Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

HET SPORTBLAD,

een % uur duren; daarna zal bij gelijken stand de winnaar door loting worden aangewezen.

Gaarne ontving ik bericht van hen, die in deze wedstrijden als scheidsrechter wenschen te fungeeren.

Daar mij herhaaldelijk blijkt, dat onjuiste geboortedata worden opgegeven, meen ik er belanghebbenden op attent te moeten maken, dat het wenschelgk is, dit te voorkomen, daar anders het elftal kan worden uitgesloten van deelname en de betrokkenen kunnen worden geroyeerd.

Eventueel© wenschen in verband met het progr. der wedstrijden worden ten spoedigste bij mij ingewacht en zal daarna zoo mogelijk worden gevolg gegeven.

v. Eeghenstraat 26. N. G. GEELKERKEN, comm.

Elftallen voor Maart:

Achilles 1. G Lampe voor L. van Berkel.

AFC 1 onveranderd.

2. D. Ouwehand, A. de Miranda en Th. C. Ouwehand voor J. P. C. Blom, E. Izaaks en D. G. Tates.

3. J. Buys Dzn, D. G. Tates en E. Izaaks voor C. v. d. Vorm, J. G. Huurnink en A. M. Miranda.

4. P. Ch. Simons voor J. Buis Dzn.

5. A. Wijntjes voor P. Morpurgo. Ajax 1 onveranderd.

2. J. Jesse Jr., A. v. Dalsum en Rubens voor W. Beuker, A. W. Langereis en J. P. la Bastide.

3. J. B. Ruhling, H. J. G. Dapper Jr., C. Brandt, J.

G. M. Bosch, C. de Greeve, F. J. Beernink, A. de Graaff, F. Bergmann, L. en W. Hemmig en I. j. J. v. d. Werff.

4. G. Koeh, B. Wursten, j. Bakker, H. M. Spit, D. Ch. Steinmetz, M. en M. G. v. Riel Jr., J. de Folter, J. N. Slag, L. Eiffert en j. C. W. Schindeler.

5. J. Goosen en J. R. Levy voor R. J. C. Degen en J. Modder.

Amstel 1. D. Levert en A. van 't Hoff voor J. C.

D. Schindeler en K. Hoffland,

2 J. C. D. Schindeler en K. Hoffland voor A. van 't Hoff en W. J. van Nielsen. AVV 1 onveranderd.

AWA 1. J. v. d. Heuvel en G. v. Ravenswaaij voor

H. Schuddeboom en M. van Zoelen.

2. J. Hille, J. v. Klaveren, 8. Poelstra, Th. Harkink, A. Buurma, j. v. d. Heuvel Jr,, B. J. Klein Klauwenburg, P. Wiggelaar Jr., H. E- 3. Polman, P. Schuddeboom en J. van Zoelen.

3. H. Bakker, J. v. Klok en J. Blom voor S. Poelstra, Th. Harkink en B. J. Klein Klauwenburg.

Bl.W. 1, 2 en 3 onveranderd.

DEC 1. j. P. Francken voor M. Th. Pronk.

2. J. Ronnenber'g, A. Rengers en M. Th. Pronk voor A. Kuiper Jr., J. Beek, J- P. Francken.

3. C. Schouten, A. Francken, H. Voona, A. Kuiper Jr. voor J. M. v. Beek, A. Rengers, P. Arends en S. Verduin.

4. Onveranderd.

Neerl. 1. A. Teilekamp voor I. L. Bos Jr. 2. W. Jacobs, W. de Nier, L. W. J. Wilter, A. v. Tilburg, L. J. v/d Storm, J. v. Couwelaar, B. Penvers,

E. O, F. Janse, W. Primowees, C. Meerwaldt en H. J. van Aanholt.

RCA 1. N. Levit, G. v/d Tak, L. J. Steenkist, N. Thieme, j. Bos, H. J. Tindribbe, J. Steyn, L. Wiersma,

G. J. Ngman, A. Valster, J. Gerber.

2. K. Bos, F. Rusch, C. Zanders, J. ten Have, T. Hubeek, Th. Thieme, P. Vree, J. Klein Klauwenburg, S. Smit, H. C. Groenewoud en B. H. C. v. Swol.

RaP 1—5 en Rapiditas 1 onveranderd.

BVB 1. G. J. F. Landsheer, J. j. Bakker en F. N. Bloemink voor A. Visser, A. H. Buyen en G. F. Keyser.

SDW 1 onveranderd.

2. W. Boeren, J. Baggelaar, N. v. Zoelen en W. Rose voor H. J. Steinmetz, H. Brons, P. Bodegraven en J. Ricke.

Spartaan 1—3 onveranderd.

SV 1. A. Hageman voor J- Petersen.

2. Onveranderd.

Volh. 1. j. j. Steinmetz voor A. A. Pruster. 2. A. A. Pruster voor J. J. Steinmetz. 8 en WA 1 onveranderd.

2. W. H. Starck Jr., P. Rietbergen H. R. v. Laten voor M. J. en L. F. Cornelisse en A. Houtman.

3. A. Houtman, M. J. en L. F. Cornelisse en W. Worm voor W. F. H. Starck Jr., P. Rietbergen, H. R. van Laten en W. Klever.

