Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

27

Ajax 6 onveranderd. , ^ CT

„Amstel 1. P. Hoolwern w. megei, ™»iuë,u.

?aruch, H. K. Bezemer, nonana,

*. Pieterse, 8. Smit, O. Wiegel en F. Wiegel.

, Amstel 55. W. üinaing, j. iuoi«««u

«eeuwen, H. i nenson, u. uoim»i . -.^■aaikamp, J. Verheul, J. v- Vlerken, E. Koster en de Paus. ' „ , a.

Amstel 8. J. Buitenbeek, Jt. K.euer, o. oiubi»., fat Belmont, F. Linger, J. Straatman, W. Melgers, J. Smit, Am. Belmont, N. Keiler en J.v. d. Horst.

Avanti 1. H. Schmidt, J. F. Koorj, W. C Kruisman, C. C. Hennoke, J. Lubser, G. van Haastrecht, J. Prent, N. J. Vermeulen, P. L. van Dam, W. F. ^•nneke en A. J. Heydenrijk.

A.W'A. 1 H. Beford, F. J- Ignatius, J. Hardgees, & Peterson, J. B. G. Feldmann, J. Blom, J. v. d. heuvel, G. Elderman, D. Oortjes, P. J. Klomp en J.

A.W A. 2 C. W. den Bakker, F. H. A. Wiehmann, ^. 0. v. Exter, W. F. Koenders, H. Mentmk, P. haringkarspel, F. v. d. Maas, H. van Bech, J. Hartï»rs, W. HauthuiB én S. Poelstra. ^

Blauw Wit 1 J. Korndorffer en H. Bakker door L. Seylhouwer en J. H. v. Dort.

Til. vsr:t Q TT M. Muller en J. H. V. Dort door

J- Korndoiffer en J. P. Tisaeur. - . n

bBlauwWii3 H. Philepoon, D. Derniga, A. 0. |«ck, J. Pouw, ifl. K. Heimens, A.C.V. Beek, J. V J. t. d. Kluft, Jac. Hoogland, H. M. Muller en **• v. Weeren. _ -

D.O.8.B. 1 Wi G. Mulder voor B.Hagenaar. hD,0.8B. 2 N. Kromt erg, A. Berissant, D. Doets, P- v. d. Brink, 0. Groot, B. Hagenaar, G. J. B. ö«mke, F. M. v. Huben, G. Ph. Brumer, H. Kleibnnk *« C. v. Haastrecht.

D.W.S. 1 onveranderd.

Oliyio 1 Alex voor J. Schmitz.

2 J. Schmitz voor P. Saedt. ' T

. Quo Vadis 1 D. Zegwaard, W. H. v. Barends, J. I* Haan, W. Sierhuis, J. Ch. Annart, H. v.. d. Berg fi- Göswrjk, H. Veerkamp, J. v. d. Modlers, P. Slosser '1 3. Blieven. _ _ „ r

0 Quo Vadis 2 A. C Gornelisse, G. Jansen, H. C.

™ Tr^-i— t M„v,r0r, W. Coerts'-i B.

«Mberstadt, J. Munster, Max Sierhuis, J. Aarsman

\H. Voers. . %r\„Anrn

ïUpiditas 1 H. van Bossum voor A. van Vlodorp.

2 D. Chouffour voor H. van Rossum. &C.A. 1 en 2 onveranderd. ■ _

> B.V.B. 1 A, Visser, Th. v. Soest, H. Th. H. Jansen, k A. 8. Hageman, G. T. Keyser, L. v. Seben, J. de ^aard, " van Soest, H. Straks, W. v. Beek en L

6 R.v!BK2eIJ.' A. E. Mehting, J. H. J. op dan Oordt, IBarkink Jr., L. B. Beuze, J. v. Lakwrjk Gzn., £• J. H. Theuns, J. W. Harkink, F. ter Horst J; P*• van lieaZ P. W. W. Janssen en C. C. Wetten-. doS.D\ lH Molenaar en T. Schroot voor D Olden-

Sj).W.Ti C.° Riehe en H. Brons voor Ed. Hermans 8,1 C. Schrage. 8-N.V. 1 onveranderd. . ' _

2 G. Haselaar, A. v. Berninel en J. Peters T<*r W. H. Serno, A. Druif en N. Luhrse. Spartaan 1 A. J. Colette voor G. Colette.

2 en 3 onveranderd. 8t. Voorw. 1 onveranderd.

2 J. Maurer te vervangen door T. Human. Swiit 1 A. Rutgors en S. Reinders voor C. H.

Hoogland en J. v. d. Maas. Swift 2 F. Lohuizen en J. Pegman voor 8. Kem-

dey v A.a'a' J. Houtman, M. E. van Willigenbrug en F. Hubeck voor M. J. Cornelisse, P. Megboom en G. Steenis. „_,,.„, T .

