is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 47, 19-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

onverantwoordelijk een terrein een vollen dag te voren af te keuren. De heer Magielseu schijnt niet erg bevust te zijn van wat er wel in een dag van 24 uren zegge vierentwintig uren kan gebeuren. Ons is het tenminste bekend, dat een terrein, dat 's morgens nog onbespeelbaar waf, 's middags zeer goed te bespelen was. Welke reden den consul dan ook mag geleid hebben tot deze — voor ons volkomen onverklaarbare — daad, weten wij niet. Of is de beer Magielsen zich nog niet bewust van de belangrijkheid voor een betrokken elftal van het al of niet spelen van een wedstrijd?

De afgeloopen Zondag. De afgeloopen Zondag werden er tien wedstrijden beslist, waarin Rotterdammers betrokken waren, en zes hiervan eindigden in een overwinning onzer stadgenooten, terwijl in de overige vier de meerderheid der niet-Rotterdammers erkend moest worden. Van deze zes overwinningen waren er maar eventjes drie door V.O.C. behaald, een vereeniging waarvan alle elftallen blijkbaar niets anders kunnen dan winnen. Het eerste speelde tegen de „runners up" van hun afdeeling, het sterke Ajax, in Amsterdam. Nu zouden zij toch eindelijk wel eens een steek laten vallen, op zijn minst een tegenpunt laten maken, doch niets daarvan, met 2—0 lieten zij de Amsterdammers zitten treuren over het verloren kampioenschap, want dat dit den V.O.C.ers nog kan ontgaan lijkt mij

zeer onwaarschijnlijk toe. UoK net tweeae is vast van plan alle eerste-klas reserve-elftallen de weg te blijven wijzen. Zij waren de eersten, die Hercules op vreemd terrein mochten bevechten, een genoegen, dat met een 5—3 overwinning beloond werd. Tot slot het derde. Deze hadden eens gewonnen en eens verloren, zoodat nu een overwinning aan de beurt was, zij sloegen dan ook de V.V.A.'ers met 3—1.

Achilles gaat weer hetzelfde doen als verleden jaar,' om de spanning er in te brengen verliezen zij een paar keer in het begin, doch beginnen dan in te zien, dat zij verder moeten winnen willen zij „on the top" komen en geven hunne tegenstanders er dan ongezouten van langs. „Bij den Haag begon de victorie" heet het hier, D.V.V. werd op eigen terrein maar even met 8—1 geklopt.

En ten slotte de overwinnende derde klassers. Beginnen wij met de mooiste overwinning, die van Neptunus, op vreemd terrein bevochten. Zij trokken naar Leiden en behaalden met 3—1 twee punten op de tot-su-toe-met-weinig-successpelende Sportmenschen.

Ook Xerxes speelde met Bucces op vreemd terrein, wat hier echter niet bepaald „vreemd" is te noemen, daar ook R.P.C. in de Boschpolder bivakkeert. Met 2—0 zoodoende vier overwinningen in zes wedstrijden gingen zij naar buis toe. R,F.C. speelt al met bizonder weinig eucces en heeft nu in zes wedstrijden nog geen enkele punt kunnen bemachtigen. Hun oude omgeving op te zoeken is dan ook verreweg het beste, daar week aan week te verliezen niet bepaald bevorderlijk is voor de animo.

En nu de verliezers, waarónder twee Spartaelftallen zijn. Van het tweede werd niets anders verwacht dan dat zij van de Quickreserve zouden verliezen, doch het derde heeft

velen teleurgesteld. Dit elftal speelde met zeer veel succes en had zes punten weten te bemachtigen in vier wedstrijden, terwijl de verloren wedstrijd zeer ongelukkig verloren werd Zondag moesten zij tegen Rap. II spelen* en iedereen verwachtte een besliste overwinning. Binnen de vijf minuten had Rap. een goal gemaakt en hoe Boerlage etc. ook werkten, gelijk konden zij niet maken en toen de scheidsrechter inrukken blies, was men nog even ver als vijf minuten na het begin.

Zoo goed als V.O.C. is zoo slecht gaat het met D.V.S. Al is een nederlaag van 2—3 tegen A.F.C. .werkelijk niet slecht, D.V.S. moet bedenken dat door een mooie nederlagen men niets verder komt, en dat men overwiningen noodig heeft om van de laatste plaats te blijven.

Van U.S.C. is er ook iets goeds te vermelden, de voorhoede heeft een doelpunt gemaakt, ook iets unieks. Dit is nu reeds het derde in

! Toch werd verloren, daar

Voorwaarts er juist twee meer wist te maken, zoodat het vermelden van den uitslag mij vrij overbodig toelijkt.

Hieronder eenige, met behulp van vriendelijke vrienden, verzamelde verslagen: B.F.G—Xerxes 0—2. In het begin , is het spel vrij laks, slechts de buitenspelers zijn goed op dreef, doch hoe zij ook werkeD, steeds is er een R.F.O been aanwezig om hun voorzetten te onderscheppen, terwijl ook vele kansen door buitenspel te loor gaan. Eindelijk komt het eerste doelpunt doch de scheidsrechter geeft tot veler verbazing buitenspel. Spoedig hierop is het rust. Dadelijk bij het begin van de tweede helft is Xerxes weder sterker, temeer waar zij nu den wind ook mee hebbeu. Uit een goedgenomen corner komt het eerste doelpunt, terwijl het tweede spoedig hierop volgt na mooi combinatiespel der geheele voorhoede, besloten met een onhoudbaar schot. Dan zien wij eenige aanvallen van R.F.O, doch hoe zij ook werken, de blauwwitte achterhoede weet van geen wijken, zoodat het einde komt met een welverdiende overwinning van Xerxes met 2—0.

Sparta 11—Quiclc II. 0—2, rust 0—1. Deze wedstrijd eindigde in een zeer geflatteerde overwinning der Hagenaars met 2—0, daar een gelijk spel zeker veel beter de verhouding zou hebben weergegeven. Sparta mist Klip, voor wion Soetmulder invalt, zoodat de opstelling eenigszics gewijzigd werd. Weltevreede giDg back, Jurgens centerhalf en Soetmulder linksbuiten. Sparta is direct veel sterker, Kely geeft verschillende goede voorzetten die echter door de binnenspelers totaal verknoeid worden. Bovendien is de Quick verdediging op haar hoede, zoodat van doelpunten voorloopig niets komt. Na een kwartier weet Quick te doelpunten, van een te ver opdringen der Spartaansche verdediging weten zij gebruik te maken, de center voor gaat er pijlsnel vandoor, geeft voor open doel aan de linksbinnen, die met een kalm schot Blom passeert. Luide aangemoedigd door het publiek verplaatsen de roodwitten het spel weder naar de vijandelijke helft, maar hun zwoegen is succesloos, want de doelverdediger der Duinoorders weet van geen wijken en met 1—0 voor Quick treedt de rust in.