4. W. Klever en L.» Ploeger voor M. de Bruin en

H. W. O. Klever.

Geen elftalopgaven werden ontvangen van DOSB, SDO en Wilhelmina.

Verbeterde stand 2e klas C. RCA 2 8 7 1 0 15 40 5

AWA 2 8 4 1 3 9 20 19

SDW 2 8 4 0 8 8 25 12

Achilles 1 8 3 0 5 6 18 28

Amstel 3 8 1 0 7 2 4 43

5 Maart Bl.W. 3-Ajax 3 C. Vos le kl, A WA 3—RAP 3 A. ElziDga

1 B Neerl. 3-SV 1 W. Meschendorp

SDO 1-RCA 1 j. Pelser

Amstel 2—AWA 1 J. Lensink

2 A Ajax 4—Rapiditas 2 C. van Alphen

3 A Ajax 5—Volh. 4 W. Katoen

R4P 5-AFC 5 G. Mos

3 B 11 u. Ajax 6—Progres 1 A. J. Stevens

DOSB 3-AFC 6 G. de Boer 3 C SV 2-Spartaan 4 C. H. Noë 11 u. SDO 3 —AWA 3 M. Hinze 3 D AWA 4-Wilh. 2 G. J. v/d Roest

RCA 3-SDW 3 p. W, over de Linden Kamp.wedstrijd 2e klasse

Wilh. 1-RCA 2 J. W. Lucas 12 Maart Spartaan 2-Ajax 3 H. J. Bon le kl. A B1.W. 3-AFC 1 P. F. Matthüssen 1B RCA 1-AWA 1 J. de Haan

Amstel 2-SDO 1 C. J. G. Scheffer SV 1-SDW 1 A. Drilling

3 A Ajax 5—WA 5 J. Hegnert o ^ Volh- 4~EAP 6 C. J. v. Alphen 3 B 11 u. Ajax 6-AFC 6 G. Mos 9(11, DOSB 3-Progres 1 F. H. Ietswaard 3 C 11 u.8V 2-Bl.Wit 4 p. Melk terrein Blauw Wit AWA 3—Spartaan 4 J. Lensing 3 D Wilb. 2-RVB 2 G. de Boer 11 u. AWA 4-SDW 3 W. Katoen Degrad.-wedstrijd 2e klas

Neerl. 3-AWA 2 E. M. v/d Veer Jr. Uitslagen 26 Februari: BI.Wit 3-RAP 3 7-1, Volh. 3-AW 2 5-0, Amstel 2-Neerl. 2 5—0, RAP 4— AFC 4 5—0. De andere wedstrijden gingen wegens afkeuring der terreinen niet door.

Boete nr 114 AVV 2 f 5 art. 77, nr 115 Amstel 2 f 1 art. 74, nr 116 Neerl. 2 f 5 art. 77, nr 117 AFC 4 f 5 idem, nr 118 idem f 1 art. 83, nr 119 AFC, nr 120 B1.W., nr 121 Rapiditas, nr 122 SV wegens ta laat inzenden der elftallen f 1.

Adresverandering: C. Vos, G. Flinckstraat 307. Gerehabiliteerd door Ajax L. J. Fillet. Op de lijst van scheidsr. te plaatsen D. K. Jonge jans, Parkstraat 22, Zaandam.

Saxenb.straat 28 H. D. DADE H.Nzn., Secr.-penn. Amsterdamsche Cricketbond. Zaterdag 11 Maart, 's avonds 8 uur, alg. verg. in de Karseboom. De agenda zal in het volgende nr. worden gepubliceerd.

NIJLAND, le Secr. U. P. V. B.

Verandering consul terrein Excelsior: R. de Bruin, Hoofdstraat, Driebergen p/a H. van Wichen en terrein Olympia, F. J. van Norden, Utr. straatweg 29.

Wedstrgd Br.VB elftal-UPVB elftal is, wegens onbespeelbaarheid van het terrein te Zaltbommel, niet doorgegaan.

Geschorst door bestuur UPVB W. Verbon en J. v. Dillen, leden der UW tot 4 Maait. 2e Spechtstraat 4 D. N. BRAAT, waarn. Secr. Uitslagen 26 Febr. GW—'t Negende 6-1, DEV— CBW 7-0 w.n.o., 'tVgfde 2—HVC 2 1-1, ZW 2— BVC 2 5-0 w.n.o., Rapiditas—ÜW 8 6—1, de overige wedstrijden gingen niet door. 12 Maart Voorw.—UW 2 H. W. Coenen

GW—DOO G. C. D. van Djjk

Kampong 8—Minerva D. Hordgk, Vk. Quick 2—Hercules 4 H. Trompetter DOS 8—Voorw. 2 W. van Baaien

AW 3—Rapiditas A. J. S. v. Norden

Hercules 5—Olympia A. Hermsen Jr. AW 4-SV B. Loos

Velox 3-Be Quick W. te Hennepe SFC 2-GW 2 S. L. Mekel

DEV—Minerva J. F. Bekker

Beboet: CBW en BVC f 2.50 art. 90; DEV f 0.50 wegens te laat inzenden elftalopgave; Rapiditas f 0.50 niet tgdig voldoen deel. J. C. Peetetse. Buys Ballotstr. 6bis, Utrecht. J. RUTGERS, Comp.1.

Sluiten