Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sportblad.

ts hebben. Na een 0—0 rust, wist Brugge in de 2e helft 3 maal te doelpunten. A. Cambier, de 3e van de 3 broers, maakte no 1 en Athworth, de Engeleche spil, zorgde voor de 2 anders.

Vermelden we nog de 2-0 overwinning Tan de Brusselsehe Racing te Gent op de Gactoise, welke na de broers Gorcalves, nu ook, Sowden heeft zien vertrekken. Eacing scoorde één maal in elke helft door de gebrs. M. en C. Bunyan.

Na deze wedstrijd is de stand geworden: Daring C.B. 11 7 1 3 27 5 17

Union 8t. Gilles 11 7 2 2 23 lt 16

Verviers C.S. 11 7 2 2 24 17 16

C. S. B ugge 11 6 2 3 18 8 15

F. C. Brugge 11 6 4 1 20 li 13

Beerschot A. C. 11 6 4 1 21 18 33

Bacing C.B. 11 5 4 2 23 17 12

B.C. Gent 11 4 5 2 15 17 10

A. A. Gent H 2 6 8 14 23 7

Antwerp F.C. 11 3 7 1 20 33 7

Leopold C B. 11 2 9 0 17 33 4

Standard C. L. 11 1 10 0 7 84 2

In de Bevorderings-afdeeling waren de uitslagen • Excelsior S.C.—F.C. Luik 1—0 F.C. Mechelen—Ukkel Sport 2—3 S-C. AnHerlecht-8.C. Kortrijk 3—2 F.C. Bressoux—Tilleur F.C. 2-1 Excelsior Hass — E.C. Mechelen 0—2 St. Leuven—Lyra Lier 4—0 De Mechelsche Racing houdt hier dus flink de leiding, terwijl hare stadgemote, de F.C.M., zich door Ukkel Sport en Anderlecht laat verdringen.

't Programma der eeiste klasse van Zondag 7 Dec. luidt:

Standard C. Luik—A.A. Gent (Barette),

E. C. Gent—Antwerp F.C. (Dutilleu). Beerschot A.C.—Daring C B. (Cristophe)

F. C. Brugge—Union St. Gillis (Jacob). Leooold C.Br—C.S. Arugge (Maes). Racing C.Br.—C.S.Verviers (Istace).

De strijd te Brugge en de match Racing—Verviers zijn wel de 2 voornaamste partijen van den dag. 't Wordt een dag van verrassingen.

J. K. S.

SportbescKuit

van

GEBR. POOL, Ceintuurbaan 278, Amsterdam

Telephoon (Zuid 1409) behoort op IEDER

Sport terrein

aanwezig te zijn.

CLUBBERICHTEN

A.V.V. „D.E.C."

A.s. Zaterdagavond 8 uur clubavond in ,de Pool".

Aangen. als w.1.: de.heeren H. W. Duits, Javastr. 109; H. Ellart, 2e Oosterparkstr, 144; W. P. A. v. Gemert, 2e Oosterparkstr. 97; J. P. J. Koggink, le Atjestr. 110; J. O A. Smit, Javastr. 92.

Zondag 7 Dec. spelen alle elftallen, waarvan het lste elftal tegen Hercules te Utrecht. Dames en Heeren welke idee hebben mede te gaan met het lste elftal, gelieve dit uiterlijk Vrijdagavond aan ondergeteekende te berichten.

Binnenkant 10. J. KANGER, secr.

A. F. C.

Aangenomen als w.1. A. Meyers Jr., Heerengracht 369, J. M. Haneen, p/a den heer C. P. Q. van den Handel, Madurastraat 642. B. Stuurman, Andreas Bonnstrant 38, W. Woud, Joh. Vermeerstraat 39.

Aangenomenn als o. 1. W. J. Gerth, Nieuweweg 11, Watergr.meer, J. C. C. Dekker, Leliegracht 31.

Bedankt als w. 1. Louis 8w»ab, Nieuw* weg 9.

Onze clubavond wordt in plaats van Vrijdag, Zaterdag a.s. gehouden in café

„De Oude Karseboom", Kalverstraat: vervolgens weder in Café „De Bisschop".

Koninginneweg 229. J. C. A. VAN OOY, le Secr.

H.V.V. „Houdt Braef Stant'.

Voorgestald als gew. lid: W. O. A. Koste', Jac. Gtllestraat 27; H. E. Prins, Rioewstnat 91, M. C Voorn, Zautmanstraat 8 i; L. H. Belle, Huize Hoekenberg, Rijswijk en J. H. Raysegar, de Perponekoist. 99.

