Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. P. Schut Jr., C. Schreuder, J. J. Steinmetz, C. C. de Vries en J. Walters.

3. C. J. H. Louter, J. ter Haar, J. M. E. Nikkels, A. yan Kuijk, W. T. v. Kuijk, A. Lind, K. J, Leeser, G. C. Kortenhorst, M. Heyenbrock en J, H. Mulder.

Toegelaten de schuilnamen Jansen en Brandsen voor Volharding.

RCA I. H. v. Swol, W. Swart, C. Verstraten, T. J. Rademaker, G. v. d. Akker, G. v. d. Tak, N. Verstraten, M. Lucas, W. Grijsfferd, B. H. Ch. v. Swol en H. C. Groenewoud.

Amslel 1. P. Hoolwerf, A. Buijs, A. r. 't Hoff, J. Kemler, J. W. de Kruijff, H. Levendig, P. Rib, J. Verheul, G. v. Watteringen, W. Wiegel en F. Wiegel.

'2. Ant. Belmont, W. Ensing, H. van Es, E. Koster,

G. v. d. Linde, W. Melchers, P. Mesker, J. Koper,

H. de Paus, J. v. Vleiken en C. Wiegel.

DOSB 1. J. Vermaas, A. J. Budding, E. Richter, H. v. d. Koppel, J. K. L. Buynink, B. Hagenaar, C. L. Hagenaar, J. M. Hagenaar, M. Hagenaar, J. Kleibrink, J. Vlaswinkel,

, 2. A. v. d. Bilt, C. Groot, T. A. Drieman, H. PauHdes, P. Hofstra, A. Kamphuys Jr., A. Mets, N. Ronday, C. W. Zeeman, H. Kleibrink en P. v. d. Meulen.

Neerlandia 1. J. v. d. Toorn, F. v. Amersfoort, C. A. de Ruyter, A. C. Cuypers, W. H. v. Schoonhoven, J. Diekman, D. J. van Schoondorloo, J. F. Th. Ronnenbergh, B. v. Zuyden, H. Moscon en H. Schenk.

2. W. Jacobs, J. Diederik, W. Primowees, H. Kok Jr., K. E. Freitag, J. M. de Ruyter, K. Struys, J. van Reenen, T. J. v. Ommen, H. Visser en J. J. Alta.

3. A. Roelofs, W, Eskens, T. W. Armann, J. Alta,

F. W. Bohlander, D. Ochse, B. Feldberg, J. v. Kasteel, J. Duns, F. H. van Dingstee en P. C. Mars.

SDW 1. M. Klok, J. Blok, A. Opmeer, A. Suurhoff, A. de Groot, A. Bouwman, A. Scholten, H. Kuik, C. Mulckhuize, W. Grenzenberg en F. Steenmetz.

2. H. J. Steenmetz Az., J. de Vos, P. Bodegraven, H. Breedenhorst, J. Ricke, G. Simonis, H. de Vof, R. Sijsting, W. Gulik, H. Waldram en M. Pansteyn.

Swift I. A. Lutger Jr., J. G. Bossenbroek, H. B. Eweg, P. M. Smies, H. J. C. Hoogland, J. Ellerman, W. K. F. Hey, H. J Smink, J. G. G. Bethe, K. Suyderhoud en S. Reinders.

Steeds Voorwaarts I. B. Barendsen,. W. Huier. G. v. d. Meer, J. Petersen, Th. Brokman, H. Borgmeyer,

G. Blankert, C. Hummeli4g, H. C. Mulder, Joh.Blankert en W. Mirani.

Olivio 1, P. Saadt, F. E. A. Hazebroek, H. Jansen, A. M. M. v. Buschbach, C. de Waard, J. v. d. Meeren Th. Bosma, E. Bogaart, J. Schmitz, M. Lodders en J. v. Hout.

2. Joh. Ruijg, F. Rutte, A. J. Braakman, 8. P. Feenstra, P. H. Kemper, H. Putter, Th. v. Mook, S. Eeenstr», A. J. Stevens, K. Lowies en J. J. G. Steenman.

Op de lijst van scheidsrechters te plaatsen: L. Stins, v. Mesdagstraat F 126, Weesp, G. Tedus, BenUnckstraat 41, Amsterdam.

Gerehabiliteerd door Neerlandia: J. Römer, door VVV: M. J. Koolhaas.

Garoyeerd door BI. Wit: J. H. Brugman, 3e Oosterparkstraat 140, C. van Herwijnen, Lauriergracht 88, C. Kolkman, adres onbekend, T. Hofmeester, Deymanstraat 14a.

Zij, die lust gevoelen in het a.s. seizoen als scheidsrechter te fnngeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich spoedigst op te geven san het secretariaat.

Mijn correspondentie is op 28 en 29 Sept. te richten aan Nassaukade 350 II en vanaf Zaterdag te NederHardinxveld.

Neder-Hardinxveld. H. D. DADE H.Nzn.,

Secr.-Penningm.

H.V.V. „Houdt Braef Stant".

Aangenomen als gew. 1.: W. B. Synja, G. Schwencke, Julius en B. F. J. la Rose.

