Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

25

5 Nov. Minerva—DES DOS 2-Rapitas Be Quick -DOO Vitesse—CBW UW S-Hercules 4 GVV-DEV » SFC—Zeist 2 Harderwijk-HVC 2 Olympia—AW 8 HVC 3—Sparta 2 SV—Ares

DES %— Be Quick 2 Vooruit 2—Herc. 5 Groen Rood—Minerva DOO 2—de Bilt SSS 2-Olympia 2 Velox 3—AW 4 DEV 2—Rapiditas 2

JttVV z—quiofc 3

12 Nov. Velox—Sparta

Vooruit-UVV 3 CBW—Velox 2 DEV—Voorw. 2 SSS-Quick 2 Sparta 2—Ares Culemborg— Herc. 5 SPC 2—Vooruit 2 Excelsior-SSS 2 SV—Nunspeet de Bilt—Olympia 2 DOS 3—Velox 3 Vitesse 2—DEV 2 Quick 3—Vooruit 3 Herc. 4—MW 2 Kampong 4—Voorw. 3

-19 Nov. Rap.—Sparta

Velox—Minerva DOO -Harderwijk CBW-Be Quiek Zeist 2 —Hercules 4 Kampong 3—Vooruit 1 DEV—SSS

voorw. a-ui v HVC 8—SV GW 2-Sparta 2 Herc. 5—Be Quick 2 Minerva 2—SSS 2 Groen Rood—de Bildt Exc—DOO 2 Quick 3-Voorw. 3 Vooruit 3-MVV 2 DES 2-Vooruit 2 26 No*. DE8—DOS 2

Velox 2-HVC 2 Vitesse - DOO Herc. 4—SPC , Quick 2-Olympia GW—AW 8 Nunspeet—GW 2 DES 2—Culemborg DOO 2—Olympia 2 DOS 3-AW 4 Rap. 2 - Vitesse 2 MW-Be Quick 2 Vooruit 3-Kampong 4 Kampong 3-ÜVV 3 de Bilt-Minerva 2 3 Deo Harderwijk-CBW Voorw. 2—AW 3 Vooruit 3—Voorw. 3 10 Dec. Quick 2-DEV Poortstraat 91, Utrecht. TH.

W. v. Baaien J. van Norden A. Pouw P. Springer

F. Bekker H. Schotman

G. Lagerwey J. Barentz

G. Mulder

W. te Hennepe D. C. Hordijk

H. Mersman P. Kros

J. Severijn H. Vreeswijk A. P. v. Arentsen W. C. Snoek J. Kooning

F. v. Amerongen W. van Baaien

G. Mulder

H. Schotman A. Pouw

J. van Norden P. Springer H. Stellinga P. Kros J. Melot J. Barentz H. Vreeswijk

G. van Santen

H. J. de Swart

G. J. Burmeester F. v. Amerongen W. te Hennepe L. Mekel

P. Springer

J. van Norden

A. Pouw

W. van Baaien

J. Barentz

J. Mulder

A. P. v. Arentsen

W. te Hennepe

J. Melot

H. Kuindt

F. v. Amerongen

F. Bekker

G. v. Santen

G. Burmeister P. Kros

A. Lammers W. v. Baaien J. v. Norden P. Springer J. Barentz

B. Schotman A. Pouw

D. Hordijk

H. Vreeswijk W. te Hennepe J. Veersema

H. J. de Swart

A. Arentsen J. Melot F. Bekker J. Severijn W. v. Baaien F. Bekker A. Arentsen F. Bekker PH. KOOT, Comp -1.

A.C. en V.V. Volharding. BuiteDgewone alg. vergad. op 4 Nov., des avonds 8 uur in American-Holel. Agenda volgens convocatie.

Het secr. wordt tijdelijk door onderg. waargenomen Moreelsestraat 7. N. G. GEELKERKEN, Voorz.

Noord-Hollandsche Voetbalbond.

Bedankt als secr. wegens vertrek naar Indië J. de Boer. Men wordt beleefd verzocht de corr. aan den heer D. Gorter, Zuiderhoofdstr. 147, Krommenie, te zenden. „ , „

Verandering scheidsr. 29 Oct. Holl. 3—P'steyn 2

Uitslagen 22 Oct. Sport 2-WFO 1 0-1, P'steyn 2-

Holland 2 2-2, WFC 2-OVV 3-1, ZW2-ZPC31-4.

Edam. Voorstr. 171. J DE BOER.

Amst. F. C. ,AJax".

Aangenomen als w.1. A. Levy, M. Yzer, K. van Kasteel, G. Leeman, L. v/d Vliet, J. de Boer Jr,, als o.l. J. Letschert, P. Poolman, F. Tordoir, H. W. Ree,

D. v/d Toorren, J. B. v. Kasteel, G, J. H. Graf, Th. A. v. Pienbroek, Y. J. Lubberink, R. J. Douma, H. van Beek, J. Mendels.

