Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S POETBLAD.

9

Lee doet erg onbenullij? en wordt voorbij geloopen en alleen voor Ziegeler belandt, geeft Reidt hem 't nakijken. Met 3—1 voor V.O.C. komt de rust. _

Ook in de tweede helft blijft V.O.C. !op enkele periodes na, voortdurend in de meerderheid. Voor rust speelde Kuntze op het drassige deel van het veld, nu op goeden bodem spelend, liet deze speler, die er een bijzonder elegante en aantrekkelijke stijl op na houdt, een spel zien, dat z'n tegenstanders beslist te machtig was. Met Hörburger vormt hij 'n geduchten vleugel.

Na diverse vergeefsche pogingen ziet de oudSpartaan Reidt kans tweemaal kort achtereen 't net te vinden en voor 't einde voegt Hörburger nog een goaltje aan de score toe, zoodat V.O.C. tenslotte welverdiend met 6—1 wint.

M'n hulde aan de overwinnaars voor bun flink spel. Ondanks 't gemis van Dirk v. Prooye is V.O.C. er bij het vorige jaar nog op vooruitgegaan, want Jan v. d. Sluis is ook een verdienstelijk spil, hoewel soms iets houterig. De b*cks moeten de handjes thuis houden; ze zondigden Zondag nog al eens en dat moet je niet doen bij Tromp. Hagen, och ja .... . 't oude recept, 'n keepersstijl uit de middeleeuwen, maar .... hij houdt ze er uit. De voorhoede is bepaald sterker. Reidt was bijzonder productief, een handig spelertje, doch te bang. Over Kuntze spraken we reeds en ook de kleine Brandt en Crik v. d. Sluis staan hun mannetje.

Als lest en best noem ik de Höjrburgers.

Het is en blijft een genot dat tweetal voetbalacrobaten (en toch geen pingelaars) aan 't werk te zien.

Wij zijn overtuigd dat de rood-zwarte Rotterdammei s dit seizoen weer een uitstekend figuur zullen slaan.

De tweede klassers.

A.F.C. en Blauw-Wit hebben zich ep de eerste plaats gehandhaafd, maar Blauw-Wit liet toch een steek vallen en kon het ditmaal op eigen grond slechts tot een gelijk spel brengen.

Dat heeft tweeërlei oorzaak. De gasten vielen erg mee, V.U.C. vertoonde flink spel en zooals de Rpwijkers hier Zondag speelden, behooren zij tot de sterksten in hun afdeeling. Bovendien werkten de gasten enorm. De Zebra's echter dachten zeker op sloffen te winnen; het succes van de vorige wedstrijden verleende het spel van Blauw-Wit al iets geblaseerds. Komt daar niet aanstonds verandering in, dan zal wel spoedig de eerste nederlaag komen. Ztker, Blauw-Wit heeft een prachtkans op het afdeelingskampioenschap, maar dan moet het geheele seizoen energiek doorgewerkt worden.

A.F.C. blijft met eenzelfde gangetje voortgaan. De „teds" weten uit ervaring wat het zeggen wil, een tegenstander te onderschatten, want maar al te dikwijls zagen de A.F.C.'ers zich daardoor het kampioenschap uitgaan. Thans werd van Xerxes met 4—0 gewonnen en met 8 punten in 4 wedstrijden en een doelgemiddelde van 17—3 staat A.F.C. thans

op de tweede plaats, omdat D.V.V. met een ietwat beter gemiddelde in 3 wedstrijden vooraan gaat. Zondag nu komen de Duinoorders

bij A.F.C. te gast en zal uitgemaakt worden wie voorloopig in de B-afdeeling de loiding hebben zal.

De verstandhouding tusschen beide tegenstanders is niet al te best, tengevolge van de kwestie van het vorige jaar, toen A.F.C. oorzaak was dat D.V.V. de laatste plaats bezette. Laten de spelers van beide partijen zorgen, dat in een eerlijken strijd de beslissing valt.

R.A.P. deed wat men van R.A.P. verwachten mocht; 't liet zich op eigen grond met 2—1 door Hercules kloppen. R.A.P. heeft voor de officieele opening laten zien, dat ze wel kan. Dat dus nu zoo slecht gewerkt wordt, is dus niet aan gebrek aan capaciteit te wijten, doch aan andere oorzaken. Diezelfde vereamging, die vurige clubenthousiasten als Poulie, Rouf, Kraak, de v. Eesen's enz. onder haar leden heeft, wordt door een futloos elftal vertegenwoordigd en het moet voor de enkele ware enthousiasten, waaronder in de eerste plaats Herkenrath gerangschikt dient te worden, wel wanhopig zun in zoo'n ploeg te spelen, niet minder wanhopig moet dat slappe gedoe zijn voor die zooeven genoemde personen en zooveel anderen nog, die 't aloude R.A.P. nog een warm hart toedragen. Ook hier kan slechts een krachtig ingrijpen van het bestuur verbetering brengen, want komt er niet heel spoedig verandering ten gunste, dan is degradatie onvermijdelijk.

Volharding hield gedwongen rust omdat de militaire autoriteiten nog steeds roodvonkvrees hebben. Dat kan op deze wijse een latertje worden voor de adelborsten, want wie weet, hoe lang het nog duren zal. Want wij voelen ons bij die roodvonkepidemie in Mok urn heel gezond, zoodat we er voorloopig niet aan denken, die epidemisch-verklanng op teJafüen.

DE.O moest naar Rotterdam om R F.C. te bekampen, 't Rotterdamsche veld werd echter afgekeurd, zoodat de D.E.C.'ia hun haardsteden niet behoefden te verlaten.

De beste prestatie van alle Amsterdamsche clubs leverde de V.V.A in Utrecht, waar ze Kampong met 3-2, klopte. Dat is goed werk en het lijkt wel dat V.V.A. den strijd tegen U.V.V. nog niet gewonnen geeft. Dubbel jammer voor de Amsterdammers dat zij niet fortuinlijker waren in hun wedstrijd tegen UVV De Amsterdammers hadden een invaller-keeper die echter veel beter voldeed dan Cornelisse in den laatsten tijd en voortaan dan ook diens plaats zal innemen.

A.s. Zondag speelt V.V.A. tegen Volharding op het terrein der Geelblauwen. Dat beloott een spannende strijd te worden.

En Aj»x wat zal Ajax Zondag doen tegen

denken aan de zware nederlagen tegen den WasBenaarschen Laeuw en tegen de jonge Rotterdammers en aan de 2-6 van t vorige

seizoen. ,. ,

En we vreezen, met ernstige vreeze!

Nevoh,

Van de Prinslaan.

Sparta-H.F.C. 8—1. 't Gaat met Sparta .... Haar eerste elftal loert op den eersten misstap van V.O.C. om weer de leiding te nemen in

Sluiten