Voorgesteld als id.: E. C. Mulholland Sr., Fred. Hendriklaan 112, door J. W. Boutmy en G. L. P. Beuman; F. E. Westenenk, Beeklaan 494, door C. P. Schöfer en J. v/J Sprong; H. den Hertog, v. Swietenstraat 157, door H. en C. W. de Vos; L. B. v. Dijk, Edisonstraat 42, door G. A. Milhorst en J. Jansen; W. Kalff, Dincklerstraat 60, door J. W. Boutmy en «nderget.; H. R. Nolthenius de Man, 2e Schuitstraat o00, door J. W. Boutmy en J. Braspot; W. J. van Ballegoyen de Jong, Banstraat 1, door H. B. L. Denis

en W. J. van Haeften; F. J. Bruggeman, Fred. Hendriklaan 139, door H. G. Bar en F. J. J. v. Overeem; B. Pas, Javastraat 37, door F. A. v/d Sprong en H. R. van Affelen van Saemsfoort; als adsp.gew.lid. E.

A. Mulholland Jr., Fred. Hendriklaan 112 door J. W. Boutmy en G. L, P. Bouman; J. H. de Vries, Westeinde 575a. door M. J. K- Haentjens en H. O. Matzen.

Regentesselaan 166 J. G. PATER, le Secr.

H. V. V. Quick.

In de jongste. Bestuursvergadering werd besloten de volgende heeren wegens wanbetaling tefechorsen:

E, Henny, Laan van Meerdervoort 306, B. M. A. Poulus, 2e Sweelinkstraat 154 O. Reijenga, Koningsplein 36, E. Beloher, Plein 11, G. v. d. Elshout, Haringkade 129, C. J. Hinfelaar Jr., Halstraat 2, E. Helms, Laan van Meerder , oort 191, A. de Stoppelaar, Brouwstraat, J. A. van Bladel, Gallileietraat 72, 3. Sachse, Obrechtstraat 32, J. Vcrmaes, Van Speykstraat 61, L. de Roock, Weimarstraat 93, D. van Hattum, Schuytstraat 144, H. C. van Deinse. v. Speykstraat 108 allen Den Haag en G. Doorman (1ste luit. veldart.), Utrecht, A. L. J. Traanboer, Stalhoudersstraat la, Rijswijk.

U. P. V. B.

Gerehabiliteerd door DEV D. Singel en door DOS

B. Lobel

Het kleedlokaal van Ares is thans bij A. Kreislander, J. P. Koenstraat 104. Kleedlokaal Harderwijk Gymnastiekzaal van de kazerne.

Het in het wedstrijdprogr. vermelde om nog tot uiterlijk kwart voor drie de wedstrijd te kunnen beginnen, slaat natuurlijk alleen op de thuiswedstrijden van CBW en Harderwijk.

Vele namen, die er verleden jaar op voorkwamen, ontbreken tot nu toe op de lijst van scheidsr.; nog steeds bestaat gelegenheid in het korps te worden opgenomen. Schriftelijke aangifte bij

Steenweg 2 J. F. BEKEER, le Secr.

Goudsche Voetbalbond.

Bestuursverg. 23 Sept. in café Schaakbord te Gouda.

Wedstrijdprogramma, 1 Oct. Voorw. 1—Oiympia 2 M. Ponsioen G. Exc. 2—Moordrecht A. Wieringa Volksw. G.—Top 2 W. Sanders

Het progr. voor de maand Oct. wordt in het volgend nr. in zijn geheel opgenomen.

De heer H. W. F. Cornets de Groot werd toestemming verleend in 't a.s. seizoen alsnog voor KFC uit te komen.

Nogmaals herinnert onderget. er aan, dat de verschuldigde-inleg- en contributiegelden voor 1 Oct. moeten worden voldaan.

Van KFC kwam een verzoek in om alsnog in het a.s. seizoen met 2 elftallen aan de comp. te mogen deelnemen.

Elftallen voor Oct.:

Olympia 1. W. H. Cremer, E. v. d. Horst, M. Houdijk, M. V. Hecking, R. Slop, B. Sibbes, J. C. Wagner, M. C. Samsom, A. Backers, K. v. d. Torren, L. Duym

Voorw. 1. J. Piet, C. Lyklema, J. de Vos, L. Marcellis, Joh. Ponsioen, H. den Uyl, A. Ponsioen, G. Lyklema, B. Neuman, N. Pruyt, G. Rikkert.

J. M. HARDEMAN, Secr.-penn, v. Diemenstraat 161, den Haag.

R.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w.1. H. Rogman. Mathenesserlaan 366 b K. R. F. BAKKER, Secr.

Noord-Hollandsehe Voetbalbond.

Adresrerandering secr. ZVV E. Endt, Westzijde 240, Zaandam.

Ligging terreinen: OVV, Polder VIII, Gem. Oostzaan. Kleedlokaal café J. Busoh A 43. Te bereiken per stoomboot Oostzaan van de P.H. Kade te A'dam.

WFC aan het Zandpad in de Wormer, achter de boerderij van J. Langewier. Kleedlokaal op terrein.

H.H. secr, wordt verzocht op de wedstrijdformul. ook de voornamen der spelers te vermelden ter voorkoming van misverstanden.

Hoogere elftallen voor Oct.

AV 1. A. de Vries Jr., B. Boelmans ter Spill, V.E. G. Delachaux, M. J. Lutterot, J. Hoek, G. W. Kenter, A. de Frenne, N. H, Wassenaar, P. Boelmans ter

Sluiten