V.V.V. 2 D. Stornebriink, H. W. 0. Klever, Joh. Jobst, H. Feldberg, J. G M. Bosch, P. Meyboom, K. Perk, E. v. Ooy, L. F. Cornelisse, G. Steenis en M. J. Cornelisse. „ „ m

V V A 3 H. P. C Steur, J. Steur, H. Visser, W. j P Willigenberg, W. Worm, E. Echetz, K. E. Freitag, L. Ploeger, P. Richbergen, P. Elderman en L. J. H. E. Ostendorf. „ , , _. _ . ^

V V A 4 G. Vlietstra, P. Schenk, W. Primo Wees, W. Dieckman, O. H. Klever, J. M. de Ruyter, E. Perk,

G. A. Ehmen, J. H. Terpunt, J. v. d. Aardweg en J. J. C. Blaarm. „ „ , „ , „

VVA 6 H. J F. Postjes,E.Gosschalk,L.Reuvenkamp," G. de Vries, A. Vlieger, P. ter Heegen, A. de Wijn, J. Alta, J. Hermans, L. C. Pootjes en H. van Duykeren. , ,

Wilh. Vooruit 1 en 2 onveranderd.

Watergraafsm. 1 J. Oudejans voor F. Heek.

Boeten. Nr.: .... j /■ i oq

48 R.A.P. 3/5 art. 79, nr. 44 Ajax 4 ƒ 1 art. 83 nr. 45 D.S.8. 1 ƒ 1 idem, nr. 46 D.S.S. 2 f 1 id.' nr. 47 A.F.C. / 1 art. 96, nr. 48 Ajax / 1 art. 97, nr. 49 D.E.C. ƒ 1 art. 96, nr. 50 U.8.S. / 1 idem, nr. 51 Good Shot ƒ 1 id., nr. 52 Olivio / 1 art. 97, nr. 53 Le Proges f 1 art. 96, nr. 54, R.A.P. ƒ1 ld., nr. 55 Volharding / 1 id., nr. 56 de Meer / 2 50 art. 99 (J. de Roy) wedstrijd 18/10 BI. Wit 4-de Meer.

Op de ln'st van scheidsrechters bij te schrijven: P. H. Kemper Jr., Dan. Stalpertstr. 22.

Gerehabiliteerd door 8.N.V. J. Peters, door Hortus

H. v. Cleef, door H.M.V. P. Pietersma, door Neerlandia H. Visser, door Amstel J. Verheul.

Geroyeerd door den A.V.V.B.: K. Bom K. Overamstelstraat 6, &. Bonneveld K. O ver amstelstr. 20, A. Cardmaal K. Oreramstelstr. 24, J. Duque Sumatrassr. 62, P. v. Kuik p/*. Steenweg, Gerard Doustr. 229 Haag M. v. d. Louw J. Bernardusstr. 26, G. v. Lytveld P. Vlamingsstr. 94, A. Post J. Bernard.str 26, H. Schenk K. Oreramstelstr. 8, F. J. C. Stork Vro. likstr. 284 J. Struif 0. Nieuwstr. 1, P. Wildschut P. Nieuwlandstr. 3, B. van 't Wout le Oosterp-str. 27, G. van 't Wout K. Overamstelstr. 27, C. v Dgk idem, H. de Jong le Oost 4Pa.kstr. 27 «n D. van Zaanén adres onbek, alle leden der ontb. vereen. 0»terp»k, hoofdelgke schuld / 0.40= Do»r A.W.A. B Klein Elisabeth Wolfstr. 59 scbuld / », H. Helsloot Agatha Dekenstr. 6 f 6^67 J Rodenland Kwakerpl. 9 /8.72, A. Buis Elis Wolfst^ 94 / 4 32, F. J. Klaassen Marnixkade 63 f 8.82, H. Sejlhouwer P Trooststr. 8 f 7.72. J. F- W. Bouwmeester StarinSrSa ƒ 7 17, A. 'v. d. Kwast Elis. Wolfstr. 75 ƒ 6?12, A- Baars Bilderdijkkade 88 ƒ 6 75, W. van Cleeff P. Nieuwlandstr. 28 ƒ 3 87, A. van Walen K.nnalstr. 112 ƒ 8 02, 0. N. Mommer Btllamypl. 30 / ÏH BÏk/r Bilderdgkstr. 17 ƒ 682, K. Welink Pi- Hendrikstr. 13 / 7,42. Door S.N.V. H. Bijster, véid A Sienstr. ƒ 1.60, C. van Heuslen Frederikstr. 29 / 3 45. , „

Zaterdag 26 October bestuursverg. in cafe De

Karseboom.

Zondag 27 Oet. verg. van de "B1^0™"' „ N__ Nedor-Hardinxveld. s^eVD-P?nEniHgmZ.n■,

VAN GROOT BELANG

voor hen die lastige voeten hebben maken wij er op attent, dat wij een methode gevonden hebben

- VOETBALSCHOENEN -

te fabriceeren geheel op maat en volgens elk gewenscht model. Niets duurder dan andere

van ie klasspe.ers ter inzage. Vraagt j~ ^

W. PELSER = In de Betouwsiraai »

Sluiten