Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD. 23

D. W. Carr . . .309.2 72 895 63 14 20

Blvthe .... 1041.3 274 2497 175 14.26

Woolley .... 731.3177 1973 136 14.50

Hirst. . . . . 1021.2 252 2426 164 14 79

Dean • . . . .966 3 279 2113 137 15.42

P. R Le Couteur . 331.5 50 1151 72 15.98

Tarrant 932.3 270 2169 134 16.18

Iremonger . . .618.3192 1358 79 17.18

Euckenham . . . 658.1112 2085 118 17.66

Thompson . . . 829.5181 2304 129 17.86

Huddleston . . . 700.4196 1561 87 17.94

Heap 414 116 1033 57 18.10

Mead (W.) . . . 642 2 154 1604 88 18 22

Killiek 290.5 67 904 49 18.44

Newman . . . 1012.1192 2859 156 18 45

Wass (T.) .... 711.5 133 2074 111 18 68

Khodes 613 138 1671 88 18.98

Arnold 325.2 53 912 48 19.00

Tremlin. ... .489.1102 1407 74 19.01

Fielder 506.1 92 1548 81 19.11

Dennett .... 893 233 2408 126 1911

Llewellyn . . .951.3161 2930 152 19.27

J W. H. Douglas 329.5 48 1091 56 19.48

Relf (A E.) . . 1360.3 448 3108 158 19 67

Parker 504.5 138 1314 66 19.90

Wells 396.4 63 1403 70 20 04

Haiah 602.3125 1541 76 20.27

Hitch 6641 108 2104 103 20.42

Chbberichten.

A. F. C.

Aangenomen als w.1. J. Hagenaar, J. W. H. Gudde, W F. v/d Lee, P. Ch. Simons, J. P. C. Blos, A. de Miranda; als o.l. Joh. L. van Killer, G. Prent, S. van Meuk, A. C. Kruyer Jr., L. F. Puls Jr., A. Huber, J. H. de Beuk Jr., mej. C, R. van Exter, Tj. v/d Schaaf, J P V ta Biet, P. M. Wessel, W. F. du Pms; als a'l. J. de Miranda, H. L. Cardozo, E. H. de Vos en W. H. M. Galavazi. Voorgesteld als w.1. J. Reuvers, Linnaeuspatkweg 92 door L. F. C. Reuvers en P. J. Prins; J. M. Rühl, C. Authcniszstraat 14 door J. b. Orbaan en bestuur; C. W. Gee-lings, 2a Oosteparkstraat 232 door het bestuur; B. J. E. van Loo, le Helmersstr. 108 door D. Buys Dzn., J. Hagenaar e a. als o 1. B. le Roy, O.Z. Achterburgwal 204 door G. N. Scheepens en onderget. en A. Bouwman, Breedeweg 41 door het bestuur.

H.H. supporters gelieven nota te nemen, dat men zicb, om gebruik te maken van de reductie bij wedstrijden buiten de stad, uiterlijk Zaterdagavond van tevoten moet hebben aangemeld.

H.H. leden wordt er natuurlijk attent op gemaakt, dat formulieren van candidaatstelling moeten worden iDgezonden niet bij den secr. der enquetecomm., doch

^rinsengtacht 749 H. A. BRASS, Secr.

Utr. C. en V.V. Hercules.

Voorgesteld als w 1. de h.h. G. Snoeck Henkemans, door B. Hartog en ondsrget.; F. H. en S. Wentholt door E. Jans en onderget

Leidscheweg 64 J. VAN VELSEN, le Secr.

B.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w.1, P. Tjebbes,

D. Vos en A. Spier. _ a

- J. THIEME Jr., Secr.

Goadsche Voetbalbond.

Onderget. vestigt er de aandacht op, dat de leggelden enz. voor 1 Oct. moeten zijn voldaan. Werd alsnog in de 2o klas geplaatst Voorw. 2, Schoonhoven.

Benoemd tot cand.-scheidsr. A. Frank, Voorkade, Boskoop.

Voorloopig programma. 2 Oct. WFC-Olympia 2 Baert

TOP—Excelsior J. M. Hardeman

9 „ Olympia 2—BW »

Spaita-TOP J- Koeman Jr.

Voorwaarts 2—DVS 2 D. II. Greup

Voorwaarts 1—DVS 1 16 „ Excelsior-Sparta W. Sanders

DVS—OJympia J. M. Hardeman

Voorwaarts 2 -TOP D. H. Greup 23 „ TOP—DVS 2 W. Saniers

Sparta—Voorw. 2 J. Koeman Jr.

