Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

HET 8 POR TBLAO.

o Sportmagazijn CARL COUTURIER |

< > Firma Adriaan Buers < ►

n Heiligenweg 67 UTRECHT Telefoon 1420 !!

;; Groote keuze Sportartikelen \\ n Alle benoodigdheden voor Voetbal, !! j; Hockey, Lawn-Tennis, Cricket enz. ' •

Nijmeegsche Voetbalbond. Uitslagen 20 October: Grave 1-O.B.I.O.D. 1 2-5, Noviomagum 1—Gelria 1 1—1, Hees 1—Trap-Door 1 3-2, Gelria 2—M.V.C. 1 5—0, Germania 1—de Trappers 1 2—1.

Programma 27 October: O.B.J.O.D. 1—Hees 1 10# uur Mariënboom

J. Warburg. Trap-Door 1—Gelria 1 10# uur Renbaan

J. Tazelaar.

Programma 3 Nov. wordt de betreffende Vereenigingen schriftelijk medegedeeld.

Gerehabiliteerd: D. Cocq, Qraafscheweg 128, en G. de Ruiter, Fortweg 238.

Geroyeerd: door ,de Trappers", B. v. d. Weerden, Bottelstraat / 3 25, H. Verhulst, Ganzenheuvel 26 f 0.50, Pt Aalders, 2e Walstraat ƒ 1 25, A. yan Cutsem, Aohter de Vischmarkt 2 / 0.50, W. Vermeulen, Alexandersfraat 226, Arnhem ƒ 1.60.

Boeten : No. 15 M.V.C. ƒ 1.—, Art. 92.

Aanvulluag Soheidsreehterslrjst: A. Scheffer Jr., te Lent.

Nogmaals verzoek ik personen, welke als scheidsrechter wenschen te fungeeren, zich ten spoedigste te willen opgeven bij ondergeteekende.

V. Gentstraat 16 W. F. SLEE, Secr.-Comp.l. A.V.V. „Avanti".

Aangenomen als w. 1.: P. L. van Dam. Voorgesteld als w. 1.: B. J. v. d Wulp, D. W. van Raan Jr., J. M. Caviët, H. A. Stol Jr., B. M, Stol.

C. L. POORTENAAR, Seor.

Fred. Hendrikstraat 1141.

R.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het best. als w. 1.: de Heeren W. B. J. Pestman Koning en C. A. Pflitsch. Burg. Meineszlaan 80a K. R. F. BAKKER, secr.

Y,V. „Quo Vadis". Aangenomen als w. t.: W. de Koning, Pieter Basstraat 20.

Voorgesteld als donateur: A. N. Willemsen,Elandstraat 177.

Borgerstraat 71. W. H. V. BARENDS, secr.

Amsterdamsche Voetbalbond. Wedstrijdprogramma 27 October: 2e kl. A Progtèa 1—A.F.C. 4 L. Struis Jr.

S.DW. 2—R.C.A. 2 H. P. Renes

B R.A.P. 4—Amstel 3 J. H. Bergmeyer

C D.S.8. 1-Spartaan 4 A. Rous Jr. A.W.A. 2-Volharding 4 J. J. Vetter 8e kl. A Avanti 1—D.O.8.B. 8 T. C. Visch S.N.V. 2-R.V.B. 3 J. P. Oams

B V.V.A 6-Aj»x 5 J. C. Lipplaa

D.E.C. 5-Good Shot 2 Joh. Klok C V.V.A. 6-A.F.C. 5 A. Putter Jr. Rapiditas 3—Olivio 3 M, J. v. Nes Good Shot 1—D.S.8. 2 H. J. Schmink D Ajax 6-D.E.C. 4 J. C. Wittebol Swift 3-S.N.V. 3 H. Welbergen E Watergraafsm. 1—D.E.C. 6 J. y. d. Woerdt D.W.8. 2-Quo Vadis 3 F. H. A. Wichm. Olivio 2—A.W.A. 8 J. G. Steenman F St. Voorw. 3-Avanti 2 J. P. Ooms O.D.E. 1-Wi)h. Vooruit 3 Ch. J. de Küster

Victoriawater,

Oberlahnstein

geeft vermengd met limonade- of andere siropen, een heerlijke drank.

S.D.E. l-Quo Vadis 2 J. P. Lusink

G R.V.B. 2mVolharding 5 A. P. Koopman

R.C.A. 3-Blauw Wit 4 G.BuwaldaJr.

