Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

HET SPORTBLAD.

den Uijl, de Vos, Morree, Pruys, v/d Spek, Kortland, Ponsioen, G. Lyklema.

Boete: Olympia f 5 art, 46 HR, van Voorw. en DVS is de verschuldigde contrib. nog niet ontvangen.

J. M. HARDEMAN, Secr.-penn. v. Diemenstraat 161, den Haag.

Amsterdamsehe Voetbalbond.

Zaterdag 8 Oct. alg. verg. in café de Karseboom, Kalverstraat, ten 8 ure precies.

Agenda: 1 Voorlezen notulen. 2 Benoeming protestcomm. met 3 pl.v. leden. 3 Idem terreincomm. met 3 pl.v. leden. 4 Idem kascomm. met 3 pl.v. leden. 5 Bekrachtiging bestuursbesluiten (geplaatst in O.O. nr. 39 d.d. 29 Sept. 1910. 6 Mededeeling bestuur betreffende comp.-indeeling.

Adreslijst van de secretarissen der aangesloten vereenigingen.

Achilles, A. Zijlmans, Spuistraat 270. AFC, H. A. Brass. Prinsengracht 749. Ajax, P. Welsink Jr., Ruysdaelkade 33. Amstel, H. van Es, van \Voustraat 163. AW, S. L. Wit, le Atjehstraat 5. AWA, W. F. Koenders, 3e Oosterparkstraat 210. (tijdelijk waargenomen door H. Heuperman, Marnixstraat 106).

Blauw Wit, D. Lippens, le Hugo de Grootstraat 21. 'DEC, A. Domburg, Westerdokstraat 15. DOSB, B. Hagenaar, Corn. Anthoniszstraat 9. Neerlandia, H. van der Storm, Haarlemmerweg 155. jLe Progres, L. Stins, Mesdagstraat F 126, Weesp. Quick, G. Steenis, von Zesenstraat 17. 3RAP, J. E. v. Essen Jr., Weteringschans 127. Rapiditas, J. G. Nordemann, Nieuwstad, Weesp. BVB, W. K. Kroon, Ceintuurbaan 298boven. SDW, H. G. Steinmetz, Bentinckstraat 45 I. 8D0, J. Blanken, Commelinstraat 35. Spartaan, J. A. v. Werkhoven, v/d Heopstraat 6. Steeds Voorwaarts, Joh. J. Blankert, Kanaalstraat 124. Volharding, W. F. van Kuyk, Keizersgracht 122, WA, L. Verwoerd, Marnixkade 114. VVV, N. Versluis, Oude Schans 11. Wilhelmina, M. Sajet, N. Prinsengracht 8.

Adreslijst van scheidsrechters: J, H. Beigmeijer, Krayenhoffstraat 1. P' Besselsen, Daniël Stalpertstraat 77. J. Blanken, Commelinstraat 35. H. J. Bon, Bloemgracht 158. A. ten Broek, J. v. Campensstraat 32. H. D. Dade H.Nzn., Saxenburgerstraat 28. Th. J. A. Daems, Vinkenstraat 189huis. H. H. Diepenbroek, WeeSperzijde 132. A. Domburg, Westerdokstraat 15. A. Drilling, Lauriergracht 64. J. Gosschalk, 3e Helmerstraat 58. J. Grijseels Jr., Bilderdgkkade 17. J. C. de Haan, Joh. Verhulststraat 49. H. A, Hesterman, Marnixstraat 110. J. Heijnert, 3e Weteringdwarstraat 28. H. M. J. Janssen, Langestraat 54 III. J. de Jong, Sumatrastraat 34 II, üF. Jurrema, Nic. Maestraat 61. Aug. Kappenburg. le Helmerstraat 163. A. D. Keizer, Blasiusstrrat 56. H. Kok Jr., le Nassaustraat 16. W. K. Kroon, Ceintuurbaan 298 boven. W. F. v/d Bee, van Breestraat 122. P. Melk, Rozengracht 43 te Zaandam. W. Meschendorp, Hasebroekstraat 24 I. J. G. Nordemann, Nieuwstad te Weesp. W. C. S. O verbeek Jr., Noorderstraat 58. J. Pelser, Regulierstraat 88. K. P. Renes, 8e Oosterparkstraat 26 I.

A. Rous Jr., Balistraat 22.

H. Rubens, Nic. Witsenkade 84.

C. J. G. Scheffer, L. Leidsehedwarsstraat 1581.

H. H. van Schoonhoven, van Oldenbarneveldtst. 88.

P, Springer, 2e Helmersstraat 421.

E. M. v/d Veer Jr., Ceintuurbaan 424.

C. Vos, Sarphatipark 127.

P. Welsink Jr,, Ruysdaelkade 33.

B. J. v/d Woerdt, le Jan Steenstraat 74 Ir J. A. Wijnmalen, C. Schuijtstraat 35.

Ligging der terreinen: Achilles. Schagerlaan a/d Ringkade achter boerderij van Terbeek. Kleedkamer tijdelijk in de boerderij. AFC. Middenweg, Watergraafsmeer, achter hoeve

„Goed Genoeg". Kleedkamer Op het terrein.

