Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

S.D.8. 3—D.E.C. 5 H. Bos

G.O.V.C. 2-W.B.C. 3 A. Wijnschenk Unicum 2—Wilskracht 2 L. Haremelburg F. "W'meer 4 - Eandracht 2 11 u. F. Roeder Unity 3-Avanti 3 11 u. 8. Boekman In het volgend Orgaan zuilen de boetes worden gepubliceerd. Teveos worden de secretarissen herinntrd de contributie der leden en de inleggeldtn opgezonden moeten worden.

Op de ledenlijst bijgeschreven: D.J.K. D. v/d. Molen. D.W.S. H. J. Reuter, H. Rechtere. Eendracht

B. F Carton, J. F. Deneken, J. W. de Jong. G.O.V.C.

C. v/d. Wel, O. de Dcod, H. Kater, J. Keju, M. van Lsnt. Neerlandia W. Huirenaar (corr.) C. Heinrich. Swilt H. Kraak. U ion A. Kuip, B. v/i. Sas, J. Oudejans. Watergraafsmeer P. Hogervorst, L. Land, H. Brandt. W.B.C. H. Notmeyer. Wilh. Vooruit P. v/d. Ende, L. Bhtz, M. gapt, J. de Wolf. ünity Th. de Keyzer, J. H. Dittmar.

Geroyeerd door Guyot (AVVB) A. F. Nollem Laurierstr. 70.

Gerehabiliteerd door R.O.D.A. (AVVB) A. Belmont, door D.E.C. Tb. de Waal, door A.V.B. van R.V.B. Th. van Soest.

^Verandering van secretariaat: Unity A. P. v/d. Linden, Borgerstr. 134.

Adresverandering: - 8. Smit, Maduraslr. 36. A. A. de Leng, Simon Willemstr. 4.

Tenue Eendjacht: wit shirt en witte bioek met zwarte kousen.

Terreiahgging RC.A. W'meer Middenwfg 44 achter boerderij ,Meerlust\ kleedgelegeah.-id op de boerderij.

Royementen opgegeven zonder vermelding der schuld, kunnen niet worden ingeschreven.

Zij, die als scheidsrechter wenechen te fungeeren, worden beleefd verzocht zich op te gev n aan het secretariaat.

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn. «ecr..-penn. Llmburgsche Voetbalbond. Oompetitie.

Uitslagen 15 Nov.: M.8.V. 2—Scharn 1 0—4, Cesar —M.V.V. 3 1—3, Overige wedstr. uitgest.

Boete no. 1 M.8.V. / 1 weg. te laat beg. teg. Cesar op 8 Nov, no. 2 M.V.V, f 1 weg. id. op 15 Nov. Wedatrijdprogramma. 22 November. M.V.V. 2-Zwartblanw 1 2 uur Hoefnagels Oranja 1—Scharn 1 2| . Jamin

V.V.V. 2-Steijl 1 2 , Welp

Scharn 2-M.S.V. 3 2 a Harmsen

Zwartblauw 2—Cesar 2 „ Derikx

Hoensbroek—Heerlen 2 2 „ Sonnenschein

Juliana 1—Sittard 2 , Amkreutz

Vitesse—V.8.V. 2 , Denesse

29 November. Heerlen 1—Oranje 1 2| uur Zoetjes

M.S.V. 2-M.V.V. 2 '2* , Hoogenberk

V.S.C. 1-G.S.C. 2 (ingel) 2 , Verstappen

M.V.V. 3-Zwartblauw 2 2 ' Derikx

V.8.C. 2-V.V.V. 3 12 , Paar

Hoensbroek 1—Chevremont 2 , v/d. Veert Cesar 1—Scharn 2 (ingel.) 2 , Harmsen Hoensbroek. H. BO0KMEÜLEN,

Comp.1. L.V.B. Nljmeegsehe Voetbalbond. Uitslagen Zondag gespeelde wedstrijden: O.B.I.O.D. 1—Quick 4 5-1, O.BI.O.D. 2-A.R. 0—1, Quick 6—de Raver 1 1—2. Programma Zondag 22 Nov. zie vorig no. Programma Zondag 29 Nov. Noviomagum 1—N.E.C. 2 N.E.C.-veld 10| uur,

J. Warburg

Nijmegen 1—de Trappers 1 id> 2 u. P. F. de Haan M.V.C. 1—de Trappers 2 Millingen 1 u. Th. v/d. Zandt Quick 5- O.B.I.O.D. 2 Quickvold Vè\ u. W. Wolf UV.C. 1—Velox 1 U.V.C-veld 2 u. F.Déoates B.V.C. 1-Quick 6 B.V.C.-veld 2 u. W. v/d Zapt D.O.B.S. 1-M,V.C. 2 Renbaan 2 u. F. Pelser

Hercules veranderde haar naam in ,de Raven".

