Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET S f O ET BLAD.

3e kl. A 11 u. WA 4-VW 3 P. Besselsan

3e kl- C AFO 5-Neerl. 5 C. Jansen

11 u. Ajax 4-Linnaeus 2 G. M. v. d. Veer

Kampioenscomp. 3a klasse 11 u. Holland 3-Blauw Wit 3 B. A. Pieteriz 2 u. Amstel 2—Holland 3 B. Voorzanger

12 April le klasse 10 u. Ajax 2-Neerl. G. J. Nijland •

2 u. Neerl.—Aiax 2 NVB en AVB

2e kl. B WA 3 -AFC 4 H. Trompetter

3a kl. B 11 u. RAP 4 — DEC 2 W. Besselsen

Kampioenscomp. 3e klasse Blauw Wit 3-Holland 3 H. J. Bon

19 April le klasse

10 u. Neerl—AW 2 W. M. R. v. Iterson

2 u. AW 3—Neerl. 2 . H. J. Bon

2e kl. A 11 u. Ajax 3—RAP 3 A. H. v. Aken 2e kl. B WA 3-Volh. 3 B. Voorzanger

3e kl. C Ajax 4 —AFC 5 K. F. Gnirrep

Kampioenscomp. 3e klasse Amstel 2—Blauw Wit 3 H. Baeten

20 April le klasse

Neerlandia—WA 2 W. M. R. v. Iterson

10 u. Ajax 2 Holland 2 H. J. Bon

2 u. Holland 2—Ajax 2 B. Voorzanger

26 April le klasse 10 u. WA 2-Ajrtx 2 G. J. Nijland

2 u. Ajax 2—WA 2 J. C. de Haan

Blauw Wit-Neerlandia W. M. R. v. Iterson

2e kl. A VVV 2-Rapiditas B. Voorzanger

3 Mei le klasse Blauw Wil—Ajax 2 J. C. de Haan

Promotie wedstrijd No. laatst le klas—Blauw Wit 2 J. H. Bergmeijer

10 Mei BI. Wit 2—No. laatst le kl. W. M. R. v. Iterson Indien mogelijk zullen deze promotiewedstiijden

vroeger worden gespeeld.

Eveneens zal nog nader worden bekend gemaakt, wanneer de twee nog te spelen Gouden Kruiswedstr. zullen plaats vinden.

J. H. BERGMEIJER, le secr.

ADSPIRANTEN-COMPETITIE.

Uitslagen van 28 Maart: AFC 2—Volh. 1 0-5 gewonnen geg., AFC 1-AVV 0-1, WA—Volh 2 0 -6.

Wedstrijdprogramma: 4 April AFC 1—WA K. Kooiman

AFC 2-Volh. II W. F. v. d. Lee

11 „ VVV—AW H. J. Bon

AFC 2—AFC 1 G. J. Nijland Ajax—Volh. I K. Kooiman

22 „ AFC 2-WA H. J. Bon

25 „ AFC 2-AVV K. Kooiman

Bezwaren, die er mochten zijn tegen het spelen van den wedstrijd AFC 2—WA op 22 April worden ingewacht vóór 13 April a.s,, zullende op na dien termijn ingedieude bezwaren geen acht worden geslagen.

Amst. School-Bekerwedstrijden.

Het programma dezer wedstrijden zal de volgende week worden gepubliceerd ; ook zal h.h. aanvoerders en scheidsr. in den loop der volgende week een ex. hiervan worden toegezonden.

Prinsengracht 675. N. G. GEELKERKEN, 2e secr.

Öeldersche Voetbalbond.

Uitslagen 29 Maart: GVC 3-Olympia 1-2, ODO 2 r-'t Elfde 3-6, Vitesse 3-Eendracht 2 2-3.

Het vertegenw. elftal, dat a.s. Zondag 5 April zal uitkomen in de seriewedstiijden te Utrecht tusschen vertegenw. elf lallen van pl. en gew. bonden, is als samengesteld: Doel W. Schas, GVC; achter L. C. Vreedenburgh, 't Elfde; F. J. Wijlhuizen, Olympia; midden W. Imhof, Achilles ; A. N. H. v. Nes, Olympia; H. W. Mulder, Volh.; voor K. Keyzer, C. Sprenger, 't Elfde; F. Scbaapveld, Achilles ; F. J. A. Mesker v. Bijlevelt en A. L. A. v. Pallandt, Olympia.

Invallers : L. J. Nieuwstad, 't Elfde en J. Akkerstaff, Geel Zwart.

H.H. elfi alspelers wordt medegedeeld om 10 uur gespeeld moet worden tegen het elftal van den BVB, Zij worden beleefd verzocht, uiterlijk halftien op het Hercules-terrein te Utrecht aanwezig te zijn.

