Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

HET SPORTBLAD.

D.S.O.-V.V.V.-res. G.S.C.-res.—D.S.O. D.S.O.—M.V.V.-res. Heerlen—D.8.O. terwijl voorts op de ontvangende vereen, de verplichting rust aan de bezoekende de helft der brutoontvangst uit te keeren.

Eerste klas Noord. G.S.C.-res., V.V.V.-res., Gennep 1, Concordia 1 en Tegelen 1.

Zuid. M.V.V.-res., M.S.V.-res., Heerlen 1 en Oranje 1. De vereen. Tegelen 1, Concordia 1, Gennep 1 en Oranje 1 worden tot le klassers gepromoveerd met vrij stelling van Concordia en Gennep om met meer dan een elftal te spelen. Voorts wordt voor deze klasse een na-compet. ingesteld, waaraan zal worden deelgenomen door dé twee eersten van beide afd., om den titel kampioen le klasTweede klas Noord. Stefll 1, V.V.C. 1, T.S.C, V.V.V. 3, en T.V.V. 2.

Zuid. M.V.V. 3, Zwartblauw 1, Kon. Wilhelmina, Rimburg, Sittard 1 en Valkenburg 2.

Derde klas Zuid. Baarlo 1, T.V.V. 3, I.V.O,, Velden, Helden 1, Steijl 2 en V.V.V. 4.

Zuid A. Limmel, Zwartblauw 2, M.K.K.V., Cesar Beek, D.N.K. en Valkenburg.

Zuid B. Wijlré, Vooruit, Oranje 2, Armada, Chévremont, Waubach en Heerlen 2.

Gerehabiliteerd door L.V.B.: A. Reflntjes en Pr. Lenssen, voorheen leden Juliana H.B.C.

Adreslijst secretarissen. Ingevolge het reglement op het registreeren van clubnamen worden voortaan de vereen, aangesloten bg den L.V.B., genoemd zooals hieronder volgt. De tusschen haakjes geplaatste namen duiden aan de namen welke de clubs vroeger 'voerden.

Cesar Beek. Jos. Demandt, Rijksweg Beek. Baarlo. M. Hoefnagels, Baarlo. D.S.O. Vict. Fonck Jr., Hofstraat Beek. G.S.C. Rob. Heijnen, Postbus 86 Roermond. Helden. H. Martens, Postkantoor- Helden. Lon. Wilhelmina. W. Gillissen, Rimburg. M.K.V.V. Th. Schaafsma, Emmaplein 4 Maastricht. M.S.V. Mar. Dumoulin, Alex Bathelaan Maastricht. Oracje. L. Hochstenbach, Rijksweg Kerkrade. Roermond (Concordia). E. Berben, Roersingel 11

Roermond.

Sittard (Sparta). P. Thissen, Steenweg Sittard. Tegelen (T.V.V). L. Denessen, Tegelen. T.S.C (T.V.C.). K. Cremers, Kaldenkerkstr. Tegelen. V.V.V. W. C. Welp, Herongerweg Venlo. V S.C. (V.V.C). J. v. d. Wal, Hinderbroederstraat 8

Venlo.

M.V.V. C. Apeldoorn, Glaoisweg 247 8t. Pieter. Heerlen (H.F.C.O.). H. Logister, Kerkplein Heerlen. Armada. Paul Mannens Wolfhagen, Schinnen. Wijlré Vooruit. Jos. Brand, Wglré. Zwartblauw. J. Soeters, Herbenusstr. 6 Maastricht. Valkenburg (Groenwit). Alp. Smeets, Walramplein,

Valkenburg.

Steijl (8.V.V.A.). Ch. Janssen, Maasstraat Steijl.

I.V.O. J. H. Willemsen, Velden.

Gennep (Vitesse). F. Roosenboom, Maasstraat Gennep.

D. N.K. (Hercules). Jos. Pluijmaekers, Hovelstraat 19

Deventer.

Limmel. J. Beuzen, Meerssenerweg 165 Maastricht. Waubaoh. P. Knoben, Kerkberg Waubach. Cbévremont. F. Klaassen, Chévremont, Kerkrade.

Benoemd: Tot leden der protest-comm. K. Hoogenberk, J. J. Cambier, J. M. Snep, secret. Alph. Smeets; tot plv. leden P. Tieleman, A. Rockelmans, M. Edelhausen, F. Willeboordse en C. H. Velp. Tot leden Limburgsche elftal-comm.: K. Hoogenberk, G. Oudraad, P. Tielemen, J. M. Snep en H. Hoefnagels; tot Zuidelijke id. G. Bonhomme, P. Tieleman, M. Dumoulin, A. Smeets en H. Hoefnagels; tot Noordelijke id. M. Edelhausen, L. Gitmans, C. H. Welp, F. Willeboordse en H. Hoefnagels.

Kerkrade. H. HOEFNAGELS, secr.

V.V. „Quo Vadis". Aangenomen als werkend lid : Th. Kappins, J. Th. Sikking, J. C Lahnstein. Borgerstraat 71. W. H. V. BARENDS, secr.

