Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

25

West Ham United— Exeter City 1—1 Queen's Park R -Norwich City Millwall—Plymouth Argyle

Southend United—Crystal Palace a

Watford—Gillingham ^ u

26 December. Southampton—Portsmouth *-* Roading-Bringhton and Hove £ * Swindon—Bristol Rovers » " Plymout Argyle—Millwall è " Methyr Town—Cardiff City ^ | Norwich City—Queen's Park K. £ * Northampton—Coventry City «—» Crystal Palace—Southend United u—u Gillingham—Watford „ JT~\ Exeter City—West Ham United i—1

27 December.

Queen's Park R.-Gillingham 0-0

biighton and Ho re—Coventry City ^—*

Northampton—Norwich City j Southend United—Watford

Millwall Athletie- Reading £ "

Bristol Rovers—Methyr Town *— >■

Portsmouth—Crystal Palace i j

Swindon-West Ham * }

Cardiff City—Plymouth Argyle ^—1

Exeter City—Southampton ^ u

LAATSTE BERICHTEN I

D.F.C

Toen D.F.C. dit seizoen begon met een elftal dat op papier misschien nog sterker was dan dat van het vorig seizoen, dacht men algemeen dat de D.P.C.'ers een prachtkans op de eerste plaats zouden hebben. De resultaten stelden te leur en al epoedig bleek dat onderlinge kwesties de krachten der vereeniging ondermijnden. Lang heeft er op die macier een vuurtje in de D.F.C-gelederen gesmeuld, maar eindelijk is het bij den wedstrijd Sparta— D.F.C. in de kleedkamer tot een ernstige botsing tusschen den aanvoerder van het elftal en den voorzitter der vereeniging gekomen.

Het gevolg hiervan was, dat een bu tengewone algemeene vergadering der vereeniging was bijeengeroepen op verzoek van een aantal leden, die voorstelden om den aanvoerder van het eerste elftal te ontheffen van zijn bestuursfunctie.

Die vergadering had gisteravond plaats en trok natuurlijk groote belangstelling. Behalve het op den 2e voorzitter na volledige bestuur waren 80 stemgerechtigde leden en 30 donateurs ter vergadering aanwezig.

Na uitvoerige debatten verklaarde het tegenwoordige bestuur zich niet meer herkiesbaar te stellen, waarna men tot verkiezing van een nieuw bestuur overging. Gekozen werden de heeren J. C. Redelé tot le voorzitter, J. Kuipers 2e voorz., le secret. A. Staal, 2e secret. H. Hoop, le aanvoerder D. Lotsy, 2e aanv. B. van Hemert, penningmeester J. den Brandt.

De nieuwe voorzitter sprak zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopte, dat de D.F.C.'ers thans rerder eendrachtig zouden samenwerken. Hierna deelt Dolf Bouvy mede dat hij zich niet meer v or D.F.C. I beschikbaar stelt en dat ook 4 andere voorwaarts hetzelfde doea. waarop deze heeren de vergadering verlaten. De hierdoor opengevallen plaatsen in de elftalcommissie werden ingenomen door Sunderman, J. Bouman en v- Heme^' Uit het bovenstaande blijkt dus, dat D.F.C. in de komende wedstrijden verschillende goede krachten zal moeten missen.

Sportbeschuit

«an

GEBR. POOL, Ceintuurbaan 278, Amsterdam

Telephoon (Zuid 1409) behoort op IEDER

Sportterrein

aanwezig te zijn.

Amsterdamsehe Voethalbond. Elftallen voor Januari 1914: A.F.C. 1 en 2 onveranderd.

3. J. Buys Dzn., T. C. v. d. Ploeg, J. W. H. Gudde, E. van Buren Azn., J. B. Krever, J. Prent, E.lzaaks, Chr. Klomp, J. R. Arends, P. Springer.

4. J. P. Hofstee, J. A. Galavazi, W. J. bmit, li. Heimig, H. Otto, J. Biere, J- C. Huurnink, H. R. Pront, J. M. Hansen, A. Meyers Jr., R. Wijbrandts Jr.

Ajax 1. G. H. Ziegeler, C. C. Swarttouw Jr., J. M Gilissen, M. Pelser, J. Schoevaarf, G. Fortgens, Th. J. F. Broekman, Nic. N. Buwalda, J. L, van Dort, W. Vermeer, T. den Hartigh.