Costuum, waarin gespeeld wordt, bestaat uit wit hemd met donkere broek en dito kousen.

Programma: 5 April Eendracht 2- ODO 2 Götz v/d Vet 12 „ Eendracht 2—'t Elfde H. le Clercq

Vitesse 3-GVC 3 W. W. Rutgers

ODO 2—Quick 2 P. Duif

Kampioenswedstrijd. Achilles—Olympia te Zutphen H. W. Mulder

Boete : Geel-Zwart f2.50 wegens niet melden uitslag wedstrijd Be Quick 2—Geel Zwart op 22 Maart.

Geschorst tot 1 Mei W. H. Eng':ls, speler Be Quick Zutphen.

Zevenaar. J. UITERWIJK, Secr.-Penn.

D. P. V. B.

Uitslagen van 29 Maart: UW 2-Quick 2 2—0, Victoria 2 —Kampong 2 2—5, Velox — Herc. 4 5—0. Boete AW en Victoria elk f 0 50 voor niet melden van het wegblijven der le elftallen, resp. tegen HVV 2 en Olympia. Vic'oria tevens f 0.50 voor niet opgeven van den wedstrij i tegen Kampong 2. Wedatrijdprogramma le klasse

19 April OVV 2 -DOS H. W. Coenen

2e klasse A

5 „ Minerva—Rapiditas G. C.' D. v. Dijk 2e klasse B

5 „ Quick 3—Kampong 2 J. W. Repelius 12 „ UW 3—Kampong 2 G. C. D. v. Dijk 17 „ UW 3-Quik 3 D. J. Rekké

* 2e klasse C 5 „ Kampong 3-ZVV J- A. H. v. d. Heil

Velox—BVC 2 F. van Diermen

20 „ Finale Wisselmedaille Rapiditas - Kamp. 2

op Quick terrein te A'foort, scheidsr. C. ten Bruggencate, grensr. Co -nen en Romeijn. Kampioenswedstrijden 2e klasse 12 „ ZW—Kampioen A P. E. Staverman 17 „ Kamp. B—ZW A. Romeyn

19 „ Kamp. B —Kamp. A C. ten Bruggencate

Promotiewedstrijden 26 ,, Kamp. 2e kl.—AW 2 (No. laatst le kl) Coenen 3 Mei AW. 2-Kamp. 2e kl. A. Romeyn

De comp.-leider A. ROMEIJN.

Goudsehe Voetbal Competitie.

Uitslagen: Olympia 2 - BW 1 2—1, Vöorw. I— Olympia 2 1—1, BW 1—Voorwaarts 12-3.

Wedstrijdprogramma 5 April

Voorwaarts 1—Olympia 2 J. M. Hardeman

Boete: No. 7 Olympia f 1.25, t? laat voldoen boete No. 5, O.O. No. 10, No. 8 Olympia f0.50 art. 47. No. 9 Olympia f 0.50, te laat voldoen boete No. 8. No. 10 Olympia f 1, art. 47 al. 4, J. de Kuyter in den wedstrijd Voorw.—Olympia 2.

Nieuwstraat 45. J. M. HARDEMAN, Secr.-penri.

A. F. C.

Aangenomen als w.1. Th C. Ouwehand, als adsp.1. W. Welsch, Tj. de Haas, P. J. Prins, als o. 1. J. van Dam. Voorgesteld als w. 1. A. Velzing door H. Velzing en D. Ouwehand.

A.s. Zondag speelt het 3e elftal tegen Sport 2 te Alkmaar. Aanvang 9 uur, bijeenk. 1% C 8. Verder ontvangt het le elftal Herc. 1 uit Utrecht, aanvang 2 uur. Overig programma AFF 2-Ajax 2, Volh. 3— AFC 4, AFC 5—Neerl. 5 (aanvangstijden aangevraagd te 11 uur, nog niets bekend omtrent inwilliging^ R. Hartstraat 168. A. DE HAAN Azn. secr.-penn.

A. F. C. Ajax

Aangenomen als w. 1. J J. Roghair, ingeschreven als o.l. H. van Weeren en P. Welsink Jr. Verzocht te worden overgeschreven tot w.1. D. J. Skene.

Voorgesteld als o.l. C. J. Bollee door A. G. Lambert, J. H. van Putten door H. P. C. Hillers; tot w. 1. H. Schutte door Dade, tot adsp. lid R. J. C. Degen door F. Degen. Beeft zich teruggetrokken J. Slagt. Saxenburgstraat 28, H. D. DADE H.Nzn, le Secr.

A.V.V. Linnaeus.

Het secret. van bovenstaande vereen, zal vanaf 4 April a.s. wederom gevestigd zijn Ruijschstraat 119.

Gelieve dus na dien datum alle correspondentie met onderget. te voeren.

Ruijschstraat 119. H. BAETEN, Secr.-Penn.

Sluiten