A. F. C.

Aangenomen als w. 1. A. Felix, C H. Andriesse,

E. A. Meijer, H. Otto en J. C H. Berckmans, als a. 1. I. Hamburger.

Voorgesteld als w. 1. Th. M. E. Pool, N.Z. Voorburgwal 284, door A. de Haan Azn. en R. Tolson! Di L. Kidson, Heeren gracht 349, door J. en H. A.B. Prent; J. Zwaluw, Prinsengracht 804, door A. Hamburger en J. M. Blanke; als o. 1. H. H. van Wgk» van Ostadestraat 150, door het bestuur; als a. 1. MP. C. van Son, Breedeweg 17, Watergraafsmeer, door J. de Groot en J. Buys Dzn. en K. Andriesse, Ruyschstraat 121, door het bestuur.

Prinsengracht 749 H. A. BRASS, Secr.

Amsterdamscbe Kantoorvoetbalbond.

Uitslagen 6 October.

Afdeeling A. Afdeeling B.

Bensdorp—B.H.V. 2-0. B.R.C.-S.M.N. 2. 8—0 Werkspoor—Ripolin uitg. H.S.M.—L.B.8. 0-9

Vriesseveem—K.H.L. uitg.

Boeten. Nr. 13 B.R.C. f 5 (art. 106). Nr. 14 Fiscus / 0 50 (art. 72). Nr. 15 Fiscus ƒ 1.- (art. 70). Nr. 16 , I.B. f 1.- (art. 71) Nr. 17 I.B. f 1— (art. 70).

Bondsleden. J. W. L. Scherpenhuizen, Bensdorp. J. W. Annyas, 8. Sterk, en W. Rijsdam, H.S.M. C H. M. Zeegers, B H.V.

Scheidsrechterslijst. Bij te schrijven A. de Haan Azn. Adm. de Ruyterweg 66.

Indeeling competitie 1913—14. Door het Bestuur werd besloten de drie eerste verg. van A en B het volgend seizoen in de eerste klas te plaatsen, (met dien verstande dat geen twee elftallen van een verg. in de eerste of tweede klas kunnen spelen.) De overige elftallen worden in de tweede klasse geplaatst.

Pers en Propaganda Commissie. Benoemd A. F. V. Riel en L. Knecht.

Elftalcommissie. Benoemd A. de Haan Azn., NMorell en J. de Haan.

Heeren Secretarissen worden er beleeft aan herinnert) dat ook de uitslagkaarten ingezonden moeten worden.

Wedstrijdprogramma 13 October.

Afdeeling A. B.H.V.—Fiscus. H. v. Mussche«'

S.M N. I—Werkspoor. N. Morell.

Afdeeling B. K.H.L.—H.S.M. L. Spruit.

L.B.C.—Vriesseveem. J. Heijnert. Cornelis Schuytstraat 26, L. SPRUIT,

Amsterdam. secr.-comp.l.

Sportmagazijn CARL COUTURIER

—— Firma Adriaan Buers -;

Heiligenweg 67 UTRECHT Telefoon 1420

Groote keuze Sportartikelen Alle benoodigdheden voor Voetbal, Hockey, Lawn-Tennls, Cricket enz.

Nijmeegsche Voetbalbond. Uitslagen Zondag gespeelde wedstrijden. O.B.I.O.D. 1-Trap Door 1 3-0. O.B.I.O.D. 2Gelria 1 0—1. de Trappers-M.V-C. 6-0. Programma 13 Oct. zie vorig no. , 20 Oct. Grave 1—O.B.J.O.D. 1 te Grave, 2 uur.

H. v. Hooij donkNoviomagum 1—Gelria 1 Mariënboom 10^ uur,

J. Warburg.

Hees 1-Trap-Door 1 Renbaan 2 uur, J. Tazelaar. Gelria 2—M.V.C 1 Mariënboom 2 uur, C. WoelderSGermania 1—de Trappers 1 Renbaan 10j£ uur,

H. J. v. Wijhe.

Adreslijst Secretarissen toegetreden Vereenigingen* Gelria. A. F, v. Guluok, ten Hoetstraat 31, Nijmegen Germania. H, Berenbroek, Ziekenstraat 77. , Grave. P, Abels, Hotel de Poort v. Cleve, Grave. Hees, J. v. Hensbergen, Voorstadslaan 81, Nijmegen' M.V.C O. Huisman, Millingen Noviomagum. Fr. Decates, Dominicanenstr. 107, „ O.B.I.O.D. A. Erkend, Houtstraat 27, , Trap-Door. S. Busser, Groesb.dwarsweg 112 „ de Trappers. Th. Heskes, 3e Walstraat 33, „

Boeten: no. 12, O.B.I.O.D. ƒ 1— art 74. „ no. 8, Hees / 0.50 ingetrokken.

t. Gentstraat 16 W. F. SLEE, Seor.-Comp1,

Sluiten