Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD.

Firma Charles Hollman fils, Maastricht. Monopolie:

Royal Mousseux

(alcoholvrij)

a fl. LöO per fLesch.

was vooral bij de le klassers van goede kwaliteit.

Ook de publieke belangstelling was, in aanmerking genomen 't feit, dat overal de zomersport hoogtij vierde, zeer bevredigend. Op het terrein van Ajax waren een 6000 kijklustigen saamgekomen, terwijl op R.A.P.'s veld ook nog wel een duizendkoppig publiek de verrichtingen der spelers volgde. Het was op zich zelf beschouwd jammer, dat beide belangrijke ontmoetingen samen vielen, doch niettemin is het een daad van verstandig beleid van het A.V.B.-bestuur geweest, om in de gegeven omstandigheden de Gouden Kruis finale niet langer op te schorten.

H.F.C. klopt D.F.C.

Wat wel haast door den meest chauvinistischen Haarlemmer niet voor mogelijk gehouden zal zjjn : H.F.C. heeft op besliste wijze het sterke Dortsche elftal geslagen en daardoor den N.V.B.-beker voor een j»ar in haar bezit gebracht, 't Is een kranig stukje werk geweest van de aloude Haarlemmers, die, ik kan gerust zeggen eenige klassen beter speelden dan een week tevoren tegen Robur et Velocitas. H.F.C. vertoonde weer datzelfde fraaie, wetenschappelijke en toch pittige voetbal, waar deze club als 't ware sedert tal van jaren het monopolie van bezit, doch wat, na een keurig begin bij de R.A.P.-serie-wedstrijden, eigenlijk gedurende het geheele seizoen niet vertoond werd. Alleen tegen 't einde kwam er meer spel in de ploeg, met 't gevolg, dat de zesde plaats nog bereikt kon worden, doch had H.F.C. het geheele seizoen kunnen speleu, gelijk zij het inzette en beëindigde, dan zouden de wit blauwe Haarlemmers ernstige concurrenten van Sparta en D.F.C. geweest zijn.

Zonder aan de beslist kranige prestatie van het sympathieke H.F.C. iets af te willen doen, moet ik toch memoreeren, dat de omstandigheden Zondag in 't voordeel der Haarlemmers waren. Men kon het den D.F.C.'ers in het eerste kwartier reeds aanmerken, dat zij niet in staat waren om te geven wat zij vermochten. Zij bleken door de lange rust onvoldoende getraind te zijn en bovendien bleek, dat diverse spelers op de Dordtsche kermis een deel van hun Ausdauer ingeboet hadden. Ook was de voorhoede door de afwezigheid van Flip Koopman uit haar verband gerukt of liever, door de gewijzigde opstelling. Nico Bouvy kreeg

zijn broer Dolf naast zich op den vleugel en deze anders zoo tactische spelers begrepen elkaar bijzonder slecht. Verder wasSunderman daardoor z'n partner kwijt en ook de snelle rechtsbuiten der roodwitten kon het met zijn nieuwe makkers — afwisselend speelden Wiebe Feenstra en Aat Klein rechtsbinnen — niet al te best vinden. Bouman werd niet gemist, daar Corpeleyn hem uitstekend verving. Trouwens de geheele Dordtsche verdediging bleek, vooral wat het verdedigend deel van haar taak betrof, hecht genoeg te zijn, maar daar vooral in de tweede helft de voorhoede niet voor voldoende opluchting zorgde, waren achterhoede en middenlinie tenslotte toch niet tegen den voortdurenden druk van de uitstekend spelende Haarlemsche voorhoede bestand.

Voor de rust, toen het gebrek aan uithoudingsvermogen zich nog niet zoo deed gelden, konden de Dordtenaren het spel nog open houden. Nadat Jan Laan de score voor de Haarlemmers geopend had, zorgde Klejjn met een vervaarlijk schot voor den gelijkmaker. Verder wogen de partijen volkomen tegen elkaar op en tegenover het ietwat steviger spel van de roodhemden stond het vluggere werken der lichtere Haarlemmers. De verdedigingen behielden de overhand en met 1—1 ging men rusten.

Tijdens halftime in de kleedkamer zag ik weer duidelijk hoeveel van de spelers verlangd wordt, wanneer in zoo'n temperatuur gespeeld moet worden. Ook voor scheidsrechter Groothoff, die in zoo'n ontmoeting, waar het spel zich bijzonder snel verplaatst, meer loopt dan de meest actieve speler, was de rust een welkome gelegenheid om wat bij te komen. Gelukkig bieden de keurige kleedkamers van Ajax alle mogelijke comfort om zich naar behooren te verfrisschen.

Gedurende de tweede helft wist H.F.C. bijna een constant overwicht uit te oefenen. De Dordtsche ploeg raakte langzaam aan uitgespeeld, terwijl de Haarlemsche voorhoede steeds beter op dreef kwam en een spel vertoonde, dat me deed denken aan die dagen toen de geheele Haarlemsche voorhoede aan gewezen werd om Nederland in de internationale wedstrijden te vertegenwoordigen. Laan, die een bijzonder productieve dag had, maakte achtereenvolgens twee fraaie doelpunten en verrichtte dus de hat trick, terwijl Mannus Francken tenslotte eindelijk ook het net vond.

Sluiten