Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

15

B: Neerlandia 2, V.R.C. 4, V.V.A. 3, Blauw Wit 3B, A "F C 3 Aiftx 4:

2e kl. A: A.D.W. 1, N.O.S. 1, O.D.E. 1, 8.D.S. 1, Unicum 1, Union 1, Watergraafsmeer 1.

B: W.B.C. 1, Unity 1, Olivio 2, R,CA. 2, S.N.V. 2, SD.W. 2, Spaïtaan 3.

C: Ajax 6, Swift 2, BI. Wit 4, D.E.C 3, Neerlandia 3, V.R.C. 5, V.V.A. 4, Avanti 1.

3e kl. A: S.D.W. 3, Diemen 1, Rapid 1, O.D.E. 2, G.O.V.C'. 1, Hortus 2, W.G.O.V.C. 1, Eendracht 1, Spartsan^ ^ uDion 2, S.D.S. 2, O.D.E. 3, Hortus 3,

A T\ IIT O VH7J1U T^mit S IIM. 4.

C: Sloterdijk'l, V.R.C. 6, Blauw Wit 5, Rapid 2, Avanti 2, Olivio 3, W.B.C. 2, Wilh. Vooruit 4.

D: Sloteidijk 2, Olivio 4, N.O.S, 2, A.D.W. 3, Wilskracht 1, Wmeer 2, Weesper Blauw Wit 1.

E: S.N.V. 3, S.D.S. 3, G.O.V.C. 2, Wilskracht 2, W'meer 3, Unicum 2, W.B.C. 3, D.E.C. 5.

Zaterdag Compet.: D.D.B. 1, DJ.K. 1, D.J.K. 2, Victoria 2, V.C.A. 1, Unicum IA. Wedstrn'd programma. 17 Oetober. D.D.B 1—Victoria 1 H. J. Bon

D.J.K. 1—V.C.A. 1 • A. B. Vas Dias

18 Oetober.

le kl. A S.D.W. 1—Swift 1 0. Timmermans

Olivio 1—Militair A'dam 3 H. M. v. Leeuwen B V.R C. 4—V.V.A. 3 H. E. Wiebols A.PC 3—BI. Wit SB J. Deerenberg 2e kl. A Union 1—A.D.W. 1 P. M. DeerenbtrgJr. N.O.S. 1—O.D.E. 1 A. van Dam S D.8. 1—Wmeer 1 H. Weggeman B W.B.C. 1—Spartaan 3 L. J, Koerts

S.N.V. 2—R.C.A. 2 A. Koster C BI. Wit 4-Swift 2 J. Hoorn Neerlandia 3—Ajax 5 A. de Ridder 3e kl. A Hortus 2—G.O.V.C. 1 A. Scholte W.G.O.V.C 1—O.D.E. 2 N. J Krever B O.D.E. 3-Union 2 G. v. Rossum

A.D.W. 2—Wilh. Vooruit 3 H. Lefeber C Rapid 2—V.R.C. 6 C. Schieveen

Sloterdiik 1—Olivio 3 R. Postma D Wilskracht 1—BI. Wit (Weesp) A. Portenge E G.O.V.C. 2—Wilskracht 2 A. Mossel Uitslagen 11 Oetober 1914. Le Progtès—Swift 1 0—4 A, van Dam

Hortus 1—Olivio 1 4—1 A. Mossel

WA. 3-Ajax 4 1—1 P. M. DeerenbergJr.

