Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOETBLAD.

7

- Met goud- of kurk mondstuk -

Noordelijke Afdeeling. Afdeeling A. Forward—W.V.V. 3-0 J. Allott

niat- nntnmsn.

Uitslagen van Wedstrijden gespeeld op Zondag 16 Mei 1915. Afdeeling B. A.F.C.—Haarlem II 4—0 F. J. van Eysden. H.F.G. II—Spartaan 0—5*

Afdeeling C. Sparta II—UnitaB 2—3 A. J. Bronkhorst R.

v Afdeeling F.

WFC—Alcm.Victr.1—1 J. Heynert.

Afdeeling P. jj O.S.—'t Gooi II 4—1 C. Roelofs. Oostelijke Afdeeling. Afdeeling C. Daventria—Quick A. 5-0*A. Kelderman.

Afdeeling E. Theole—Wageningen 1—1 C. O. Büchel. *) Wegens niet opkomen.

Bekercompetitie. (Eindstrgd Sportpark, Amsterdam). H.FC—H.B.S. 1—0 J. Mutters.

Extra Competitie-Wedstrijden. Quick Haag-Ajax A. 2-4 H. A. Tromp. Vitesse—Sparta 2-1 H. A. Meerum Terw.

Uit Arnhem.

Hemelvaartsdag.

Een vrij zonderling samengesteld elftal dér geel-zwarten, het moest voor het tweede elftal doorgaan, doch in werkelijkheid waren slechts 2 tweede-elftallers op hun gewone plaats,kampte des middags tegen de reserve» van U.D., welke met 10 man verschenen, waarbg echter Gaster uit 'het eerste en Grijseels. De Arnhemmers wonnen het waterballet, zoo kon het heuschelgk ten leste wel genoemd worden met 4—3, welverdiend, daar hun spel beter was dan dat van de rood-witten. Eén ding vragen we ons echter af en dat] is: Waarom spelen de Vitessereserves in vriendschappelijke wedstrijden, o.a. ook laatst nog tegen H.B.S. II zooveel beter dan in de competitie-matches? Zonderling iets

heerenl _. , ..

Hertog Hendrik ging in Tiel verliezen, nu met 4—1, nadat met rust nog de stand 0—0 was* Het Tielsche elftal is daardoor vrgwel kampioen van de Oostelijke afdeeling E geworden, iets wat aan de Tielenaren hier m ons Rgnstedeke zeer gegund wordt. Overigens is Theole ook wel de sterkste club in afd. welk weten Hertog Hendrik de nederlaag makkelijker zal doen dragen.

Tenslotte sloeg het Velpeche V.VO.in dezelfde afdeeling Wageningen met 3—0. Een dergelijk uit den hoek komen van de Velpenarea was zeer buiten verwachting, doch V.V.O. houdt van 't gooien met onverwachte resultateD, zoo goede als slechte en zoo werd thacs Wageningen het slachtoffer van V.V.O.'s pogingen da laatste plaats te osatkomen.

r Vitesse -Sparta 2—1.

De redactie van het Sportblad vroeg mg van bovenstaanden wedstrijd een uitvoerig verslag te ?geven en 'k heb, ja moet iets voor een goêie zaak over hebben, natuurlijk direct geantwsord dat de heeren in Amsterdam de wedstrgdbeschrijving vaa mijn hand tegemoet konden zien. En daar zit 'k nou, verplicht de gegeven belofte te vervullen, onmachtig echter uit het gewirwar van lgntjes, streepjes en krabbels op een wasechte Hagenbeek's koffiezak iets in elkaar te schroeven wat den naam verslag mag dragen. U bracht me daar in een lastig geval mijnheer Groothoff, doch enfin 't is ook zoo, U wist, evenmin als wij, dat de thuislub zóó zou spelen óók niet dat de overigens uitmuntende regeling op V. veld schrgver dezes zou plaatsen: links beschermd door een voorstandster van vrouwenkiesrecht, rechts geflankeerd door een hevig-enthousiast-schreeuwenden Vitessenaar, die de zonderlinge gewoonte had liefst ieder kritiek moment op te staan en te zwaaien, zóódanig dat de sterretjes voor m'n oogen dansten en 'k daardoor goal noteerde terwijl de groote Huug den bal allang 2 Meter bezijden en 7 Meter naast t hok in den Klarenbeek-vgver had gejaagd. Die vrouwenkiesrecht-juf, ze was een weinig kippig, te vergeven natuurlijk voor een meisje van om en om 47 lentes, gooide geregeld haar hoofd zoo van stuur- naar bakboord en vice-versa, dat men kon verwachten, ieder oogenblik als de bal een flinke lel ontving, de pluimen en verdere versierselen van vrouwtjes-hoed je gezicht te zien verduisteren. Verder herrie achter je, voor je, overal om je heen, 't was ie dal en vandaar vruchtelooze pogingen om aanteekeningen te

maken op gezegue kuuim»». —° —— = moet de lezer dus niet van mg verwachten, maar kan 'k hem dienen met enkele andere wetenswaardigheden, dingen die men weet en onthoudt, vooruit dan maar. De elftallen waren als volgt: SPARTA van Lseuwen. de Grooth. v. d. Berg. Martin. Niepoort. v. d. Meulen. v.d.Wolk. Ruff else. deGroot. J urgene. Groosjohan.

Rinkes. Israels. Rodermond. Flipse. Demmink. Roelofs. J. v. Laar. G. v. Laar Holtus. Wennekes. Witteveen. VITESSE.

Zooals men ziet mankeeren in beide elftallen

goede krachten; bij de ^^HnTïSÏÏ o.a. het sympathieke spel van Bok, bij Vitesse de lenigey speelwijze van Costermsns moeten missen. Verder hebben de Arnhemmers wil Flipse en Rinkes nauw van bekomen kwetsuren zijn genezen, de voorhoede omgezet, zoodat Demmink z'n debuut op de rechtsbuiten-

Sluiten