2. C. L. Wintershoven, G. W. Schild Jr., H. W.v. Dort, W. H. Ourrema, N. v. Beers, A. J. ten Herkei, W. Willemse, A. H. Buyen, V. Pelser, A, Pelser, 8. v. d. Bergb. , T

3. H. Schappert, 8. Tump, H. v. d. Laan, L. Mars, K. Mars, W. B*uker, A. J. de Kruyff, H. Onsand, P. M. J. van Os, Th. Houtman. G. van Beers.

4. A. Velzing, J. W. Verhoef, C. C. Henneke, J. Rodenburg, J. G. M. Bosch, A. J. Maasen, J. Takes,, J. Qoosen, J. Maurik, P. Schutte, J. Roos.

5 A v. d. Veen, J. Bakker, H. Meschendorp, B. Wiirsten, A. W. H. Damman, L. Henning, D. tJ. Steinmetz, A. J. Schuurman, H, L. Weshng, H. H. Hartwioh, J. Welsink.

6. Th. Kroese, S. Rosenberg, B. Rosenberg, J. U. Reints, W. P. van Breda, E. van Collem, F. L. M. Eiffert, L. C. Buys, F. Kubin, Joh. R. Levy, o. tr.

Bl7.hSJ. C. Kreuning, A. Vundering, J, G. Barends, A. Levendig, J- G. Kaufman, K. van Kasteel, K. Roos, C. G. Kool, F. H. Schoevaart, M. G. H. M.

*%^*'£ÏÏ£aw~U A. J. Ensing, w Ensing, H. de Paus, J. Thomassen, H. Barucb, C Wiegel, N. Schuitemaker, J. Smit, S. Smit, G. Verheul.

2. J. van Vlerken, P. Mesker, E. Koster, F-Wiegel, W. H. Smit, W. Melgers, J. Straatman, J.Moorj, J, Rijsmers, P. Keererveer, G. v. d. Linde. Avanti onveranderd. _ _T , a

A W A 1 H. Beford, C. Peterson, J. Hartgers, O. Eldërman, J. v. d. Heuvel, J. Hendriks, F. v.d.Maas, J. Roos, J. v. Offeren, F. Haringkarspel. J. v. d.

H2?V8. Poelstra, G. Looy, W. Houthutjs, J.Eybaard, H van Beek, J. Blom, J. Monnekes, N. Thrjssen, D. J.' van Ommeren, J. B. G Feitman, Y. Hartgers.

Blauw Wit onveranderd.

B.R.C. onveranderd. _ >

D.E C. 1. J. G. Börnemann, A. v. Deudekom, 1. J, Couton, Alb. Kuijper, J. Poland, W. Rous, H. h. Sluyters Jr., J. Breyer, M. Sibbel, H. Ascherman, J. v- Beers. _ , T

2. C. Sellmeijer, G. v. Deudekom, W. J. Jansen, A. Kooiman, J. Sibbel. A. J. Lacunes, M. H. Hamers, H. \W. Duits, Ant. Kutjper Jr., H. Kooiman, B.

Se3lmF3.ew. Vermeulen, F. N. Scheephorst, J. A. Boon, J. Hemelrijk, B. Oudenhoven, J. Hart, D. Domburg H. V.s Diks, F. Scheers, A. D. P. Crouse,

VejdUa'A. Smit, C Vegting, J. K. F. Keuker, R. Buija, J. B. Sellmeyer, L. Prijs, R. Bus, Jao. Workum, A. Hamers, W. M. de Vrhs. A. B. Vas Dias.

D.W.S. 1. W. Huntelaar, G. M. v. Rooy, B. Koevoets, J. v. d. Zande, G. Melohers, M. Meijer, J. Th. T. d. Werf, P. Tjong, J. Vis, J. N. Molenaar, J. Louw.

2. J. Borhem, W. Heener, N. Vermeulen, G. L. de Klerk, J. v. d. Woude, J. Tjong, H. Dijkstra, P. Huntelaar, J. v. Dalen, L. Berkhout, G. de Rover.

de Meer 1. G. Eereveld, J. B. Hulscher, S. Coro

Sluiten