BI. Wit 3 B—A.F.C. 3 0—2 J. P. Ooms

Olivio 2-R.C.A, 2 1—4 H. Lefeber

V.R C. 5—Swift 2 2-2 L. J. Koerts

D.E.C. 3—V.V.A. 4 14—0 H. M. Leeuwen

Unicum 2—Hortus 2 0—10 L. de Beer Union 2—A.D.W. 2 6-1 P. F. Fagel

S.D.S. 2-Hortus 3 7-0 C. M. Möller

W.B.C. 2-V.R.C. 6 2-0 J Vinju

N.O.S. 2—Sloterdijk 2 8-1 A. Scholte Wilskracht 1—W'meer 2 1—2 R, Postma S.N.V. 3—S.D.S. 3 3—5 A. de Ridder

Op de ledenlijst bggesehreven: A.D.W.: John Bon. A.G.C.: W. L. de Gr» af. D.D.B.: F. Green, F. Daame. G.O.V.C.: A. Somers, A. Schepes, E. Schepes. Le Progiè3: F. H. Rademaker. Blauw Wit (Weesp) P. Langenhorst. S.D.S.: H. Anderiessen, Chr. v. Ham. S.D.W.: W. van Eijken. ■ ■ m

S.N.V.: A. L. C. de Moor, H. J. B. de Roth, W. Krooder, W. Philipoom.

Spartaan: N. Meel, A. v. d. Werff, C. Hummeling, A. Opmeer, H. J. v. d. Megden, P. de Lange, L. Volmer, J. Haks. Union: G. Wiegant, J. Mühren, A. Spierings. Victoria: E. Davidson, N. Touber, H. de Lara. V.R.C.: F. L. W. Heijenbrock, J. F. T. van Heemskerek Veeckens, F. Riechelman, C. J. Sellmeger, A. J. Smid, M. A. Rees.

V.V.A.: Th. A. Houtman, C. H. Feij, A. J. Luijrink, H. J. de Vrkze. ^ „ , _ ,

Watergraafsmeer : G. Tichelaar, K. J. Oudkerk Pool, C Chambre, J. Boas, H. Blom, L. Wedekind, B. Molleman. _ _ ,

W.B.C.: H. Berten, P. Bosbaan, L. Evers, H. Kerkhof, J. Klut, C. v. d. Maas.

Gerehabiliteerd: door den A.VV.B. H. de Vries, J. Dorenbos, J. Rolf; R.C.A. W. Gupffert, door S.D.W. W. van Enken, door S.N.V. H. Brilman. Geroyeerd door D.E.C: C P. van Es, P. Nieuw-

landstraat 8, J. K. F. Keuker, Retiefstraat 103, Jan Kopper, 2e v. Swindenstraat 106, B. van Mourik p/a Kruk, le v. Swindendw.str. 53, J. v. d. Putte, N. Leheatr. 20, D. J. Sehalm, K. Leidsehedw.str. 54.

door Rapid : N. Ale, Bloemstr. 43, C. Blom, 3e Sehinkelstr. 6, fl. C. van Büteck, de Clercqstr. 90, F. Heezius, Singel 320, P. J. P. Ligthart. v. d, Hoopstr. 91,

A. Mansma, Haarl.weg 87, P. Poatumes, Laanweg iU, H. Wittieh, Nassaukade S. ,. , ,

Dispensatie verleend aan de hieronder staande spelers van de vereeniging O.D.E. die voor haar m de Zaterdagsohe afdeeling voor sene-wedstrnden uitkwamen: J. Abrahams, S Blits, A. Banne, M. Blom, D Brandon, L. Franken, L. de Groot, C. Koe, A. Pais, C. Seheffer, L. Voet, B. Verdoner, G. v. d. Volde,

B. de Vries, M. de Vries.

Wedstrijden op andere tijden dan 2 uur.

Vereenigingen die ook bereid gevonden worden om 10, 11 of 12 te spelen, worden uitgenoodigd dit op te geven aan het secretariaat. Dit in verband dat verschillende vereenigingen niet over dat aantal terreinen beschikken als vorig seizoen. Terreinligging:

V.C. Militair Amsterdam: Oud Rozenburg (vroeger R.A.P. terrein). . ,

V.R.C. De wedstrijden van de elftallen die m den A.V.B. spelen worden gespeeld op het Volhardingterrein (Kruislaan). Tenue:

V.C. Militair Amsterdam: Donkere pantalon, dito kousen, roode jersey, waarep wit schild met blauwe leeuw. Secretariaat: ^

V.C. Militair Amsterdam: J. Fortuin, Stadion.

