Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HETSPORTBLAD.

3

A. KREYMBORG & Co.

Hofleyeranciers.

HoofdmagazAmsterdam

Moderne Heerenen Jongenskleeding.

niets verwonderen als deze stoere Zeeuwen een geduchte concurrent werden voor clubs als 't Zesde, M.V.V.O. en dergelijke.

EM.M. roeit met de riemen, die zij heeft, doch zal m geen geval zwakker zijn dan 't vorige jaar.

Meer Oostwaarts gaande, kunnen we van Wilhelmina goede dingen verwachten; voor HezT™6 bekend U^dt Z^ geene gevoelige ver-

\r Jeoo^eeien naar den uitslag 2-1 voor -J.V.Y., Zondag j.1. behaald in den vriendschappehjken wedstrijd M.V.V.—Helmond, is deze laatste er eer op vóór- dan op achteruitgegaan en laat 't zich aanzien, dat de in aanbouw zijnde 2e klasse B met Helmond, Venlo s-BoEcb, Maastricht en wellicht Eindhoven evenmin van spanning ontbloot zal zijn als 2 A.

Velocitas II is oudergewoonte samengesteld tegen dat 't nieuwe seizoen aanbreekt; een constant elftal is gewoonlijk eerst dan geformeerd, wanneer 't begin van 't einde wordt aangekondigd. Veel heil zie ik niet in de verrichtingen der Cadettenreserve.

Een 9-1 van V.O.C. II Zondag j.1. is een treurige ouverture, al dient vermeld, dat de «L.M.A. nog niet bewoond is ea men dus nog niet weet, wat voor spelers zullen opdagen.

De Brabantsche Voetbalbond werkt dit seizoen met 29 clubs, leverende 32 elftallen, een getal Oat dat der vorige seizoenen overtreft en dat Waarborgt, dat de bloedarmoede der vorige Jaren plaats gemaakt heeft voor nieuw leven en frissche kracht.

Summa summarum, komt 't Zuiden niet kwaad voor den dag en zullen d^ talrijke wedstrijden een flink brok propaganda vormen voor de voetbalsport in Zeeland, Brabant en Limburg. öpeciaai de toetreding van Limburg is een ver-

lWrr AÖ/ken • 61\ de keurige Prestaties van *.V.V. (Maastricht), waarin o.m. de interna"onal Colenbrander uitkomt, bewezen reeds, dat net voetbal in Limburg bloeiender is dan men

w6l ZOU mnnriAn-

De Zuideluke 2e klasse B zal een hechte 'nggegraat blijken te zijn voor 2 B, welke een «>uwtrekparlijtje beteekent tusschen Zeeland en MiZ^t Eenerz?ds trekken twee clubs in Jliddelburg, gedekt door Vlissingen. anderzijds trekken twee clubs in Breda, gedekt door J-dburg. Hou vast! Hou vast!

Da g ? treurig verlies valt te memoreeren. e gezellige, zakelijke en onpartijdige schrijver nff *n ' ■T«mL&n ,V8n de Menswaardige epistels «Uit Breda" heeft het plan te kennen gegeven,

beslJ* 6k? u116 P0«ingen. hem op zijn neslmt terug te brengen vergeefs en zal onze

Eedacteur naar een opvolger hebben uit te zien, wat niet licht gewenscht resulaat zal hebben; toch moet Breda, als voetbalcentrum, een recensent hebben; zonder dezen is Breda wat een voetballer is zonder beenen, wat 't Zuiden is zonder eerste klasse, wat een scheidsrechter is zonder examen, wat Dr. van Staveren is zonder stemmingstukjes en wat 't Sportblad is zonder Gajas. Hallo, Gajasje, laat je eens verleiden! H. zorgt voor den Uithoek, Jan Limburg voor Limburg, Dr. v. Staveren zal Roosendaal en Bergen op Zoom bewerken, Tilburg is ook voorzien, den Bosch idem, houd jg nou Breda onder de pen. 't Is niemand beter toevertrouwd. En als je ooit mot krijgt met Sportkroniek of Sport, of met broodnydmenscbjes, roep mij dan maar even, dan zullen we samen eens even optreden!

En nu, schoppelingen: De bal rolt! Het spel is begonnen! Hoera!

ClOOHE,

AMSTERDAMSCHE KRABBELS.

V.V.A's Fuif.

De seriewedstrijden gingen uit als een nachtkaars, maar de rest . . .

Oef!

Het was een vuurwerk, met brilliant vuur, oogverblindend, verrassend en verbluffand.g

Het naspel was in 2 bedrijven. Donderdag, avond en Zaterdagavond en nacht!

Donderdagavond heb ik me om half negen laten aandienen en namens me zelf V.V.A mijne gelukwenschen aangeboden.

En daar stonden ze de V.V.A.-bestuurders omgeven door een schat van bloemen, hulde en vnendschapsbetoogingen van diverse zusterverenigingen. Ik zag kransen van A F C Ajax, RAP, Volharding, Blauw Wit,DEc'' A cmana etc. etc. en steeds kwamen maar' afgevaardigden die bloemecschat vergrooten

De A V.B. had deftiglgk den krans belint met Amsterdamsche Fooibalibond, het was voor de variatie vertelde Kappen burg me.

Na al de speeches een reuzenspeech van van Wilhgenburg en na de pagne intiem huiselijk feest.

Ik wil niet uit de school klappen, ik wil met vertellen hoe een gemoedelijk hoog joviale en gezellige pan het daar was.

Ik wil niet verteilen dat alle biertjes die je kreeg gratis waren, ik wil niet schrijven over die feestgelegenheid-tentjes die je wel op Oud Holland aantreft. Ik wil enkel memoreeren het feit dat de V.V.A.'ers het harde werken van Verwoerd en van Willigenhurg hebben erkend door hun het eerelidmaatschap der V.v.A. aan te bieden.

Ik wil enkel de fuif-commissie huldigen voor de originaliteit en haar een woord van lot brengen, voor de wijze waarop zij als gastvrouw» optrad. En hoe later het werd, hoe vroolijker.

Ik heb per ongeluk Drilling z'n hooge rhoed opgezet en vond er een briefje in waarin de burgemeester van... . .de V.V.A— RA.P feliciteerde met haar 10 jariglbestaan.

Geen professorale maar burgemeesterluke

Sluiten