Voorgesteld als w.1. W. Koster, P. Pouwstrsat 11; H. Beets, Rozengr. 214a; G. Bakels, Rozengr. 23; E. van Collem, Sarphatistr. 27; L, Mendels, Sarphatistr. 71; J. Roos, Domselaerstr. 63. _

Wensohen overgeschreven tot w.1. F. J. Frisse, P. Elderman.

Voorgesteld als o.l. G. Emmerik, Opz. der Tel.; Dr.

E. J. Swaab, Omval; Dr. B. Swaab, Kloven.b.w. 41; Joh. F. G. Meijer, v. Breestr. 146; A. J. Sillmann, Valeriusstr. 50; A. Lustig, O. Turfmarkt 6; C. Borgers, 2e Helmersstr. 93; E Hendriks, v. Oldenbarneveldstr. 47; J. H. Lyre, Ceintuurbaan 422; J. Eberwera, N.Z Voorburgwal; A. en H. Velzing, 2e v. Swindenstr. 31; L. F. Puls Jr., Saenredamstr. 10; W. F. de Blauw, Delistr. 26; J. E. Jans, de Clercqstr. 4

Er wordt nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat onder geen voorwaarde op het wedstrgdterrein geoefend mag worden. Overtredingen worden gestraft met een schorsing van minstens 14 dagen.

Binnen Bantammerstraat 2 H. SCHUTTE.

Amsterdamsen*» Voetbalbond.

Bestuursvergad. op 28 Oct. om half negen in café de Karseboom, Kalverstraat.

Zondagmorgen zal den secr.-penn. van 11 tot 12 uur te spreken zgn in café de Karseboom.

Elftallen voor Nov. _

Le Progres 1. H. Cladder, W. Bruijne, L. StinS, J. J. Seegers, H. H. de Roog, M. v. Proosdij, J. F. Harryvan, K. Venema, P. G. Prins, K. Dijkstra, F. J. Trubendorffer.

RAP 1. A. F. H. Lobry de Bruyn, A. Agterberg.J. H. Brat, J- J. W. de Vries, G. Hambvrger, J. enJ. A. Popping, A. G. van Seventer, P. Herokehrath, B. G. de Bruyn. . T

2. J. L. v. Overbeeke, J. W. L. v/d Linde, J. C. Hacke, R. Romme, G. Schrekker, W. M. Jurrema, P.

G. S. Sanders, J. N. van Essen, C. Naessens, J. Neuberg en M. J. A. de Leur.

8. A. H. Hedden, T. G. J. Francken, F. E. Staverman, W. J. Wemmerslager v. Sparwoude, J. A. M. Gerretsen, W. v/d Beeke Callenfels, H. A. y/d Wal, F. H. du Mosch, W. Naessens, A. P. G. v/d Briell, J. C. v/d Meer Mohr.

de Spartaan 1. Th. A. Smit, D. W. Banda, J A. v. Werkhoven, H. D. A. Banen, H. R. Bezemer, J. Gilbers, L. Melchers, J. Ravenswaaij, D. J. Kok, H. Visser en A. Ronner.

2. Y. Zwaai, G. Bonneveld, N. Majoor, J. v/d Bor, E. Poelman, J. H. Kuiper, J. v/d Son, W. Reneman, L. de Vries, A. Paff, G. Collette.

3. J. Agsteribbe, W. A. Smits, D. G. v. Werkhoven, J. Navarro, N. J. v. Alphen, J. W. v/d Meulen, J. Gulink, A. B. Kraaikomp, J. Dona, P. J. Meijer en J. A. C. Scholten. „ , „

SDW 1. M. Klok, J. Blok, A. Opmeer, A. Suurhoff, A. de Groot, A. Bouman, A. Scholten, H. Kuik, C. Mulckhuize, W. Grenzenburg en J. de Vos.

2. H. J. en F. Steenmetz, P. Bodegraven, H. Breedenhorst, J. Ricke, C. Simonis, H. de Vos, R. Sijsling,

H. v. Gulik, H. Walram en M. Ponstegn. RCA onveranderd.

Olivio 1. P. Saadt, F. E. A. Hazebroek, M. de Haas,, A. M. M. v. Buschbach, J. v. Hout, H. Janssen, J. v/d Meeren, M. Lodders, J. Lint Pz, A. Rooth, C. de

2. S. en S. P. Feenstra, J. Schmitz, F. R. Rutte, J. Kuyg, W. Beute, A. J. Braakman, R. Mons, A. Kerklingh, J. J. G. Steeman, L. uan Berkel.

DOSB 1, H. H. J. L. Drieman, A. J. Budding, E. Richter, H. v/d Koppel, J. K. L. Buynink, B., C. L., J. M. en M. Hagenaar, J. Kleibrink en L. Harms.

2 A. v/d Bilt, O. Groot, F. A. Drieman, H. Paulides P. Hofstra, A. Kamphuis Jr., M. Wolters, N. Ronday, C. W. Zeeman, J. Vermaas en J. A. Stenger Jr.

Volh. 1. F. Zweerts, N. G. Geelkerken, H. C. van Veeren, K. Schmand, Brandsen, A. E. Arntzenius, G. de Lange, H. B. M. Hajje, J.P.Slotemaker en Jansen.

Sluiten