Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

hand nam, richtte ik mij dadelijk tot de leden!

Is het u nu duidelijk, waarde Blauwvinger?

Verdèr moet ik verklaren, dat mij de voorwaarde, die Z.A.C.'s voorzitter gesteld had, niet bekend was, anders had ik natuurlijk de becritiseerde woorden niet geschreven, die evenwel geen letter onwaarheid bevatten.

Ik wil hem ook m'n excuses aanbieden voor m'n harde woorden en hopen dat z'n verdere leiding de Z.A.C. en de Zwolsche voetbalsport ten goede zal komen. Maar d'r moet gewerkt worden, door bestuurs- zoowel als door gewone leden! Nog is de toestand niet verloren! Luctor et emergo, heeren !

Alvorens dit te sluiten, moet ik nog vermelden, dat met groote waardeering is gelezen dat Henk Cramer in het m.i. beste Oostelijke proefelftal is gekozen. Dat hij a.s. Zondag de naam van Zwolle hoog moge houden.

Voetbalindrukken.

Ajax—'t Zesde. Het is bijna een jaar geleden dat de Bredasche militairen door Ajsx uit de eerste klasse gewipt werden. In de hoofdstad wisten de roodwitten toen met veel inspanning met 3—1 te zegevieren.

Thans bijna een jaar later zijn de Breden*ars wederom in de Meer gewaest, om Ajax, nu in een vriendschappelgk spel, partij te geven en wederom wonnen de Amsterdammers.

Oppervlakkig beschouwd zal men zeggen, een 2—1 nederlaag voor de Zuidelijke 2a klasse kampioen tegen een Westelijke le klasser, is nog zoo slecht niet, maar de Ajaxiden hadden een gebroken elftal in 't veld en slechts 6 spelers van het gewone competitie-elftal verdedigden Zondag hun clubkleuren.

Van die zes spelers was de spil Schoevaart zeer slecht op dreef en de invallers waren, behalve trainer Kirwan, ook al niet van de beste kwaliteit, doordat het 2e elftal een kampioenswedstrijd spelen moest en derhalve geen invallers uit het reserveteam genomen konden worden. , _

Bij 't Zesde miBte ik Piederiet; of de Zuidelijken verder compleet waren weet ik niet, maar duidelijk bleek de groote fout van dit elftal, geen der militaire voorwaartsen kan schieten. Wij zgn den laatsten tjjd in ons land, wat de productiviteit der voorwaarts betreft, stellig niet verwend, maar zoo zwak als de aanval van 't Zesde voor doel is, heb ik zelden een voorhoede gezien. Het vorige jaar zat er nog veelmeer schot in die voorhoede, die Zondag talrgke kansen kreeg en geen een benutte, want de eene goal welke de militairen nog haalden, kregen zij van Ziegler cadeau. Met een middelmatige echutter in de voorhoide zou 't Zesde een gemakkelijke overwinning geboekt hebben, want in 't veld was Breda over 't geheel de sterkere.

Het opbrengen van da voorhoede, in het bijzonder van den snellen links-buiten Kant, was bepaald goed en ook de verdediging was van goede kwaliteit. Speciaal de oud Frisiaspeler Pinto verrichtte op de spilplaats goed werk, doch ook de oud-internationaal Peltser en de rechts-half vertoonden le klasse spel. Het geheel is zeer zeker een flinke combinatie

maar stellig niet sterk genoeg om het eerste klasseschap te heroveren.

Bij Ajax waren de le elftallers met uitzondering van Schoevaart goed op dreef. Seglhouwer won den wedstrgd door ha rust twee zeer fraaie doelpunten te maken. Speciaal het eerste doslpunt was een keurig staaltje voetbal. Even over de middenlijn bemachtigde hg het leder en in een zeer snellen ren passeerde hg toen in z'n eentje de heele vijandelijke verdediging om ten slotte met een hard schot in de gewenschte richting te eindigen.

Verder heb ik trainer Kirwan bewonderd om z'n handige trucs waar men den first class speler uit vroeger jaren aan herkennen kon.

Pelser speelde weer eens op z'n oude plaats in de middenlinie, doch hij is geen schaduw van vroeger meer.

Tot groot vermaak van het publiek speelde Schutte eerst in de achterhoede en na de rust op de linksbuitenplaats en heusch ik heb hem vroeger onder de'lat wel eens slechter gezien.

In de tweede helft zond hij eenmaal een reusachtig hard schot in wat hem natuurlijk een applausje van 't publiek bezorgde.

Als scheidsrechter fungeerde de broer van achterspeler van der Lee. Hij blééf den geheelen middag ongeveer op een punt staan en kon daardoor onmogelijk het spel voldoende volgen.

Het was echter een uiterst kalme wedstrgd die even goed verloopen zou zgn, als de arbiter op de tribune was gaan zitten en alleen even voor beginnen rusten, hervatten en eindigen gefloten had.

Ja, die friendly-games dat is toch maar groc van de gewone competitie-wedstrgden.

Eigenlgk is zoo'n competitie-wedstrijd je ware en zelfs diverse personen die in Antwerpen en in Zwolle waren verklaarden b.v. bjj Ajax— H.V.V. en andere thuis-matches van de roodwitten meer genoten te hebben.

Men verlangt in de hoofdstad dan ook algemeen naar de komst van H.P.C. en Velocita».

Dat kunnen nog weer eens een paar „ouderwetsche" goede wedstrgden worden.

Nevoh.

Van spelers en kijkers.

Tot ons misnoegen moest dit epistel wegens plaatsgebrek achterwege Upen.

Uit Groningen.

Wat een sport-evenementen in korten tjjd.

Zondag naar Zwolle geweest. Gezellig zoo'n voetbal-trein, gezellig Zwolle op zoon'n dag. Hoen maakte als grensrechter in blauw-geel shirt propaganda voor Prisia en de andere Frisianen (behalve één) zongen, dat Be Quick II kampioen was! Wat een voorhoede, die Duitsche! Theo zag de withemden al voor zgn clubgenooten aan en riep in zijn verbijstering, „hup Be Quick" !

Voor ƒ 1.25 vier kubieke cM gehakt, anderhalve aardappel en acht slaboontjes gegeten. De regeling op het veld was voortreffelijk. En dan die Zaterdag.

Genoegelijke wedstrijden op het Be Quiök

Sluiten