is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ëGG

rookzwak kruit.

een luchtstroom gaat en waarvan de omwanding steeds door stoom of warm water omgeven is. Bij deze droging vervliegt de azijnether en na afloop kan zonder verder proces het cordiet voor het laden van hulzen en kardoezen gebruikt worden.

De doorsnede bedroeg in het begin 0.8 a 0.9 mM., doch tegenwoordig neemt deze afmeting toe en vervaardigt men ook dobbelsteenen en zeszijdige lange prisma's. Tegen een warmtegraad van 93° C. (200° Fahr.) kan cordiet zeer goed, en zijne ballistische eigenschappen verminderen dan niet merkbaar; de spanning vermeerdert iets, doch is niet van grooter invloed dan bij andere schietmiddelen. Nadat het vier jaar in een magazijn had gelegen, vertoonde het geen merkbare verandering. De Engelsche regeering heeft door hare koloniën uitgebreide proeven kunnen nemen. Cordietladingen werden naar Indië gestuurd, terug gezonden en in Engeland verschoten; of verwarmd tot 38° en vervuurd deels nog warm, deels afgekoeld; verder werd het verzonden in kisten en in kardoezen van 12 pond naar twee Indische standplaatsen, opbewaard in warm gelegen magazijnen, gedurende een jaar; of zwaar geschut, dat aan de zonnehitte was blootgesteld, werd er mede geladen en na onderzoek, waaruit bleek, dat het chemisch niet veranderd was, werd het naar Engeland teruggezonden en met goed gevolg verschoten; ten laatste werden vele proeven in Canada genomen gedurende een strengen winter.

De vervaardiging van het cordiet te Waltham-Abbey ging dikwijls gepaard met ontploffingen: zoo hadden er in het begin van 1891 vijf plaats, sommige van zeer ernstigen aard.

«Arms and Explosives» n°. 7 trok zeer tegen het cordiet te velde ten opzichte van de ballistische eigenschappen. De gelijkmatigheid der uitwerking zou veel te wenschen overlaten, en terwijl het gemiddeld verschil der aanvankelijke snelheden, in de 7.7 mM. geweren M/89 vastgesteld op 4.57 M., zou dit niet zelden 30 M. bedragen ; zoo ook was de gasdruk ver boven de in 1890 vastgestelde grens; de loop zou bij aanhoudend vuren bovenmatig verhit en sterk aangetast worden; de tijdduur van het geweer kon nu slechts op 2000, hoogstens (bij uitzondering) op 3000 patronen gesteld worden. Dergelijke beweringen vereischten, tot zelfs in het Parlement, nadere opheldering; de kapitein Noble brak toen in de Times een lans voor het cordiet en weerlegde alle beweringen omtrent het weinig ballistisch vermogen, uitbranding, enz.

Het cordiet is aangenomen voor de infanteriegeweren M/89 en voor alle snelvuurkanonnen, zoo ook voor eenige geschutsoorten, waaronder de 30 cM. kanonnen der marine, systeem Longridge. Ten einde eenige vergelijking te kunnen maken omtrent de krachtsontwikkeling, dient, dat 0.496 Kg. cordiet aan het 5.675 Kg. zware projectiel van het 7.62 cM. veldkanon (Eng.) dezelfde VG — 524 M. geeft als 1.815 Kg. zwart kruit. Bij het Lee-Metfbrd geweer 7.7 mM., kal. M/89 geeft 1.044 gr. cordiet aan het 13.932 gr. zware projectiel 610 M. aanvankelijke snelheid (2800 atm.), terwijl 4.5 gr. zwart kruit slechts 564 M. kan geven ; hier zijn dus de verhoudingen als 4.7 : 1.