Voorgesteld -As adsp.-lid: Ph. H. Lack de Bé e, Sweehn ;kstraat 155; W. K> Stibbe, v.Aersaenstr. 16. 16; A. J. W. Hooy. Joh. van O denbarneveldiaan 8; O. H. Plunter, Statenlaan 30; J. J. G 'ea >J. W. Wuite, Siadhoud irsplein 101.

Regentesselaan 166. J, Gr, PATER, secr.

Nijmeegsehe Voethalbond Uitslagen 30 Nov.: N.E.C. 2-Gelria 1 2-0, Grave l-Noviomaaum 1

0- 4, M.VC. 1— de Trappers 2 1-4, O.B.l.O.D. 2— Nijmegen 1 0-1, Quick 5—Gtrmania 2 5-0, B.V.C.1 — Keker 'om 1 1—1.

Programma 7 Dec. zie vorig nr. Programma 14 December: Noviomagum 1 de Trappe.s 1 2 u. Exercitieveld, ,T.. , „ G. Hoeneveld

Nijmegen 1—Germania 1 2 u. Renbaan Tb. de Grood de Trappers 2—Quick 5 10i u. Excercveld F. Pelser M;V.C. l-D.V.8. 1 2 u. M.llingen, Th. v. d. Zandt Kekerdom 1 —O.B.l.O.D. 1 1| u. Kekerdom

D^S;2~£H-110*u- Ubber*en Th.°kSesders

Boeten. M.V.C, f 1 art. 89.

Adresverandering. C Woelders, J. de Wittst". 42.

Op de lijst van scheidsrechters bij te schrijven: M. de Jong, Kroonstraat 20. Th. Hegkes, 3e Wal

straat 88. "

H.H. secretar. worden verzocht mij opgave te doen, welke spelers voor een plaats in het vertegenwoordigend elftal in aanmerking wenschen te komen, van Gentstraat 16. W. V. SLEE Secr.-Comp.l

Limtmrgsche Voetbalbond. _ „ Competitie. • Uitslagen 30 November: M.V.V. 3—Oranje 1 1-3, Oranje 2—Cesar 3-3, Chevrem. 1-1'Avenir 1 2-1, Zwartbl 2—Scharn 1

1— 2 Tegelen 2—E.F.C. 3-1, Roermond 2—T.S.C. 5—0, M K V.V.—1'Avenir 2 1-2, Eigelshovea-Hoensbroek 5—0, overige wedstr. weg. afkeur, der terr. niet doorgeg.

Booten. Nr.: 15 T.S.C. / 5 w. n. o. teg. Roermond2, 16 Hoensbroek / 2 50 idem teg. Eigelsh., 17 Oranje ƒ 1 niet inz. wedstr.f. M.V.V. 3—Oranje 1. Hooger elft. voor Dec:

Zwartblauw 1. Op de Camp, J, Fris?eher, J. Nrjst, P. Hendriks, Fr. Berkhoff, C. Candels, H. v. Weert. C. Biezenaar, A. Hoogenboom, W. Fijst, P. v. Hoorn.

G.S.C. 2. M. Gerp, J. Quicken, H. Hens, J.Jansen, H. Wetering. J. Welters, v. Crugten, W. Lucos, J. Neelen, P. Rietjens, Th. Baekens.

Wedstrijdprogramma 7 December: Zwartblauw 1—M.V.V. 3 2 uur Zoetjes Roermond 1—M.8.V.2 2 , Bockmeulen V.V.V. 3-Tegelen I 2 . Willeboordse Gennep—V.S.C. 2 , Micbels

1'Avenir 1 —Oranje 1 2 , Jamin Cesar—Sittard 2 „ Jo. v. d. Bosch

Thor 1—Zwartblauw 2 2, Hoefer Steijl 2—Tegelen 2 2 , v. Ierland

Echt—Roermond 2 . Delsing

T.S.C. 1-G.S.C. 3 2 , Montulet

Scharn 2—L'Avenir 2 2 , Harmsen Oranje 3-Ché»rem. 2 2, Crijns

14 December. Zwartbl. 1—Roermond 1 2 uur Oudraad Oranje 1 —G.8.C. 2 2 , Hoogenberk

Steijl I—Gennep 2 , Hoefnagels

V.8.C.-V.V.V. 3 2 , Verstappen

Sittard—Thor 1 2 „ Zoetjes

Scharn 1—Cesar 2 , Harmsen

L'Avenir 1—Chérrem. 1 2 . Smitshuyzen Ste«l 2-V.V.V. 4 2 , v. Ierland

G.S C. 3-Echt 2 , Montulet

Roermond 2—Tegelen 2 2 , Delsing

Sluiten