Ajax. Middenweg, Watergraafsmeer, achter hoeve .Berkshoven". Kleedkamer tegenover het terrein iB café Brokelman.

Amstel. Middenweg 54, Watergraafsmeer, hoeve .Meerlust'. Kleedkamer op de boerderij.

AW. Idem.

AWA. Einde Schagerlaan. Kleedkamer in de De Wethstraat.

Blauw Wit. Terrein aan de Hembrug. Kleedkamer op het terrein.

DEC. Kruislaao, even voorbij de Nieuwe Oosterbegraafplaats, tegenover hoeve Meergenoegen. Kleedlokaal op hoeve Meergenoegen.

DOSB. Nog niet bekend.

Neerlandia. Spaarndammerdijk, 5 min. voorbij het kerkhof St. Barbara.

Le Progrès. Papelaanscheweg, 20 min. van het station te Weesp. Kleedkamer op terrein.

Quick. Middenweg, Watergraafsmeer, naast bloemkweekerij Flora. Kleedkamer in café de Pool, Middenweg 17.

RAP. Middenweg, Watergraafsmeer, achter OudRoosenburgh.

Rapiditas. Amsterd. weg, 10 min. van het station te Weesp.

RVB op een der terreinen van RAP.

SDW. Amsterd. Polder a/d spoorweg naar Zaandam, te bereiken langs den Hemweg. vervolgens le zijweg linksaf. Kleedkamer aan den ingang van het terrein.

SDO. Wielerb., Zeebu-gerdgk, naast hotel Zeeburg.

Spartaan. Amsterd. Polder, achter hoeve Veenavisch 5 min. van het eindpunt van lijn 5. Kleedkamer bü het terrein.

St. Voorw. Baarsjes, achter hoeve Weltevreden over da Jac. van Lennepkade. Kleedkamer café b/h terrein.

volharding. Kruislaan tegenover de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Kleedkamer op het terrein.

WA. Middenweg, Watergraafsmeer, achter hoeve Meerlust,

Wilhelmina wordt later bekend gemaakt. Elftallen voor Oct.

Achilles 1. A. P. Zijlmans, F. E. A. Hazebroek, P. Saadt, H. Jansen, A. J. Stevens, Tb. Bosma, K. van Soest, J. Ruig, J. van Hout, A. M. M. v. Buschbach en J. Schmitz.

AFC 2 komen N. Gerth en E. v. Buren Azn. te vervallen en moeten daar gelezen worden D. Ouwehand en P. J. Prins.

3 F. van Dijk, N. Gerth, E. v. Buren Azd. en W. Christiaans voor J. B. Ruhling, J. W. H. Gudde, J. A. de Waal en H. Strijbosch.

4. J. Hofstee, J. W. H. Gudde en J. A. de Waal voor F. v. Dijk, L. J. M. Galavazi en W. Welsch.

5. J. L. M. Galavazi en W. Welsch voor W. J. Gerth Jr. en J. Schaake.

Ajax 1. Ch. C. Holst te vervangen door K. W. F. v/d Lee.

2. A. G. Lambert te vervangen door Ch. C. Holst.

AWA 1. Th. Broekman voor P, Kabel.

BI. Wit 3. K. v/d Kluft, W. K. Smit, W. Drilling, M. Lucas, H. Blom, G. Blankert, J. Volkers, N. F. Konig, A. Werkhoven, M. v/d Bor en A. Benjamins.

SDW 1. M. en J. Blok, A. Opmeer, A. Suurhoff, A. Bouman, H. Kuik, M. Avontuur, A. de Groot, J. Dijkstra, C. Mulckhuize en W. Grenzenberg.

2. R. Sijsling, F. Steenmetz, K. Wits, W. Schoenmaker, W. Faile, P. Bodegraven, J. Spierdijk, G. Spierdijk, G. Kamphuis, G. Simoons, J. Ricke en H. Breedenhorst.

St. Voorw. 1. P. Barendsen, G. Blankert, H. Borgmetjer, Th. Brokman, Ch. Glebbeek, H. Huier, C. Hummeling, H. Koel, A. Trim, J. en H. J. Vermeer.

2. Joh. J. Blankert, W. Fluri, J. Hessing, K. Hertel, A. HoDing, P. de Langen, G. v. Schijndel, P. Tisseur, H. Verhuiser, B. Vermeer en J. de Vries.

Wilhelmina 1. J. Welsch, J. Bamberg, S. Saphier, L. Treytel, M. Rodrigues, M. v/d Linden. J. de Hoop, A. Snijders, G. Pilger, B. Wijnberg, A. Vas Dias.

2. J. Batteljer, H. v. Asperen, S. Roodenburg, H. v/d Berg, A. Franken, M. Premsela, L. Aussen, M. Cok, A. Sterk, J. Brandon en M. Cok.

Gerehabiliteerd door Blauw-Wit: H. Blow, E. Muller, en A. v. Kooy.

Door de Spartaan G. Melchers, A. Dona en J. de Haan.

Saxenb.straat 28 H. D. DADE H.Nzn., Seor.-penn.

Sluiten