De Meer 1—Quo Vadis 1 F. Roeder 2 November : le kl. A Ajax 3 —Steeds Voorw. 2 R.V.B. 1 Amstel 2

A.W.A. i-s.aw. 1

B R.A.P. 3—Rapiditas 2

Blauw Wit 8—Volharding 3

V.V.A. 8—Oliyio 1 2e kl. A Proges 1—D.E.C. 3

D.Ó.S.B 2-A.F.C. 4 B Swift 1-Amstel 3 O S.N.V. 1—A.W.A. 2

D.8 S. 1—Ajax 4 3e kl. A Amstel 4-D.O.S.B. 3

Ajax 7—S.N.V. 2 (11 uur). B Good Shot 2—Swift 2

S.D.E. 2-DE.C. 5 . C Olivio 8—V.V.A. 6

Rapiditas 3—D.S.8.

A.F.C. 6—Good Schot 2 D Watergraafsm. 2—Ajax 6 (11 uur)

.Watergraafsm. 1—Quo Vadis 3 E D.W.S. 2-D.E.C. 6 F Avanti 2-S D.E. 1

O.D.E. 1-St. Voorwaarts 3 G Quo Vadis 1—Blauw Wit 4

R.C.A. 8-R.V.B. 2

De Meer 1—Volharding 5

Uitslagen 20 October: St.Voorwaarts 2—Amstel 2 6—0 J. D. Maarlevel* D.W.S. 1—A.W.A. 1 6—1 H. J. Bon

S D.W. 1-B.V.B. 1 6-0 J. Pooms

V.V.A 3-Volharding 3 4-1 P. Noë Olivio 1-R.A.P. 3 9-0 J. C. Meyers

Rapiditas 2—BI. Wit 3 4—1 H. P. Renes

R.C.A. 2-Le Proges 0-7 A. Bakkenist

D.E.C. 3-D.O.S.B. 2 1-3 A. H. BarentseJ»

Wilh. Vooruit 2—Sf art. 3 2—3 M. Sajet w. n. »' van G. B. ten Broejjj Swift 1—Amstel 8 geen scheidsrechter, daar Swi" de seheidsr. de terrein verander, niet mededeelde. R A.P. 4—V.V.A. 4 8-1 D. Domburg

Ajax 4—A.W.A. 2 na rust terr. afgek., stand 0—2

A. P. Koopman S.N.V. 1-D.S.S. 1 2-2 Joh. Kick

Avanti 1—S.N.V. 2 niet doorgegaan w. n. o. van

J. C. Lippl» R.V.B. 3—Amstel 4 3-8 J. M. Josso

n. o. van H. P. C. SteU* Good Shot 2—V.V.A. 5 10-0 J. C. Wittebol S.D.E. 2-D.E.C. 5 niet doorgegaan w. n. o. yan .

B. J. v. d. Woerd* A.F.C. 5—D.S.S. 2 6—0 J, J. G. Steenm*0

Le Proges 2-Swift 3 4—0 N. Verwey w. »'

o. van M. J. v. QuoVad. 8—Watergraafsm. 1 uitgesteld. O.D.E. 1—Avanti 2 5-3 P. Roeder

Watergraafsm. 2—S.N.V. 3 terr. afgek. H. A. Putter **'

Bijgeschreven als leden: A.F.C. A. F. Zeylstra, »' v. Tol Jr,, Th. M. E. Pool, J. Zwaluw, K. AndrieaS" en M. P. C. van Son. Amstel J. Verheul en AP>' Belmont. Avanti P. L. van Dam. Blauw Wit 0' Pans, P. Gaarthuis en S. Rles. D.S.S. J. Dolle* Good Shot J. Sïymonsbergen, B. J. van Delden elJ A. v. d. Stal. O.D.E. E. J. Cardozo Sr. en W. Zwaar*' Oliyio P. Mons en H. Gerhads. Proges J. Eitjes ?? J. M. Rademaker. Quo Vadis W. de Koning. R.V-P' T. Kuipers en B. Holtrop. S.D.W. W. Schoemaker & W. Kuiper. S N.V. J. Peters en H. A. Ninabg' Swift N. J. Volkmaars, H. J. J. Ahlers en J. E- **' Boeker. Volharding A. J- Coops. V.V.A. G. L. Wissing11'

Elftallen voor November:

Ajax 1. G. H. Ziegeler, K. W. F. v. d. Lee, Ff' Sehoevaart, A. Pelser, J. Schoevaart, G. Fortgeö?' C. H. Kammeyer, A. Kooy, P. v. d. Broecke, J. Gilissen en M. Pelser.

Ajax 2. M. Pelser te vervangen door J. H. de V0?

Ajax 8. H. Sohrappert, S. Tarmp, L. Mars, J' Goossen, A, J. de Kruyff, K. Mars, H. v. d. Laan, ^' Velzicg, H. Orisand, H. v. Oosten en P. M. J. V«s'

Ajax 4 onveranderd. ^

D. C. Steinmetz. M. IJzer. S. Roaenberar en L. Henn»^

Sluiten