Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

27

A. Bons Jr., Balistr. 22.

C. J. G. Scheffer, Lootsstr. 33 III.

Th. Schippers, Vrolikstr. 278.

J. A. Schoneveld, Czaar Peter str. 88, Zaandam.

H. Schutte, Binnen Bantammerstr. 2.

H. B. Sijes, L. Houtstr. 20.

N. v. Slooten, Peperstr. 108, Purmerend.

H. J. Smink, J. P. Heijestr. 137.

G. Snijderp, Amstelveenscheweg 62.

L. Snoek, Aelbertsbergstr. 10, Haarlem.

W. C. Snoek, Duivenvoordestr. 35 rood, Haarlem.

M. Spar genthal, N. Heerengracht 125.

Th. A. Spierings, Dan. Stalpertatr. 24,

J. J. C. Steenmau, Rustenburger str. 258.

H. P. C. Steur, Fred. Hendrikplantsoen 80, L. Stuia Jr. v. Mesdagstr. 126, Weesp.

E. Struijs, Brouwersgracht 216.

Alb. Teer, Kerkbuurt B 108, Oostzaan.

C. Timmermans, v. Ostadestr. 126II.

H. B. Veltman Jr., Gerard Sohaepstr. 311.

T. C. Visch, Sumatrastr. 68II.

H. Visser, Singel 871.

V. Visser, „ „

H. Vuyk Wzn., Nieuwe weg 27.

H. Wilbergen, v. Oldenbarneveldstr. 681.

J. F. N. Welsch. Commelinstr. 99.

P. Welsink Jr. Van Maandag tot Zaterdag 4 uur

Kruiskade 146a, Rotterdam (telef. 3879 van 9-6 uur).

Zaterdag na 4 uur en Zondag, Ruysdaelkade 33,

Amsterdam (telef. Zuid 1239).

T. H. A. Wichmann, Weteringstr. 84.

H. E. Wiebols, Postbox 15, Purmerend.

B. J. v. d. Woerdt, le Jan Steenstr. 74. J. C Wittebol, Orertoom 441.

D. Wgnsehenk, Valkenburgerstr. 81.

Zij die het volgend seizoen als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het Secretariaat. 1'IBngeschreven op de ledenlijst: Ajax. C G. Kool. Avanti. J. Prent. A.W.A. W. Streekstra. Blauw Wit. P. v. d. Broecke. D.E.C. J. van Beers. L. Prijs. H. Vas Dias. Neerlandia. D. J. van Schoonderloo. Olivio. J. Hendriks. L. F. Hofmeester. R.A.P. W. F. Almerood. Th. A, Jagerink. O. van Neyenhoff. S.D.S. J. Kuiper. W. Raman. B. J. de Vries. T.O.G. G. Bos. B. Sunter.

Buitengewone algemeene vergadering op Dinsdag 14 October 1913.

Plaats en agenda volgend orgaan.

Geroyeerd door A.W.A. j K. Hegselaar, Spuistr. 64,

C. v. d. Linden, Orertoom 556. D. Rietschoten, Eliz. Wolfatr. 78. W. J. Sliedregt, Fred. Hendrikstr. 158. A. G. de la Mar, Von Zesenstr. 26. W. F. Lette. Haarl. Houttuinen 105. J. J. van Lint, da Costakade 141. F. J. Ignatins, Kanaalstr. 216. A. Bulthuis, Hazebroekstr. 10. W. C. van Exter, Weteringschans 1. J. v. d. Maas, Brouwersgracht 18. J. Smorenburg, Krayenheffstr. 2. G. H. Megiink, Haarl. Houttuinen 68. H. N. Tuinders, Von Zesenstr. 27. N. S. Tuinders, Von Zesenstr. 27. G. Sweres, Eliz. Wolfstr. 84. J. 0. Bax, Haarl. Houttuinen 48d. D. W. Maard, Jonkerstr. 45. 0. F. van Klaveren, v. Boetzelaerstraat 16.

Gerehabiliteerd door V.V.A.: M. A. Kramer; door S.D.S : W. Holt. ■ - - •■

Verandering van Secretariaat: A.F.C.: J. C. A. van Ooy, Koninginneweg 229. A.W.A.: W. F. Koenders. Van Oldenbarneveldstraat 97. .

Schuilnaam. Goedgekeurd voor een speler van Volharding a Jansen*.

Zaterdag-competitie. Secretarissen der aangesloten ve eenigingen: . -._ .

De Diamantbewerkers. A. Roelofs, Fr. Hendnkpls. 62 Gooiland. L. Cohen, Hertenstraat 14, Hilversum. De Jonge Kampioen. M. Sarphati, Lepelstraat 34. Unicum. M. Swart, Sarphatistraat 171. V.C.A. M. Kolm, J. Houttuinen 451. O.D.E. E. J. Cardozo, N. Prinsengraoht 88.

De competitie zal worden gevormd door 2 elftallen van de Diamantbewerkers en de Jonge Kampioen en 1 elftal van Gooiland, O.D.E, Unicum en V.C.A.

Er kan echter een 2e klas gevormd woreed, indien Wellicht de andere vereen, ook nog een 2e elftal in het veld brengen.

