Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

11

tiet opgewassen was.

De middenlinie uitmuntend; alle drie zijn harde werkers. Sunier verving Mundt op waardige wijze, terwijl Kerling zijn vleugel geheel in bedwang had.

Heyning en Feith vormden een tactisch spelend nooit opgevend backstel en achter hen werkte de Groot kalm en zeker. Hst geheel vormde een uitmuntend elftal, dat, wanneer het dezen vorm blijft behouden, het een heel eind in de goede richting zal brengen.

Het Sparta-elftal was eveneens goed op dreef. Het zwakke punt is hier wel de achterhoede, waardoor de middenlinie vaak genoodzaakt is zich op doel terug te trekken en dientengevolge de voorhoede te weinig steun ontvangt. Van de middenlinie kon de Korver zich wegens zijn knieblossuur niet geheel geven ; Boerdam was hier de ster. De voorhoede moest het ditmaal van den rechtervleugel hebben. Ruffelse en van den Wolk waren uitstekend op dreef, hun samenspel was geheel af. Ruffelse schoot herhaaldelijk keurig en aan dit tweetal heeft de nederlaag zeker niet gelegen. De linkervleugel was bijna machteloos, telkens en telkens was Kerling hen de baas. Del Groot genoot de speciale bewaking van Sunier, waardoor deze geen gelegenheid kreeg voor kanonnetje te spelen. Van Driel verrichtte, hetgeen hij te doen kreeg, goed.

H.B.S.—Ajax 2-0.

Onder leiding van scheidsrechter Eijmers Jr. stellen zich de volgende elftallen op:

H.B.S.: Trotsenburg; van Batenburg en Valkenburg; Synja, Boutmy en Drossaert; Hssselaar, van de Wilde, Bouman, van der Sprong en Luyke Roskott.

Ajax: Schutte; van der Lee en Swift; Fortgens, Schoevaart en Pelser; Alofs, Kammeijer, Saylhouwer, Holst en Grootmeijer.

Ondanks den wedstrgd aan den Wassenaarschen weg, was er toch een vrij talrijk publiek aanwezig.

Ajax begint dadelijk met flink aan te pakken maar het werk voor doel is niet af; de voorhoede brengt wel aardig op, doch schieten is haar fort niet. H.B.S. werkt hard, maar bg het vijandelijke doel kunnen de zwarten niet, Ajax is positief sterker. Van der Lee is de H.B.S. aanval steeds de baas en telkens geeft hij den bal aan zijne voorhoede. De zwarte verdediging moet hard werken, doch weet ten slotte toch de baas te blijven.

Langzaam komt H.B.S. dan opzetten; een paar vrije schoppen die haar ten deel vallen, weten de zwarthemden niet te benutten. Ook de H.B.S. voorhoede blijkt vrij onschadelijk en tot aan de rust waren de verdedigingen niet to passeerën. Wel waagt H.B.S. af en toe een schit, maar Schutte is goed op dreef en het blijft onbegrijpelijk dat deze doelman, die een zoo goed werk leverde, bij andere wedstrijden volkomen gefaald heeft. De rust komt met blanken stand.

In de tweede helft heeft H.B.S. eenigszms den steun van den wind en is dan ook de meerdere. Ajax verdedigt echter goed, vooral van der Lee blinkt uit. Toch kan een doelpunt voor H.B.S. niet uitblgven en het kwam dan ook, hoewel het geenszins een mooie goal

was- Bij eene heftige schermutseling voor doel constateert de scheidsrechter dat de bal de doellij i gepasseerd is en H.B.S. heeft de leiding (1—0).

Ajax is ietwat ontmoedigd, Holst gaat nu achter spelen, doch dit wordt den Amsterdammers noodlottig. Een fout van hem kost Ajax een doelpunt. Bouman is de maker er van (2-0). . >

Ajax geeft zich niet gewonnen en vecht energiek voor een tegenpuntja. eet spel wordt nu wat forsch, zeltssoms te forsch. Boutmy wordt van het veld gezonden. De Amsterdammers weten hiervan niet te profiteeren, wel spelen ze vurig verder, maar doelpunten kunnen ze niet. De H.B.S.-verdediging blijkt te sterk voor deze voorhoede en met 2—0 voor de zwarthemden komt het einde.

Voor Aj*x hopen we, dat het nu eens volledig kan uitkomen en dat de voorhoede wat productiever wordt. Hoe mooi er ook wordt samengespeeld, een voorhoede zonder schot is weinig waard. Van der Lee en Fortgens speelden uitstekend.

Ook bg H.B.S. was de voorhoede het zwakke punt; beter schieten is ook hier eisch. Drossaers bleek een goede aanwinst. Da overige verdedigers zijn bekende goede krachten, van wie Valkenburg wel het meest op den voorgrond trad.

V.O.C—Quick.

Het mooie weer, noch het vooruitzicht op een spannenden strgd, welke verwacht kon worden na de ontmoeting dezer beide vereenigingen in den eindstrijd om den zilveren bal, was in staat geweest de toeschouwers in ruimer getale te doen opkomen. Velen waren met Sparta mede naar H.V.V. getrokken, anderen weder toonden elders hunne belangstelling. Het verschil in aantal toeschouwers bij de wedstrijden van Sparta en die van V.O.C. werpt echter een eigenaardig — laat ons er dadelijk aan toevoegen minder gunstig — licht op den aard der belangstelling voor het voetbal. Men zal ons mogelijk tegenwerpen, dat Sparta over het algemeen interressanter spel levert dan V.O.C. en heel dikwijls is zulks ook juist, maar zelfs bij wedstrijden tegen zwakke tegenstanders, wanneer te voorzien is, dat van spanning geen sprake kan zijn, blijft dat verschil bestaan, zelfs tegenover wedstrijden der rood-zwarten tegen de bovenste van het lijstje.

Ti. „ï .+-^1,i,;.Trv Ucrf. a.\. voor de hand;

een groot deel van het voetballievend publiek gaat niet het spel bewonderen en toejuichen, maar scharen zich langs de lijnen om hun club te zien winnen, in de wolken wanneer zij hunne verwachtingen bewaarheid zien, excuses zoekend bg eene eventueele teleurstelling.

Summa summarum, niet de belangstelling voor het spel om het spel, maar de hoop om eene overwinning van zgn lievelingsclub te kunnen bejubelen. _

Men begrgpe ons goed, wg misgunnen bparta geenszins die belangstelling — wij rekenen ons zelfs onder degenen, die gaarne de wedstryden aan de Prinsenlaan bezoeken — maar de aard der belangstelling voor voetbal daalt er noodwendig door in waarde. Een tweede feit is er,

Sluiten