V.R.C. (afdeelings-seer. voetbal) D. W. Kapelle, Spuistraat 133.

Op de lijst van scheidsrechters te plaatsen:

P. van Dgk Jr., Zaandam. J. L. Dobbe, Vrolikstr. 190, A'dsm. A. de Metz, Tolstraat 39, A'dam. C. M. Möller, Barentsz straat 57, A'dam.

Enkhuizen H. D. DADE H.Nzn. «eer..-penn. A.F.C. „AJAX."

Gesehorst door het bestuur tot de eerstvolgende alg. vergadering het werkend lid H. Rubens. Goroyeerd F. de Hartigh. _ Aangenomen als w.1. A. Dona, J. W. Lueas, M. Lucas, H. E. Sluijter Jr., A. M. M. Buschbaoh, A.

RtVoogesteld als w.1. Leo J. G. Aschebroek, Rapenburg 36 hu>s door van Riel en kasteel, J. Natris.Jan van Galenstraat 5, Sloten (N.H.) en B. Blom, Kostverlorenvaart 23, door Th, Brokman en H. D. ©ade, A. Wiggelaar door H. C. Wiggelaar en H. D. Dade,, W. Wiegel, door C L. Bolwidt en Sweesaard, J. xj ' v. t_ troibmorVt. in. door J. J. Bosch en J. G..

M, Bosch, H. Hordijk, Ruysdaelkade door A. Dona en Th. Brokman als onderst, leden: A. J. Maassen, M. H. Trompstraat 31 door H. Schneider en F. Schoevaart, A. Vos, Sarphatipark door A. de Graaff en D. C Rike H. D. DADE H.Nzn,, waarn. Secr.

' ' A. F. C.

Aangenomen als w. 1.: W. L. de Graaf, Ceintuurbaan 46. Voorgesteld als a. 1. G. Lieverst, Mauntsstr. 46; idem als b. 1 P. Prent, Zeist. 229 Koninginneweg. J. C. A. VAN OOY, Secr.

Nijmeegsche Voetbalbond. Naamsverandering. De vereen. Olympia en Volharding veranderden van naam resp. in ,A-R. en

^Üülïgen 11 Oot.: Quick 4-O.B.I.O.D. 1 2-3, N.E.C. 2—de Trappers 1 3-2, M.V.C. 1-Velox 0-1, U.V.C.—A,R. 1—1. Programma Zondag 11 Oct. zie vorig no. ,25 Oct.

NEC 2-O.B.I.O.B. 1 N.E.C.-veld 10y2 uur F.Déeates de Trappers 1-Nijmegen 1 Renbaan 2 uur F. Pelser M.V.C. 2-D.O.S.B. 1 MilHngen 1 uur Th. v/d. Zandt Quick 5-Velox 1 Quiekveld 10y2 uur H-W. de Haan Hercules 1-B.V.C. 1 Veloxveld 21 uui: Th. de Grood van Gentstraat 16. W. F. SLEE secr.-penn.

H.V.V. „Houat Braef Stant".

Aangenomen als gew. Ud: J. A. Haye, H. A. Schrok, G H. B. over-Holtz, H. H. Borel, H. D. Sicherer, H. E. Peereboom, P. E. v. Dapperen, F. L. Heitz, W.G. Bakker, J. C. E. van Beusekom, H. van Dijk, N. H. Degens, H. D. Braspot, J. van Konigslöw, G. J. Lut, B. G. Knoppien, C. J. van Vliet en Wed. H. D. M. Gobée—Boutmy.

Voorgehangen als idem: J. J. Schwencke, Woordeinde 105; H. J. M. A. Lagaay, Kranenburgerweg 23 5 A. O. Honigh, Galvanistraat 23; E. C. Roldauws, ds

Sluiten