is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 27, 02-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

Jan Grootmeijer was voor velen te machtig, zijn keiharde ballen bleven bovendien nog laag op de Victoria pitch, die niet zoo goed was als anders.

In het begin van hare innings scheen V.V.V. niet geheel zeker, maar de stand der innings kwam tusschen den V.V.V.captain en den V. V. V.crackbatsman. Scherp runnen en harde slagen deden de score snel rijzen en eerst op 84 is van der Lee voor een kanslooze 30, leg before. Hovius en Lijnkamp voegen nog de noodige runs aan de score toe en als het laatste wicket valt zijn er 130 runs. Grootmeijer had uitstekend gebat, zijn score bevatte o.a. een enorme 6, over de boomen. Van de bowlers was Brandt de eenige die succes had, door 5 voor 42 te bowlen. In de tweede inning verdient een goede openingsstand tusschen Douwes en v. Steenbergen vermelding, maar met deze uit, scheen het einde der innings daar maar Dusaar en Schmeink weten bet dan van 7 voor 38 op 8 voor 63 te brengen. De laatste bats scoren ook nog en het totaal is juist 75, met tien wickets won V.V.V1 hierdoor dezen wedstrijd.

In bowlen, batten en fielden waren ze beter dan Victoria en verdienden ze ten volle te winnen.

Scores:

VICTORIA, le Innings. 2e Innings.

J. v. Steenbergen b K.v.d. Lee 12 b v. d. Lee 13 Douwes b Grootmeijer 4 b Grootmeijer 17

Schoor b , 0 b v. d. Lee 3

Sanders b „ 11 b , 0

Brandt b , 6 b .Grootmeijer 2

Schmeink run out 5 not out 13

du Saar b Grootmeijer 3 b Grootmeijer 13

Hovius b , 4 b v. d. Lee 5

Lindner b K, v. d. Lee 0 run out 3

v. d. Berg not out 1 b v. d. Lee 0

Vredenberg c. Gentis v. d. Lee 5 run out 8 Byes 8 5

L. Byes 1 —

Wïdes — 1

55 75

' Bowlingcijfers.

o. m. r. w.

Schmeink j 16% ^ \

Brandt 19 ' 3 42 5

Schoor 4 — 1 2

Vredenburg 3 — 11 1

V.V.V.

le innings. 2e innings.

Brinoker b Brandt 2

Heimig c Schoor b Brandt 8 not out 0

W. v. d. Lee l.b.w. b Schoor 30

W. Grootmeijer b Schmeink 0 not out 1

J. „ b Brandt 38

Hovius c and b Vredenburg 13

K. v. Lee b Brandt 2

Lijnkamp b Schmeink 9 Gentis C. v. Steenbergen b Brandt 5

Nieuwenhuis b Schoor 5

v. d. Vorm not out 0

Byes 15

L. Byes 1

Wïdes 1 1

No-balls 1

130 2 Bowlingcflfers.

o. m. r. w.

Grootmeijer } }f \ g §

v d Lee 11 V« 1 29 3

v. a. L.ee J 12 _ 42 5

Nieuwenhuis 1 — 3 —

A.C.C. II — Albion.

A.C.C. ÏL Albion.

Innings Innings

le 2e le 2e

Ch. Rouffaer 8 13 J. E. v. d. Stadt 4 13

J. H. Hinse 20 28 W. Amons 24

L. Hamburger 4 14 M. de Wit 3 8

R. Beuth 39 23 P. H. v. d. Goot 0 •

J. C. Hacke 2 23 C. v. Orden 16 0

L. de Bussy 3 0 J. E. Avis 12

W. J. Jouwersma 3 30* A. Avis 0

LobrydeBruynSr34* 2 H. Burkens 11 0

P. v. Buuren 0 0 J. C. v. Wessem 22

W. Bunge 8 10* J. A. v. d. Nolle 14

H. Pijpers 4 9 W. v. d. Stadt 1*

Extra's 25 15 Extra's 8

Totaal 150 167 Totaal 115 21

Bowling-cijfers. Albion.

le innings 2e innings

O MRW O MRW

v. d. Goot UV. 3 40 3 13 - 61 i

v. Wessem 7 - 38 1 12 2 37 %

J. E. d. Stadt 9 — 41 5 6 — 23 -

v.d. Nolle 3-61 7 1 27 i

de Wit 1 — 4 A.C.C IL

le innings 2e innings

O MRW O H BT*

Lobry de Bruyn Sr. 20 7 34 4 3 _ 5 i

R. Beuth 16 3 38 4 2 - 16 Ch. Rouffaer 2 — 8 • H. Pijpers 8'/, 1 17 2

A.C.C. wint dus met 35 runs op de le innings.

Volharding II—Olympia I.

Volharding II. Olympia I

Innings Inning le 2e le 2

C. A. Rincker 13 5 H. C. v. d. Berg 8

S. Mesch 21 35 S. Prior

Baggelaar 17 3 H. Dapper 10 J

Hoogeboom 28 2 J. C. de Haan 0 2

Smith 0 0 Th Ouwehand 2 o

Van Motman 8* 1 J. Dapper 2 j

Horst 0 0 F. Pasteuning 0 J

T. Kortenhorst 3 1 J. Fischer 2

A. M. Arntzenius 0 0 L. C. Martron 15

de Koster dnb 0 Hofstee

Louter dnb 1* A. de Haan Azn. 0

Extra's 3 4 Extra's 2 ,

~W~m 46 9

Bowlingcijfers.

Eerste Inning. . o m r w o m r <

Th.Ouwehand 13 1 41 4 C. A. Rincker 8 1 26 '

J. C. de Haan 103/6 - 35 1 S. Mesch 7'/e 1 19 H.Cv.d.Berg 6 - 23 2

Tweede Innings. ^ o m r w o m ï s

Th.Ouwehandll -212 C. A. Rincker 11 2 22 ( Pasteuning 10V3127S de Koster 9 3 20 S. Mesch 7»/e2 1» ' Volharding wint dus met 33 runs.

Hermes—Ajax.

Ajax gaat eerst fielden, zoodat v. Buijsen *J. Tuyl om half 12 openen. Van Bujjsen breU» het tot 17, terwgl Jan Ris met enkele fli»', klappen 25 maakt. Verder maakt alleen Jo° Ris dubbele cgfers en wordt het totaal 85. j

Ajax presteert al niet veel meer. AU*] Eigeman weert zich flink en scoort kansl0^ 45 uit een totaal van 72. Nogmaals gaat Herfl^ dan batten, maar als v. Buksen en W. v< , Schouw het bowlen geheel meester worden ^ de kans voor een overwinning voor de Leiden»*