Tot afd, O. is nog toegetreden N.E.C. 3.

Toegetreden vereen., welke aan de wedstrgden om den wisselbeker wensohen mede te dingen, worden verzocht vdor 29 Nov. in te schreven, van Gentstraat 16. W. F. SLEE sacr. penn.

Gelderscbe Voetbalbond.

Uitslagen 15 November:

Verschenen en te bestellen in eiken Boekhandel:

MHUE„ d.

NOOD-COMPETITIE Kg

voor de uitslagen en standen. Prijs ƒ0.15.

Uitgave J. MEELISSEN, Den Haag-

D.O.8.V. 2—Lochem door Lochem" gestaakt, toe» stand 5—0 voor D.O.S.V. 2 was.

De overige vastgestelde wedstrijden gingen niet door wegens afkeuring der terreinen,

Roeten. No 18 Lochem / 2.50 niet uitspelen wed' strijd D.O.S.V. 2—Lochem op jl. Zondag.

Verandering secrt tariaat. Sandau (Velp) E. Jeronimus, 8choolstr. Vtlp (Seld ).

Consullijst. Benoemd tot consul te Warnsveld d* heer J. Bielderman te Warnsveld, voor de terreine" van .Zutphen* en .Warnsveld" beide te Warnsreld gelegen.

Wedstrijdprogramma. 22 Nov. zie vorig nummer. 29 Nov.

Afd. A Hert. Hendrik 2—Sandau D. Bos Afd. B A.G.O.W.—de Kalongs H. v/d Poort QoAread 2-D.0 8.V. H. Wullink

Afd. C de Gazelle 2-D.O.SV. 2 G. v. Tongeren de Kaloags 2—DaventriaS J.W. A.Hendriks Lochem—Voorst " F. J. v. Aanholt

Afd. D Zutphen 2—B* Quick 3 M. J. v/d. KraatS Zevenaar. J. UITERWIJK, wn. secr.-penn.

Noord-Hollandsche Voetbalbond. Uitslagen 15 Nov.: W. Frisia 3—Purmersteyn 2 0—7, Assendelft—W.F.C. 5 I—1. Overige terrein*» afgekeurd.

Boeten. Nr.: 8 Z.V.V. / 1 art. 52 H.B. niet in* wedstr.form., 9 O F.C. / 1 idem, 10 Geel Zwart fi id'

Bestuursvergadering Zondag 22 Nov. 's morgen' lOf uur, in café ,de Karseboom" A'dam. Wormerveer, Paul Krugerstr. 5. D. 60RTER Cz. Amsterdamsehe Kantoorvoetbalbond.

De voor Zondag 15 Nov. jl. vastg. stelde wedatrÖ' den werden alle, wegens het ongunstige weder i" de middaguren, uitgesteld.

Wedstrgdprogramma voer 22 November: Spoorvogels—Robaver 2 E. Boswinkel

V.V.G.A—Werkspoor W. A. v. Ginkel

K.N.8.M.—H.S.M. E, Voeten

Robaver 1—Bensdorp-R. uitgesteld.

Op den scheidsrecbterslijst bij te schrijven: E. Voeten, Leidschegracht 44.

Bondsleden, T.B.: Joh. v/d. Kolk; de Spoorvogel«: J. v/d. Roest, J. L. Dermout, D. Uitzloger. Transvaalkade 5A. H. VAN MÜ8SCHER, aecr^comp-1, A.F.C. „AJAX."

Aaugenomen als w. 1.: Leo J. ö. Aschebroek, «' Natris, A. Wiggelaar, J. Hoek Jr., H. Hordgk, J. f van Kasteel; als o. 1.: A. J. Maasse», A. Vos, N. " Boer en J. Louteraar.

Verzochten aan het bestuur te worden teegelat«,) als w. 1 : H. Rembergen Brouwersgracht 177, K. \ de Boer Haarlemmerweg 35, Fred. Gehrels Bilde'' dijkstr. 59.

Enkhuizen. ' H. D. DADE H.Nzn., waarn. S«cr. H.V.V. „Houdt Braef Stant '.

Voorgehangen als gewoon lid: I. Ba*k Fred. H»°.' drikplein 25, W. Schas Heerengracht 24, J. W. 8cbe'' felaav Daguerrertraat 81; als adsp. gew. lid T. Hommes Gr. Hertoginnelasn 207.

van Spepstraat 7. J, G. PATER, seor.

E.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w. 1. de heer»"' E. A. A. van Heekeren en P. Lindenbergh. Sehiebroekschelaan 46a. K, R. F, BAKKER, «*"

Sluiten