Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

21

Grimsby Town 27 U 9 7 87 35 29

S^amh. W 26 1 0 6 40 25 28

Wolverhn W. 2b H » gl 24

5*?!° fi.M T 25 9 10 6 36 39 24

Huddenfield T. 25 9 W g2 ^

NoUsTorest £ 9 JJ 5 28 29 23

StockpartCo'ty » 7 7 90 33 Jl

Sl clfy 26 8 X 4 » 45 20

ssstf- S ï f |

Athletiek.

~~ Ned. AthLetiek Unie.

De aangesloten vereenigingen worden er, voor zoover noodig, aan herinnert, dat volgens Irt 14 H.R. de ledenlijsten of de wijzigingen, ook* die in 't Bestuur, beboorlijk moeten

W0)W MbÏITm. zalboetec worden toegepast. Voor spoedige vereffening der vereenigingscontributie en der contributie van leden der „„gesloten vereenigingen, in ie3er geval voor 15 Maart a.s. houdt zieh aanbevolen. xo m De Penningmeester

Breestraat 86, Leiden H. K- Viekkakt.

Cricket

Nieuw Zuid Wales -M C C.

Deze wedstrijd werd door MCC met 8 wickets gewonnen en was merkwaardig door 25 centnriej van Rho 'es en een schitterende 186 not out. van den 43-jarigen Gregory. Hieronder scores N Z.W. le Innines. H. L Colline, b Foster 0 W. BardsUy, c Gunn, b Foster S. Gregory, c Foeter, b Barnes o C. G. Macartney, st Strudwick, b Douglas 1» V. Trumper, b Woolley ' C. Kelleway, c Hobbs, b Poster J E P. Baibour, b Foster *t G. R. Hazlitt, c Douglas, b Foster < S. H. Emery, c Woolley, b Foster * J. Scott, not out _ C. McKew, b Fosfer J. Extras —--

Totaal

2e Innings. V. Trumper, run out &o S. Gregory, not out Aö° W. Bardsley, b Foster ° C. G. Macartney, b Douglas E. P. Barbour, c Woolley, b Hobbs IV C. Kelleway, b Hobbs J H L. Collins, st Strudwick, b Hobbs ö G. Q. Hazlitt, c Woolley, b Vine 1^ S. H. Emery, b Foster °» J. Scott, c and b Hobbs * C. McKew, absent ^ Extras ——

Totaal 403 M.C.C.—le Innings Hobbs, c Haditt, b K«ll?way 38 Rhodes, c Kelleway, b Hazlitt 11« Gonn, c Kelleway, Hazlitt Hearne, c Emery, b Hazlitt F. R. Eoster, c and Hazlitt *v J. W. H. T. Douglas, run out »

Woolley, b Hazlitt 3

Mead, c Bardsley, b Hazlitt ^

Vine, c Kellevay, b Hazlitt ^

Barnes, c Kelleway. b Emely 1JJ

Strudwick, not out ^

Extras -

Totaal 815 2e Innings.

Hobbs, c sub, b Kelleway J-4

Rhods, c Coliins, b Kelleway w°

Gunn, not out ^

Hearn, net out ,

Extras _ir

Totaal (2 wkts) 195

Sportbeschuït u

van

GEBR. POOL, Ceintuurbaan 278, Amsterdam II

Telephoon (Zuid 1409) behoort op IEDER II

Sportterrein

aanwezig te zijn. II

^^^ICiubberl^ten^^^

Amsterdamsehe Voetbalbond.

Proefelftallen A.V.B. Zondag 25_Febr.komen de volgende 2 elftallen op het terrein der K.C A. t»genover elkander te staan. ,

Elftal A. A. B. Barehdsen (S.V.) doel, G. v/d Tak

Elftal B. J. J- BUnkert (8.V.), J. Bamberg (W.V.), M. Lucas (R.A.C.), K. Mars (Ajax en N. Verstraten (R O A) voor, B. J. v. Swol(U.C.A. , R. Beets (AW.A.) enH Bergmeier (S.V.) wielden, J. Philips (W.V.) en T. (?pmeerg(S.Ü.W,) a.hter C. L Wmtershofen (Ajax) doel. Scheidsrechter is de heer 0. J. G. Scheffer,

Uit deze 22 spelers wordt door de commissie het definitief elftal gekozen, dat zal deelnemen aan de seriewedstrijden van de Federatie der Plaatsel.Voetbalbonden. H.H. Commissieleden verzoek ik beleefd om M uur op het B.C.A-terrein^ezig* ^

Joh. Verhulstr. 49 aecr. A.V.B.. commissie.

Pen verzoek, ingediend door'de vëreeniging S.VM-, om overspeling van den wedstrijd Neerl. 3-S.D.W. 2, kan niet worden ingewilligd.

Besloten te schorsen voor den ^d van 6i maanden J. Gr- Nordemann, secr. van de Weesper F.C. Kam ditas, wegens handelingen in strijd met de waarheid.

fntnrSfv'or deze competitie sluiten 25 Pebr. 2tï*3^KoaU onder de bepalingen van het reglement. vastgestelden wedstrijd wordt geen

Ui3.t6Wo^tenvóor den kampioen een extra-prijs be-

BT Kan Ie competitie niet uitgespeeld worden,dau ontvangt de vëreeniging met het beste doelgemiddelde

de5mezdynïr te veel voor oen dubbele, dan wordt een

^S^S&Ï™* een speler van Ajax

lVAdreSsverTndering. G. % Scheepens, Eoninginne-

WHet9Secretftriaat van Volharding wordt van 18 tot 27 dezer waargenomen door N. ö. Geelkerken, Mo-

"Ssfaïen 18 Februari V.V.A. 3-Neerl. 2 0 6 P. F. Matthvssen, S.V. 1—Volh. 3 5-0 H. J. Krijgsman, A*V^ l-tA.P.8 3-0 C. J. v. Alphe,f, Amstel 2 — A.V.V.2 5—0 W. Katoen, R.V.B. 1~ R.C.A. 1 0—1/

Sluiten