Ligging der terreinen: .

De Diamantbewerkers. Watergraafsmeer hoek Knuslaan, naast het terrein van Ajax. Kleedgelegenheid op het terrein. ,. Qi

Gooiland, Hilversum. Vanaf station H.D.S.M., Sta-

tionsplein, Laarderweg. Kleedlokaal café Buitenluis^ ongeveer 15 min. gaans.

De Jonge Kampioen, Watergraafsmeer, naast het terrein van Ajax.

O.DE, W'meer, Middenweg tegenover Oud Roosenburgh. Kleedgelegenheid op het terrein.

Unicum en V.C.A. wordt nader bekend gemaakt.

Clubcostuums.

De Diamantbewerkers. Wit yersey met rooden kraag, roode mouwomslagen en rood zakje, pantalon zwart.

Gooiland. Roede shirt met witten kraag en witte mouwomslagen, pantalon wit.

.D.J.K." Groene jersey, zwarte broek.

.O.D.E." Roodé jersey met op Y3 der breedte een witte baan, loodrecht over borst en rug, hals en handboorden wit, broek en kouzen zwart.

Umcum: Rood jersey met gele band, verticaal over borst en rug.

V.C.A.: Groei e trui, kraag en handboorden rood, broek wit.

Bijgeschreven op de ledenlijst:

D.J.K.: J. Faröo, G. Lampetje, L. de Beer, A. Baggers, S. Bronkhorst. Elftallen voor October:

De Diamantbewerkers I: N. Zwart, E. Nijkerk, P. Elderman, B J. Verhoek, A. Roelofs, M. A. Haye, D. W. van Raan, W. Hondsregt, N. Engelsman, M. Hoorning, Ch. Geis.

Boete no. 1 Ajax art. 143, no. 2 T.O.G. art. 143, no. 3 R.A.P. art. 143, no. 4 Blauw-wit art. 143, no. 6 Wilh. Vooruit art. 143.

De boeten moeten binnen 14 dagen na het verschijnen van het orgaan zijn voldaan.

Hardinxveld, H. D. DADE H.Nzn. seor.-penn.

A.Z. & P.C.

Het secretariaat van genoemde club is veranderd van Nieuwstraat 19 naar de Zweminrichting, Amersf.

B.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als n.l. J. vanScbie. Burg. Meineszlaan 80a K. R. F. BAKKER, secr.

A.C. & F.C. V.V.V. Zaterdag a.s. geen clubavond. Zondag waarschijnlijk promotiewedstrijd tegen Hilv. CC. in Hilversum.

J. H. BERGMEIJER. w.n.d. sec.

Krayenhoffstr. 1.

A.V.V. „Avanti". Voorgesteld als w. 1.: A. ®. Oldeadorp en D. H. Oldendorp door H. de Bij,- E. Wallard en J. W. Heijenbroek door N. G. Krever. Fred. Hendrikstr. 114. C. L. POORTENAAR, Bear.

Noord-Hollandsche Voetbalbond.

Uitslagen 21 Sept.: Z.V.V. II—W.F.0. II 0-2, Hol' landia II—Helder 12-3, W.F.C. III—Purmersteyn II 4-0, ZF.C III-K.F.C. I 2-2, O.V.V. I-Zaandam I 1—2, D.W.V.—O.W.C. I 5—1, Zaanlandia I— Z.V.V. III 4—1, Trio I—K.F.C. II 4—3, Zaandam II -Z.F.C. IV 1-3, Q.C.C—K.F.C. IV 0-5 wn.o., O.W.C. II-Zaanlandia II 7-0, Z F.C. V—W.F.C. IV 0-3, Assendelft II-Trio II 4-1, O.V.V. II-Z.F.C. VI 2-0, W.F.C.V.-K.F.C. III 2-2.

Boete No. 1. Q.C.C. / 6.— Art. 46 H.R. w.n.o., No.. 2. K.F.C f 1.— Art. H.R. wegenB niet inz. wedstrijdform. _

Verandering wedstrijdprogramma. 28 Sept. Zaandam I—I.D.O. wordt I.D.O.—Zaandam I.

Hierdoor deel ik mede, dat ook voor de 3» en 4e klasse krijtlijnen aanwezig moeten zijn.

H.H. Secretarissen worden beleefd verzocht correspondentie over verschillende zaken op afzonderlijk papier te behandelen, vooral opgave van nieuwe leden niet te plaatsen op brieven of briefkaarten waarin ook andere onderwerpen geschreven wordt.

Aanvulling wedstrijd-programma.

28 Sept. Castricum—O.W.C. I, H. J. Bon. Wormerveer, Paul Krugerstraat 5. D. GORTER Cz.

A.F.C. „1JAX." Toegelaten doer de Eng. Commissie: als donateur: Joh. Korting, de Clercqstraat 38. A. Hollander, Kwakersplein 8. dr. M Braun, v. Eeghenlaan 4. J. van Doorneveld, Damrak G. F. Gmeliok Meijhok Jr., Oosterpark 80. H. P. Stoffers, A. Bsersstraat 39. S.

Sluiten