Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD.

OVERZICHT. De wedstrijd van Zondag te Arnhem heeft al weer het bewijs geleverd dat het "Westen toch nog iets sterker blijft dan het Oosten en dat verdedigen gemakkelijker schijnt dan aanvallen. Het groote gebrek in ons nationaal elftal is de voorhoede, terwijl er wat verdedigers betreft keuze te over is. Zoo is het bg tal van clubs in het Westen, waar de verdediging het meerendeel der wedstrijden uit het vuur sleept en zoo was ook Zondag te Arnhem de Vitessevoorhoede het zwakke punt. De verdediging heeft zich zoowel wat tactiek als techniek aangaat vrijwel opgewerkt tot de normale westelijke hoogte. Er wordt goed getrapt en vrij veel gekopt, terwijl de middenlinie een behoorlijk onderling verband tusschen de linies weet te houden. Op dit gebied kan men dan ook wel zeggen dat Vitesse gelijkwaardig is aan het meerendeel der Westelijke le klas clubs. Het verschil zit echter in hoofdzaak in de voorwaarts, die een zekere slapheid in hun spel hebben, waardoor een krachtige en snelle verdediging steeds den bal zal kunnen wegwerken.

Oefening en vooral het spelen tegen een sterke verdediging, waardoor men z'n fouten meer en meer leert inzien, zal hierin verbetering moeten brengen. Een andere eigenaardigheid is, dat er veel te veel naar een partijgenoot getrapt wordt, terwijl men beter doet den bal te plaatsen naar een plek waar een partijgenoot, die in volle snelheid op het vijandelijke doel toeloopt, het leder juist zal kunnen bereiken, zonder z'n snelheid te verminderen. Men zal inzien dat een dergelijke „through pass" aan de snelheid van het spel ten goede moet komen.

Ondanks de gloeiende hitte werd er in de eerste helft met opgewektheid door beide partgen gespeeld en in deze periode verdiende Sparta haar 2—0 voorsprong, door 2 goede schoten van de Groot volkomen.

Daarna verslapte het spel echter merkbaar en eerst tegen het einde kwam er een opleving bij Vitesse waardoor een tegenpunt werd gemaakt zoodat Sparta slechts met 2—1 won, wat voor Vitesse een zeer verdienstelijk resultaat genoemd mag worden.

In Breda zorgde 't Zesde voor een extra verrassing, door U.V.V. de eerste nederlaag van dit seizoen toetebrengen. De Utrechtenaren hebben het ongeluk dat Vos, juist in de laatste wedstrijden met een onwillige knie gaat sukkelen waardoor hij slechts heel weinig kan prestoeren. Wel is Vos nog niet U.V.V. maar het succes van U.V.V. hangt toch voor een groot deel van zijn schot af en het zou voor de U.V.V.ers zeker pech zijn wanneer ze op deze wijze de vruchten van een overigens fraai seizoen niet konden plukken. Dit neemt evenwel niet weg dat het van de Bredasche onderofficieren een even onverwachte als kranige prestatie is, want U.V.V. zelf al is Vos uit vorm, mag men toch als een der sterkste Westelijke 2e klassers beschouwen. Intusschen is de strijd voor Utrecht niet verloren, al zijn de kansen geducht verminderd. Eveneens tegen de verwachting was de 6—2 nederlaag die de Oostelijke tweede klas kampioen van de Noordelijke dito te Groningen kreeg te slikken.

Wel schijnt Forward hier buitengewoon op dreef geweest te zgn maar toch had men de Oostelijke heeren tot wat beter in staat gedacht. Forward promoveeren in 't Oosten en 't Zesde in 't Westen zou wel de grootste verrassing van het seizoen 1912/13 zijn.

't Is de vraag of een en ander wel werkelgk in het belang van de betrokken clubs en van ons spel zon zgn. De Oostelgke eerstei klas werd door een 5—0 van Go ahead op P.W. voltooid. Het opnieuw spelen van dezen wedstrijd lgkt ons al bijzonder onsympathiek en zal er niet toe bijdrage om de populariteit van Go ahead in het Oosten te verhoogen. .

Om het Westelijk 2e klasseschap wordt hardnekkig gekampt tusschen de Spartaan, R.F.C., Achilles, S.V.V. en Amstel, waarbg de Spartaan het eerste in de veilige haven van het 2e klaeseschap is beland. Om de beide andere plaatsen wordt intusschen den strgd voortgezet. Ook in het Oosten wordt om het 2e klasseschap gestreden, maar hier is nog geen beslissing gevallen. ..,

Voor den beker werden twee wedstrgden

gespeeld. ...

H.F.C. kreeg door dezen extra wedstrgd eindelijk gelegenheid om eens 'n revanche op Haarlem te nemen want met 3—2 wisten de H.F.C.'ers te winnen. Nu krggen we nog RoburHengelo en de winnaar van dezen wedstrijd tegen V.V.A, eer de tegenstander voor H.F.C. in de demifinale is aangewezen. D.F.C. wist zich door een 3—0 op V.O.C reeds in den emdstrgd te plaatsen.

Over het kampioenschap van Nederland

Vitesse—Sparta 1—2.

't Was Zondagmiddag druk in Arnhem. Reeds om een uur bewoog zich langs denVelperweg een lange file van voetbal-enthousiasten, koers zettend naar het prachtig gelegen landgoed Klarenbeek, waar overal het jonge, teere groen uitbotte en uitsprong onder den lach der stralende lentezon. Edoch: niet om van de heerlijke natuur te genieten, doch om den strgd bij te wonen tusschen de voorvechters der Westelijke en Oostelgke eerste klas waren al die drommen toeschouwers gekomen. Er heerschte een opgewekte, prettige stemming, de Sparta-supporters om 12 uur met den extra trein vanuit Rotterdam gekomen, liepen met het rood-wit op de borst, zich al bij voorbaat te verkneuteren in de reuzenkanjers waarop hun kanon straks Göbel zou onthalen; de talrgke Vitesse-aanhangers droegen in het knoopsgaat de geelzwarten kleuren en in hun borst de stille hoop, dat het Vitesse zou mogen gelukken, wat de laatste jaren aan geen enkele Oostelgke eerste klasser was gelukt, de Westelijke kampioenen te slaan.

De Kampioens-courant, een uitgave van het Sportpersbureau van den heer J. Stok, werd nadat zij reeds eenige dagen in verschillende winkels in de stad met veel succes was verkocht, ook op het terrein te koop aangeboden, terwijl verder een muziekcorps lustige wijsjes de lucht inschalde en de stemming er inhield.

Sluiten