O wat te verslappen en de achterhoede heeft nu handen vol werk.

Ze kwijten zich uitstekend van hun taak; plotseling krijgt de Bruijn het leder te pakken, zet voor, v.d. Nagel vangt op en schiet kei-

Sluiten