O'ympia 2—WFC B. van Baaren

BW—DVS W. Cremer

Adressen scheidsr.: J. Koeman Jr., Haastrecht. W Cremer, Orabethstraat, M <J. Samson, Groote Markt, Gouda. B. v&n Baaren, Schoonhoven. W. Sandeis L. Dwarsstr, Gouda. J. M. Hardeman, v. Diemensr. 16L, den Haag. A. D Baart, Achterkade, A. Frank, Voorkade, Boskoop. Ii. Slap, Gouda, D. H. Greup, Schoon-

J. M. HARDEMAN, Secr.-pean. Diemenstr&at 161, den Haag,

Noord-Hollandsche Voetbalbond.

Adresverandeiing secr- HVV tijdelijk bij B. Kluit, 23 Langedijkstraat, Haarlem. Secr. ZW wordt tegenover den NHVB waargenomen door W. Amons, oU Hoogendijk, Zaandam.

Het 2s elftal van Purmerstrjn schreef alsnog in voor

de 2s klas comp.

Opgave hoogere elftallen voor Oct.

Holland 1 J. Blom, D. Steinmeijer, J. Oosterwijk, A. Haasbroek, C. J. Smit, L. H. J. Steinmeijer, J. Tfssolaar, H. Besteman, J. Doeschot, A. P. Koster, J. Hoogland. ,

Hollandia 1 W. Vonk, C. Schuurman, G. Schaaps, D. Rhodens, Oh. Dapper, J. v. d. Meuten, J. Otte, P. Bakker, E. v. Bilderbeek, G Groot, Ch. Holman.

Holland 2 J. Gerver, D. de Groot, P. Ruitenberg, K. Otte, T. Schoof, J. Eindhoven, L. Engel, C. Bakker J. Bijl, A. Schuurman, F. Sahel.

Zaandam, Oostzijde 40 W. POEL, Secr.

Z&.ANL. COMPETITIE. .

Ingeschreven werd door ZFC 4, WFC 2, SDO, Tno. Secr.: ZFC J. Huisman, Hoogendijk 222, Zaandam. WFC P. N. Sint, Krommenierpad 64, Wormerveer. SDO G. Stad, BI, Koog a/d Zaan. Trio H. Visser Wz., Zuideinde A. 100, Westzaan.

Bovengenoemde heeren zijn tevens consul van de terreinen hunner vereen.

Opgave hoogere elftallen vóór 1 Oct. e.k. Terrein: ZFC Hembrug achter Sectorpa»k. WFC Wormer 1 min. over de loopbrug. SDO Boschjesstraat. Trio a/h Noordzetkanaal tsn oosten v/d Hembrug. Kleedlokalen a'len op het terrein.

Wedstrijdprogramma: . _

9 Oct. Trio- SDO C. Knikker

1Y0 4—WFC 2 D. Gorter

16 „ SD0-ZF0 4 J. Booy

WFC 2—Trio C. Knikker

23 „ T.io-WFC P- M?lk

ZFC 4-SDO C. Knikker

Z. Hoofdstraat 149, Krommenie. D. GORTER.

U. P. V. B.

Secr., die mij royementen van leden opgeven ter overname, gelieven tevens te vermelden het juiste adres van deze personen met opgave van het verschuldigde bedrag. Wanneer hiermede geen rekening is gehouden, zullen dergelijke opgaven terzijde worden

^Verand. secr. CFC, F. v. Vugt, Prijsatr., Culemborg.

Nog gaven zich op als scheidsr. C. H. de Zeeuw, Amst. Str.weg 149 en H. C A. de Zeeuw, Hopakker 97.

Boete: 't Vijfde te A'foort 2 m. f 0.50 voor te laat inzenden van opgaven clubcostuum en terremliggiBg. f 0 50 voor niet inzenden van ledenlijst. CiO t U.du voor idem. Bij verzuim f 1 boete voor iedere ingegane week (deze sluit 1 Oct) ^„TT„™ a

W. Vrouwenstraat 24. C. R, DRIJVER, le Secr

Uitslagen 25 September: SFC-ZVV 2-4, ÜVV 2 —DOS 2 8-1, Sparta-Herc. 3 5-0 w.n.o., Velox— Vooruit 5- 1, Quick 2-Voorw 0-10, 't Vijfde 2DE3 1-2, DEV-'t Negende 0-1, Mmerva-CFC o-O w.n.o., ZW 2-Herc. 4 2-4, AW 3-UVV 6-U, Rapidltas-DOS 3 9-0, v.otw.a-Velox21-2,Kain. pong 4-Herc. 5 15-0» Vooruit 2-Esc. 0-11, SSSOlvmnia 0-2 CBW 2—Holland 5-0 w.n.o., AW 4RapSs 2 Ó-4, Vitesse-Sparta 2 2-1, DES 2-

Sluiten